Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Omsorg, eldre, lege, hender
Aslak Versto Storsletten

Rekommunaliseringens konsekvenser

Samtidig som norsk venstreside vil avkommersialisere nærmest alt av landets velferdstjenester, begynner vi å se konsekvensene i Oslo.
Offentlig eierskapVelferdsstatenPrivate i velferdenØkonomiVelferdstjenester
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter
Eirik Løkke

Kan vi ha tillit til næringslivet?

Burde ikke den innsatsen private bedrifter har gjort og fremdeles gjør under pandemien, anspore til mer åpenhet og tillit, fremfor ekstrem mistillit og profitør-beskyldninger?
Private i velferdenNæringslivVelferdstjenesterNæringspolitikk
Theodor Barndon Helland

Velferdstjenester har flere kostnader enn dem som kan måles i kroner og øre.

Det er gode grunner til å ha en ambisjon om å redusere veksten i de offentlige utgiftene.
Økonomisk politikkVelferdsstatenOffentlige utgifter
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Seks grunner til at privat sektor er viktig

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.
Offentlige utgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Pussig politisk prioritering

Norge har den største offentlige sektoren i OECD, og vi ligger helt i toppskiktet når det gjelder offentlig eierskap. Det private eierskapet synker, mens utlendingene eier mer. Sysselsettingen i offentlig sektor vokser, mens det nå er 200.000 arbeidsledige i privat sektor. I denne situasjonen vil venstresiden skattlegge privat sektor mer, samtidig som staten skal subsidiere mer og eie mer. Er ikke det en veldig pussig politisk prioritering?
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Aslak Versto Storsletten

En stor offentlig sektor står i veien for det norske selveierdemokratiet

Fremfor å utvikle selveierdemokratiet mer, lar vi offentlig sektor og det offentlige (finansierings-) ansvaret vokse. Dette er komfortabelt, men lite bærekraftig. Løsningene på dagens store utfordringer burde kanskje heller handle om å tenke nytt om gamle borgerlige ideer. Hvorfor gjør ikke en borgerlig regjering det?
IdeerBoligpolitikkSkatt og avgifter
14 okt
onsdag 14 oktober 2020 kl. 00:00

Hvor skal jobbene komme?

Må de nye jobbene komme i privat sektor, eller vil flere arbeidsplasser i det offentlige være redningen? Se live stream fra kl. 8.00 her!
ØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Systemsvikten

Når støvet har lagt seg, er det kanskje på tide med en generell debatt om ansvar og konsekvens for ledere i offentlig sektor – ikke bare når feilene som gjøres, er små, men også når de er svært store.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Hvordan vil venstresiden finansiere fremtidens velferdsstat?

Det er viktig å ha en tilstrekkelig stor, lønnsom og konkurransedyktig privat sektor, fordi det i private bedrifter som regel er lettere å presse frem produktivitetsvekst, blant annet fordi alternativet kan være konkurs.
VelferdsstatenNæringsliv
Kristin Clemet

Det er produktivitetsveksten vi lever av

All aktivitet, både i privat og offentlig sektor, bidrar med verdiskaping. Det viktige er imidlertid hvor mye verdiskaping vi får ut av den tiden vi jobber. Det avgjøres av produktivitetsveksten, skriver Kristin Clemet i sitt svar til Nordlys-kommentator Oddvar Nygård.
ØkonomiDen nordiske modellenNæringspolitikk
Kristin ClemetMathilde Fasting

En velfungerende privat sektor gagner også offentlig sektor

Høyt konsum, i privat eller offentlig sektor, er avhengig av høy verdiskaping. Derfor er nivået på og veksten i velferdstjenestene også avhengig av en godt fungerende privat sektor.
VelferdsstatenNæringsliv
Steinar Juel

Incentivene til effektivisering og forbedring er større i det private enn i offentlig sektor

Incentivene til effektivisering og forbedring er større i det private enn i offentlig sektor. Derfor bør en være kritisk til hvor stor offentlig sektor bør bli. Steinar Juel svarer Kalle Moene i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi
Kristin ClemetSteinar Juel

