Arveavgift

Mer innen Arveavgift

arv
Theodor Barndon Helland

Den prinsipielle forklaringen mot arveavgift

For liberale og konservative er skatter og avgifter et spørsmål om prinsipper.
AvgifterArveavgiftSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Arv handler ikke om å betale når du er død

Den tidligere arveavgiften var lav, og det var hus- og hytteeiere som stort sett betalte, mens det nye systemet fanger opp gevinster ved store verdier knyttet til næringsvirksomhet og bedrifter.
ArveavgiftSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Private bedrifter går dystre tider i møte

Med Svenssons forslag til politikk vil norsk privat næringsliv gå en dyster fremtid i møte. Det er lett å leke med tall. Men det Svensson i virkeligheten leker med, er arbeidsplasser, svarer Mathilde Fasting i Aftenposten.
ArveavgiftFormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hva slags arveavgift vil venstresiden ha?

Partier på venstresiden vil neppe ha en arveavgift på 90 prosent, slik Thomas Piketty foreslår. Men hva slags arveavgift vil de ha, spør Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ArveavgiftSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Arv blir solgt og beskattet

"Jeg mener at dynamikken i markedsøkonomien bidrar til at arvede verdier stort sett blir solgt før eller siden. Det vil føre til at verdistigning blir gevinstbeskattet og derved gi inntekter til staten i form av kapitalskatt."
ArveavgiftØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Arveavgiften ble ikke bare fjernet

Staten beskatter fortsatt arv, men på en annen og mer innbringende måte, skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidende.
ArveavgiftSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skatt på arv har flere sider

"Skatt på arv ved dødstidspunktet skaper likviditetsproblemer for boligeiere og for familiebedrifter. Det er løst med dagens beskatning av arv."
ArveavgiftØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

La arveavgiften ligge

Det er ingen grunn til å gjeninnføre arveavgiften. Skal vi greie overgangen til en grønnere økonomi, bør arbeid og bedrifter beskattes mindre, mens eiendom og forurensende adferd bør beskattes mer, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ArveavgiftSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Nei til ny arveavgift

Mange går rundt og tror at vi ikke har arveavgift i dag, og flere tar nå til orde for å innføre en ny og bedre avgift. Begge deler er feil. Vi har arveavgift, og den vi har, er god. Mathilde Fasting blogger.
ArveavgiftSkatt og avgifter