Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lommebok med norske sedler/penger
Kristin Clemet

It’s the economy, stupid!

Nå kan vi stå ved et vendepunkt, som fører til at folk igjen blir mer opptatt av egen økonomi. Da blir de antagelig også mer opptatt av hva skattepengene brukes til og om de brukes fornuftig.
Økonomisk politikkPolitikk og samfunnOffentlige utgifter
Eirik Løkke

Kan vi ha tillit til næringslivet?

Burde ikke den innsatsen private bedrifter har gjort og fremdeles gjør under pandemien, anspore til mer åpenhet og tillit, fremfor ekstrem mistillit og profitør-beskyldninger?
Private i velferdenNæringslivVelferdstjenesterNæringspolitikk
Theodor Barndon Helland

Velferdstjenester har flere kostnader enn dem som kan måles i kroner og øre.

Det er gode grunner til å ha en ambisjon om å redusere veksten i de offentlige utgiftene.
Økonomisk politikkVelferdsstatenOffentlige utgifter
avgifter
Gard Løken Frøvoll

Offentlig sektor blir for stor

Optimisme er bra, men samfunnet bør helst bygges på realisme.
Offentlige utgifterFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft
Gard Løken Frøvoll

Seks grunner til at privat sektor er viktig

Er man bekymret for utviklingen der offentlig sektor fortrenger privat sektor, er det få eller ingen partier som fortjener ens fulle tillit. Men det er likevel forskjeller mellom blokkene. Økte offentlige utgifter og økte skatter hjelper i hvert fall ikke.
Offentlige utgifterNæringspolitikkSkatt og avgifter
14 okt
onsdag 14 oktober 2020 kl. 00:00

Hvor skal jobbene komme?

Må de nye jobbene komme i privat sektor, eller vil flere arbeidsplasser i det offentlige være redningen? Se live stream fra kl. 8.00 her!
ØkonomiArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Systemsvikten

Når støvet har lagt seg, er det kanskje på tide med en generell debatt om ansvar og konsekvens for ledere i offentlig sektor – ikke bare når feilene som gjøres, er små, men også når de er svært store.
Institusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Hvordan vil venstresiden finansiere fremtidens velferdsstat?

Det er viktig å ha en tilstrekkelig stor, lønnsom og konkurransedyktig privat sektor, fordi det i private bedrifter som regel er lettere å presse frem produktivitetsvekst, blant annet fordi alternativet kan være konkurs.
VelferdsstatenNæringsliv
Kristin ClemetMathilde Fasting

En velfungerende privat sektor gagner også offentlig sektor

Høyt konsum, i privat eller offentlig sektor, er avhengig av høy verdiskaping. Derfor er nivået på og veksten i velferdstjenestene også avhengig av en godt fungerende privat sektor.
VelferdsstatenNæringsliv
istockphoto.com Produktivitet

Mål- og resultatstyring

Mål- og resultatstyring er et prinsipp for styring i offentlig virksomhet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

New Public Management

En type organisering og styring av offentlige virksomheter, som har som mål å oppnå økt effektivitet og legitimitet.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Vy tog og Posten lastebil
Aslak Versto Storsletten

Et mindre og bedre statlig eierskap

Dette notatet diskuterer noen generelle fordeler ved statlig nedsalg, og gir eksempler på bedrifter der endret eierstruktur kan være gunstig for både samfunnet og selskapene selv.
Offentlig eierskapØkonomiNæringspolitikk
Jan Erik Grindheim

Er sektortilhørighet og kjønn blitt politikkens viktigste skillelinjer?

Kvinner i offentlig sektor stemmer på venstresiden, menn i privat sektor stemmer på høyresidepartiene. Hva betyr det for norsk politikk at denne tendensen blir stadig sterkere?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mennesker, folk, gruppe

Offentlig

Begrepet offentlig betegner noe som befinner seg i  det åpne rom, som alle har adgang til, og/eller som angår alle.
Politikk og samfunn
Mathilde Fasting

Offentlig sløseri fortjener Sløseriprisen

Med en så omfattende offentlig sektor som Norge har blir det viktig å følge med på hvordan midlene brukes. Sløseriprisen er et lite bidrag. Årets «vinner» blir klar etter påske.
Uncategorized

Mediene fungerer som katalysator for overbudspolitikk

«I nyhetssakene fortsetter journalistene å fortelle velgerne at det aller meste kan løses ved å bruke mer penger», skriver Eirik Løkke.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Konkurranse eller kontroll?

