Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
bibel kristen
Skjalg Stokke Hougen

Utfordringen for KrF er å få frem at det faktisk kan være et folkeparti

Kristendemokratiske partier har historisk appellert til en bredere velgermasse enn kun troende kristne.
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Toleranse for KrF

"Mange som fortsatt sympatiserer med KrF i dag opplever at pekefingermentaliteten kommer fra nye steder. Der bedehusets predikanter og klamme ledertyper harmdirrende advarte mot samfunnshusets umoral og dans, er det predikanter i den sosialliberale skravleklassen som retter pekefinger mot mennesker som føler seg hjemme i KrFs hus. Det er ikke spesielt tolerant, og derfor er det viktig at noen tar KrF-ere i forsvar."
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Trang kultur i KrF?

"Gjennom mange år med arbeid med Civitas akademi og kurs har jeg møtt flere røde og blå KrF-ere. De er enige om noe og uenige om annet. Felles for dem jeg har truffet, er at de tenker reflektert og selvstendig."
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Liberale mørkemenn, Den norske kirke og KrF

Den store fortellingen om norsk kristen kultur de siste tiårene preges av modernisering og radikal åpenhet.
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Derfor bør ikke KrF lukes bort

Den gule løvetannen i norsk partiflora representerer verdier hinsides det berømte sidevalget og ideologiske merkelapper som «konservativ» eller «liberal».
IdeerKristendemokratiPolitisk filosofiAndre ideologier
Eilev Hegstad

Hva stemmer kristne velgere, og hvilke saker er de opptatt av?

I dette notatet oppsummeres noen hovedfunn om hva kristne velgere stemmer og mener om ulike politiske saker, sammenlignet med ikke-kristne velgere. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse i oppdrag for Civita.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

KrFs rolle i det moderne Norge

Det kan virke som at mange av KrFs kritikere blander det å være snever med å være annerledes. Ikke så overraskende, for partiet representer en motkultur i norsk partiflora. En gul løvetann som vokser for seg selv.
Norsk politikkKristendemokrati
Eilev Hegstad

KrFs grunnfjell blir mindre. Det bør bekymre partiet

KrF har gjort det best i valg når de har klart å aktualisere konfliktlinjen som partiet ble stiftet på bakgrunn av. Å aktualisere denne konfliktlinjen på nytt krever et grundig arbeid, ikke minst med de grunnleggende idéene som ligger til grunn for KrF og kristendemokratisk ideologi.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Sympati for KrF

Noe paradoksalt bidrar sympati med et parti kanskje til en bedre analyse enn antipati.
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Å holde ut med KrF

"KrF representer på sitt beste en liberal motvekt til sosialdemokrati fra venstre og høyre. Den motmakten skal vi som samfunn være glade for. KrF må bare huske at folk må betale for moroa selv, dersom staten skal bli mindre", skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Myten om det snevre KrF

Hva kjennetegner dagens KrF? Klarer KrF å sette grenser for politikk og offentlige utgifter? Hvordan kan KrF klare å reise kristendemokratiet i Norge? Bør partiet slå hardere tilbake mot kritikk, eller snarere være en moderat kraft i norsk politikk? Hør ny episode av Liberal halvtime med Kjell Ingolf Ropstad.
Norsk politikkKristendemokratiDemokrati og rettigheter

Hvor mye skal staten bestemme over familien?

Er det staten eller familiene som vet best hvilke valg som er best for barna? Er det likestilling eller barns beste som er det viktigste i familiepolitikken? Og er det fornuftig å legge til rette for at nordmenn får flere barn? Hør nye episode av vår podcast Liberal halvtime med Ida Lindtveit Røse.
VelferdsstatenLikestilling og feminisme
Lars Kolbeinstveit

Polarisering skyldes ikke bare de andre

Hvis vi skal diskutere hvorvidt blå side i KrF bidro til polarisering, kan vi ikke overse hvor det hele startet. For Hareide inviterte ikke til noe teselskap da han ga ut bok og pekte på Støre, skriver Lars Kolbeinstveit i Vårt Land.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Frafjord Johnson omskriver historien

