Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Steinar Juel

Ikke stikk hull på Oljefondet!

Det er ingen ting i dag som gjør at disse begrunnelsene for Oljefondet og handlingsregelen er svekket. Heller tvert imot.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Steinar Juel

Farlig folkestyre var ikke problemet

Det som kunne endt i en institusjonell krise, var ikke trusselen om for mye folkestyre, men tilløpet til å gå på tvers av lover Stortinget hadde vedtatt, mandater regjeringen hadde gitt og det ansvaret hovedstyret var tildelt, skriver Steinar Juel i sitt svar til Rødts gruppeleder i Stavanger, Mímir Kristjánsson.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
grunnrente olje

Oljefondet

Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, er et fond eid av den norske stat. Det er verdens største statlige fond. Fondet tilføres årlig alle statens netto oljeinntekter.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Steinar Juel

Hva hvis ikke noe oljefond?

Hovedpoenget mitt er at det har betydning når en skal vurdere formuesfordelingen i Norge, at vi har en stor fellesformue. Jeg tenker da ikke bare på folks forbruksmulighet, som er Markussens utgangspunkt, mens også økonomisk trygghet over tid og graden av konsentrasjon av eiermakt. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
ØkonomiUlikhetFinanspolitikk
Steinar Juel

Fellesformuen i oljefondet betyr noe for formuesfordelingen

Jeg er ikke helt på siden av internasjnal forskning. Steinar Juel med nytt svar i Aftenposten i debatten om oljefondet og formuesfordelingen.
ØkonomiUlikhet
Steinar Juel

Spiller statens formue virkelig ingen rolle?

Når fellesformuen har utjevnende effekter på områder man er opptatt av i debatten om ulikhet, blir det for meg feil å se bort fra den når formuesulikhet vurderes, selv om den ikke kan brukes fritt av den enkelte. Steinar Juel i Oppland Arbeiderblad.
ØkonomiUlikhet
Steinar Juel

Når det pirkes i rådende sannheter

I debatten om formuesfordeling ser man helt bort fra vår gigantiske fellesformue. Er det virkelig helt feil å presentere et enkelt regnestykke der den trekkes inn? Steinar Juel i DN.
ØkonomiUlikhet
Mathilde Fasting

Ikke nok å begrense oljepengebruken

«Årets statsbudsjett begrenser oljepengebruken. Det er ikke nok. Utfordringen blir å gjennomføre reformer, uten å bruke mer penger», skriver Mathilde Fasting
Økonomi
Kristin Clemet

Vi må bruke verktøykassen fornuftig

Det er mest fornuftig at politikerne nå starter med å effektivisere offentlig sektor, fremme verdiskapingen og stimulere flere til å arbeide mer – før de øker skattene enda mer.
Økonomi
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen bør innføre en dobbel handlingsregel

Tiden for å stramme inn offentlig pengebruk, er nå. Hvis regjeringens forbruksfest fortsetter, kan bakrusen bli kraftig. Høyres begrunnelser for å la være å stramme inn handlingsregelen er svakt begrunnet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen.
Økonomisk politikkPengepolitikkOffentlige utgifterØkonomiFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Nikolai Hegertun

Bistanden bør la seg inspirere av Oljefondet

Mens bistandspolitikk ofte blir utsatt for kritikk, fremheves håndteringen av Oljefondet som enestående god. Hva kan bistanden lære? Nikolai Hegertun i Aftenposten.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

La markedet ordne opp selv

"Oljeinntektene faller, arbeidsledigheten stiger og opposisjonen krever. Regjeringen bør gjøre så lite som mulig", skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Et politisert oljefond

"En beslutning om å trekke oljefondet ut av kullselskaper kan skape en ny og farlig presedens for en økt politisering av fondet", skriver Mats Kirkebirkeland på Minervanett.no.
Økonomi
Kristin Clemet

Unyansert om skatteparadis

Som en del av den massive omtalen av Nicolai Tangen og ansettelsen av ham som sjef for Oljefondet, er det mange som kommenterer bruken av såkalte skatteparadiser. Alle kommentarer er ikke like opplysende, så la meg forsøke å peke på noen forhold som kan nyansere bildet.
ØkonomiSelskapsskattSkatt og avgifter