«Løysinga er ikkje å skrota anbodsreglane, men å gjere dei enklare og meir fokusert på det dei er til for: å skape ein sunn og innovativ konkurranse i offentlig sektor», skriv Jan Erik Grindheim.
Uncategorized
puslespill reform
Steinar Juel

Reformer – til glede og smerte

«Selv vellykkede reformer er ofte upopulære når de vedtas og gjennomføres. Derfor er det lett å utsette dem til de blir overnødvendige», skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Norsk politikkReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Vi må bruke verktøykassen fornuftig

Det er mest fornuftig at politikerne nå starter med å effektivisere offentlig sektor, fremme verdiskapingen og stimulere flere til å arbeide mer – før de øker skattene enda mer.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

De borgerlige må bli bedre til å argumentere for skattekutt

Borgerlige politikere kan rette ryggen og argumentere for at skatteletter kan gi både velferd og frihet.
Økonomi
Haakon Riekeles

Hvor stor offentlig sektor tåler vi?

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, og sammenligner situasjonen med andre industriland.
Økonomisk politikkØkonomiFinanspolitikk
Kristin Clemet

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs i Aftenposten
Uncategorized
Kristin Clemet

Offentlig sektor eser ut

Offentlig sektor kan ikke være større enn at den er mulig å bære for det næringslivet som skaper de økonomiske verdiene. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Mathilde Fasting

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape. Mathilde Fasting i Aftenposten.
Økonomi
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regulert velferd – eller konkurranse?

Ulike tjenester må vurderes ulikt, men det er langt fra sikkert at alt blir bra bare man utelater private aktører. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
Uncategorized
Steinar Juel

Hvordan leve med lavere handlingsregel?

"Torsdagens endring av handlingsregelen betyr at norske myndigheter må tilpasse seg en helt ny virkelighet," skriver Steinar Juel hos E24.
Uncategorized
Steinar Juel

Nr. 4 2017: Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig sektor

Hvor effektiv er offentlig sektor? Formålet med dette notatet er å se på hvordan benchmarking og beste praksis-sammenligninger brukes i offentlig sektor i dag.
Institusjoner og forvaltningOffentlige utgifter
Mats Kirkebirkeland

Erna Solbergs milepæl

"Solberg-regjeringen har snakket varmt om å gjøre den norske økonomien mindre oljeavhengig, men realiteten er at Solberg-regjeringen har erstattet økonomiens oljeavhengighet med en enda større avhengighet av offentlig sektor," skriver Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.
Økonomi
Kristin Clemet

Togstreiken

Enhver kan gjøre seg tanker om det var nødvendig med fem ukers lokførerstreik. Kristin Clemet i Dagsavisen.
Uncategorized
Kristin Clemet

Togstreiken

I sin leder 31.10. kommenterer Klassekampen forslaget mitt i lys av den nylig avsluttede togstreiken. Men fremfor å skape klarhet illustrerer denne lederen mitt poeng. Kristin Clemet i Klassekampen.
Uncategorized
velferd, gamlehjem, pleie
Kristin Clemet

Streikeretten i det offentlige bør begrenses

I offentlig sektor er det lite å tape, både for dem som streiker og for virksomheten. Borgerne og skattebetalerne derimot, taper på alle fronter. Kristin Clemet i Aftenposten.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor

Private aktører er viktige for å øke kapasiteten i offentlig sektor. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagbladet Meninger.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Slipp til velferdsinnovatørene

Bevisbyrden burde ligge hos de som vil beholde velferdsmonopolet på bekostning av mangfold og valgfrihet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Bergens Tidene.
Uncategorized
Kristin Clemet

Snart må vi kutte. På ordentlig

Tiden for liksom-kutt er snart over. Om noen år kan det bli snakk om ordentlige kutt. Kristin Clemet i Dagsavisen.
Økonomi