Det er forskjell på privat og offentlig sektor

I et liberalt demokrati er en liberal markedsøkonomi viktig for blant annet å ta vare på maktbalansen og mangfoldet i samfunnet og friheten til å skape noe. Kristin Clemet og Steinar Juel svarer Kalle Moene i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Steinar Juel

Det er avgjørende forskjeller mellom privat og offentlig virksomhet

Det offentlige utgjør nær 60 prosent av fastlandsøkonomien, og koronakrisen bør ikke gjøre den varig høyere. Et marked og en bevilgning virker svært ulikt på produktiviteten.
ØkonomiFinanspolitikk
istockphoto.com Produktivitet

Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatstyring er et prinsipp for styring i offentlig virksomhet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

New Public Management

En type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Vy tog og Posten lastebil
Aslak Versto Storsletten

Et mindre og bedre statlig eierskap

Dette notatet diskuterer noen generelle fordeler ved statlig nedsalg, og gir eksempler på bedrifter der endret eierstruktur kan være gunstig for både samfunnet og selskapene selv.
Offentlig eierskapØkonomiNæringspolitikk
Jan Erik Grindheim

Hvorfor stemmer menn blått og kvinner rødt?

Kjønn er en viktig skillelinje i politikken, men om du arbeider i privat eller offentlig sektor betyr kanskje mer?
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer?

Kvinner i offentlig sektor stemmer på venstresiden, menn i privat sektor stemmer på høyresidepartiene. Hva betyr det for norsk politikk at denne tendensen blir stadig sterkere?
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Hvor effektiv er offentlig sektor?

Offentlig sektors andel av BNP er på nesten 60 % (fastlands BNP) og Norge har således den største offentlige sektor innen OECD. Men hvor effektivt brukes ressursene? Hva er de største utfordringene for å bedre effektiviteten? Og er mål- og resultatstyring et godt styringsverktøy for offentlig sektor? Ukens gjest er Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for Økonomistyring (DFØ).
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Mennesker, folk, gruppe

Offentlig

Begrepet offentlig betegner noe som befinner seg i  det åpne rom, som alle har adgang til, og/eller som angår alle.
Politikk og samfunn
Mathilde Fasting

Offentlig sløseri fortjener Sløseriprisen

Med en så omfattende offentlig sektor som Norge har blir det viktig å følge med på hvordan midlene brukes. Sløseriprisen er et lite bidrag. Årets «vinner» blir klar etter påske.
Offentlige utgifterØkonomi

Mediene fungerer som katalysator for overbudspolitikk

«I nyhetssakene fortsetter journalistene å fortelle velgerne at det aller meste kan løses ved å bruke mer penger», skriver Eirik Løkke.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Konkurranse eller kontroll?

«Løysinga er ikkje å skrota anbodsreglane, men å gjere dei enklare og meir fokusert på det dei er til for: å skape ein sunn og innovativ konkurranse i offentlig sektor», skriv Jan Erik Grindheim.
Økonomisk politikkPrivate i velferdenOffentlige utgifter
puslespill reform
Steinar Juel

Reformer – til glede og smerte

«Selv vellykkede reformer er ofte upopulære når de vedtas og gjennomføres. Derfor er det lett å utsette dem til de blir overnødvendige», skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Norsk politikkReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vi må bruke verktøykassen fornuftig

Det er mest fornuftig at politikerne nå starter med å effektivisere offentlig sektor, fremme verdiskapingen og stimulere flere til å arbeide mer – før de øker skattene enda mer.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

De borgerlige må bli bedre til å argumentere for skattekutt

Borgerlige politikere kan rette ryggen og argumentere for at skatteletter kan gi både velferd og frihet.
Økonomi
Haakon Riekeles

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, og sammenligner situasjonen med andre industriland.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Kristin Clemet

Offentlig sektor eser ut

Offentlig sektor kan ikke være større enn at den er mulig å bære for det næringslivet som skaper de økonomiske verdiene. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Mathilde Fasting

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape. Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester