Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet og skattebidrag

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert private norske eiere i formuesskatteposisjon.

Analysen har vært gjennomført av NyAnalyse i samarbeid med professor Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI.

Rapporten er utformet som en presentasjon med forklaringer. Spørsmål om datagrunnlag og metode kan rettes til NyAnalyse ved partner Villeman Vinje eller til professor og prorektor ved Handelshøyskolen BI, Amir Sasson.

Last ned og les rapporten:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »