Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
AI Oslo leilighetsblokk
Skjalg Stokke Hougen

Tredje boligsektor er et feilspor

Med stigende priser er eierlinjen under press, og mange av politikernes forslag til løsninger vil kunne gjøre vondt verre. 
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Steinar Juel

Vrir på temaet

Vi kan være enige om at ingen i Civita har angrepet boligutleie som virksomhet og ment det er noe mindreverdig.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Steinar Juel

Tøv om boligutleie og skatt fra Eiendom Norge

Vi trenger et leiemarked, og derfor også personer og bedrifter som investerer i boliger for utleie. Ingen i Civita mener at det er en mindreverdig form for virksomhet.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
bolig
Eirik Løkke

Derfor bør vi avskaffe BSU-ordningen

Politikerne bruker cirka én milliard kroner gjennom statsbudsjettet på skattefradrag knyttet til BSU. Det burde de slutte med.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Boliglån, bolig, penger
Steinar Juel

Utlånsreguleringer og bankenes ansvar for «serieopplånerne»

Nå som renten er i ferd med å øke, bør utlånsreguleringene trappes ned og avvikles.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Jon Nicolaisen

Kredittrasjonering og utlånsregulering – er det snart på tide å slippe til flere i boligmarkedet?

Utlånsforskriften som ble innført i 2015 skal vurderes på nytt høsten 2022. Er det snart er på tide å gjennomføre lettelser eller avvikle reguleringen i lys av dagens økonomiske bilde?
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

Siste svar om bolig

Et totalt gjennomregulert boligmarked, slik vi tidligere hadde i Norge, vil ikke sørge for at flere får mulighet til å eie egen bolig. 
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

Boligpolitikk: Omvendt bevisbyrde, Asheim?

Neste gang Asheim indirekte anklager noen for løgn, bør hun ha dokumentasjon på at vedkommende lyver.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Boliglån, bolig, penger
Aslak Versto Storsletten

Et nullsumspill?

Verken global velstand eller det norske boligmarkedet er et nullsumspill.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Aslak Versto Storsletten

Boligmarkedets realiteter

Når Døving hevder at det frie boligmarkedet «beviselig» er en dårlig ordning for befolkningen, fortjener det en imøtegåelse.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Aslak Versto Storsletten

Byråd på ville veier

Oslo kommunes nye boligselskap skaper flere problemer enn det løser.
BoligpolitikkØkonomi og velferd

Er det for vanskelig å skaffe seg bolig?

Har Norge et velfungerende boligmarked? Bør staten ta en mer aktiv rolle i boligmarkedet? Og hvilke tiltak er mest effektive for å dempe prisveksten i Oslo og hovedstadsregionen? Hør ny episode av Liberal halvtime med Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Simon Seland

Årsaken tiI et urettferdig boIigmarked

SV burde bruke mindre tid på en ideologisk kamp mot «markedskreftene», og heller få opp farten på Rådhuset med å regulere nye boliger, skal boligmarkedet i Oslo bli mer rettferdig, skriver Simon Seland i Dagsavisen.
BoligpolitikkNorsk politikk
Simon Seland

Er en tredje boligsektor løsningen?

Dette notatet drøfter effektene av å etablere en tredje boligsektor i Oslo og argumenterer for at det er lav utbyggingstakt, i samspill med rekordlave renter, som er de viktigste årsakene til den sterke prisutviklingen i hovedstaden.
BoligpolitikkVelferdsstatenPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Oslos boligkrise krever mer drastiske tiltak

Flere og mer drastiske tiltak må til for å redusere boligprisveksten i Oslo. Dette inkluderer kontroversielle tiltak, for eksempel en revidering av markagrensen.
BoligpolitikkØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Mer skatt – billigere boliger?

Det er langt fra åpenbart at mer skatt på boliger vil føre til lavere boligpriser i pressområder og at flere unge kan kjøpe sin egen bolig, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkØkonomi og velferdSkatt og avgifter

Trenger vi mer boligpolitikk?

Politiske valg og offentlige reguleringer påvirker boligmarkedet og fører ofte til store svinginger i tilbud og etterspørsel. Hva kan staten og kommunene gjøre for å skape et mer velfungerende boligmarked fremover?
BoligpolitikkØkonomi og velferd
24 okt
tirsdag 24 oktober 2017 kl. 00:00

Trenger vi mer boligpolitikk?

Hva kan staten og kommunene gjøre for å skape et mer velfungerende boligmarked fremover? Les mer og meld deg på her!
BoligpolitikkVelferdsstaten
Mathilde Fasting

Et selveiende land

«77 prosent av alle husholdninger eier boligen de bor i, i følge nye tall fra SSB. Det er positivt, blant annet for integreringen. Men det er på tide å utrede skatteordningene rundt bolig», skriver Mathilde Fasting.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Boligbygging er svaret – ikke skatt

Mathilde Fasting blogger om boligbygging og sekundærboliger.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Om å eie sin egen bolig

"Det finnes mye forskning som viser positive effekter av å eie egen bolig. Man skal ikke utelukke at boligpolitikken har hatt noen uintenderte positive virkninger på integreringspolitikken" Kristin Clemet i Vårt Land:
BoligpolitikkIntegreringEiendomsrettigheter

Boligprisvekst og rentefradrag

Regjeringen har i disse dager lagt frem et forslag som skal bremse boligprisveksten ved å gjøre det vanskeligere å få lån i banken. Civita-rapporten "Skattereform for arbeid og økt velstand" tar for seg de samme faremomentene og viser hvordan man kan fjerne rentefradraget på en måte som både vil være sosialt akseptabel og best mulig for boligeiere og næringsliv.
BoligpolitikkSkatt og avgifter

Retter baker for smed

Istedenfor å svare på autopilot, burde Snorre Valen undersøke bakgrunnen for dereguleringen av boligmarkedet.
Økonomi og velferd
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
BoligpolitikkFormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Marius Gustavson

En verden i ubalanse

Denne rapporten fra økonomisk historiker Marius Gustavson tar for seg utviklingen og faremomentene i den internasjonale økonomien.
Økonomi og velferd
Ola Grytten

Nr. 3 2009: Boligkrisen – Norges plass i det globale boligkrakket

Dette notatet tar for seg hvordan en ekspansiv penge- og kredittpolitikk over en årrekke globalt har ført til økt kjøpekraft, redusert sparetilbøyelighet og økt investeringsvilje i boliger.
BoligpolitikkØkonomi og velferd