"Man kan ikke omskrive historien for å få den til å passe med det man ønsker seg politisk nå", skriver Kristin Clemet.
Bioteknologi
Lars Kolbeinstveit

Ropstad er dessverre ingen mørkemann

"Det er ikke fordi Ropstad provoserer at KrF taper. Partiet klarer ikke å prioritere hva de synes er viktigst."
Norsk politikkKristendemokratiPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Jeg bommet nok ikke om KrF

Kristin Clemet svarer om KrF og bistand.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Lars Kolbeinstveit

Hareide i regjering?

«De som hevder konflikten som oppstod i KrF er uoverkommelig, er for preget av partipolitikk, eller medias nærsynthet», skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Norsk politikk
Lars Kolbeinstveit

Ropstad hadde rett likevel

Ropstad setter klimasaken høyt, men han advarer samtidig mot å sette saken så høyt at det går på bekostning av andre og helt grunnleggende verdier. Det burde ikke overraske så mye som det gjør hos enkelte, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Demokrati og rettigheterKlima og miljø
Kristin Clemet

For Hareide og Erstad ble Sylvi Listhaug avgjørende

I det lange løp kan likevel ikke et parti leve av samarbeidskonstellasjonen det inngår i. Det må ha en egen politikk som tiltrekker velgere. Så hva skal KrF stå for politisk, og hva skiller de «røde» og de «blå», siden avgrunnen mellom dem virker så uendelig dyp?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Hvorfor feilet Hareide?

Knut Arild Hareide feilet fordi han gjorde en helt nødvendig modernisering av KrF ensbetydende med å velge venstresiden. Lars Kolbeinstveit på Verdidebatt.no
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Uenighet om KrF er ikke spinn

Abortlovens 2c har fått altfor mye oppmerksomhet. Det kan blant annet skyldes at mange kommentatorer selv er sterkt engasjert i saken.
BioteknologiDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

KrF kan gi flertall for fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital

Dersom KrF går inn i Solberg-regjeringen, vil det være mulig å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital. Mathilde Fasting i DN.
Norsk politikkFormuesskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Hva har næringslivet i vente med en ny flertallsregjering?

"Med en flertallsregjering bør det også ventes fortsatte reformer og statsbudsjetter med klarere prioriteringer, tilpasset strammere budsjettrammer", skriver Steinar Juel.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk

Norsk politikk – hva nå?

Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

«Full representativitet» ville uansett gitt seier til den «blå» siden i KrF

"At flere nå hevder at KrFs landsmøte ikke var «representativt» på grunn av Rogaland KrFs valg av delegater, er en påstand som ikke synes å holde mål," skriver Mats Kirkebirkeland.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Frie individer styrker fellesskapet

Karikaturen av markedsøkonomien og dets menneskesyn gjentas til det kjedsommelige og uinteressante, skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkØkonomiske systemer
Eirik Løkke

Podcast: Hva tenker FpU og Unge Høyre om KrFs veivalg?

Den 2. november avholdes ekstraordinært landsmøte i KrF. Leder i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, og nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjelvik-Aasberg, deler i dagens episode sine argumenter for at KrFs landsmøte bør velge høyresiden i norsk politikk. 
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Liberal halvtime: KrFs veivalg

Den 2. november skal KrF avklare sitt syn på regjeringsspørsmålet. I dagens episode av Liberal halvtime forklarer leder i KrFU, Martine Tønnessen, hvorfor partiet bør foretrekke dagens regjering.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Hvis verdier er viktigst for KrF

"Det bildet Hareide tegner av høyresiden, for å legitimere en venstresving, blir meget misvisende", skriver Lars Kolbeinstveit.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

De nye mørkemennene i KrF

Dagens mørkemenn finnes ikke først og fremst på bedehuset. De finnes snarere i «godhetsvenstre». Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Norsk politikkKristendemokrati
Haakon Riekeles

Selv ikke gult gress gror i skyggen av Arbeiderpartiet

"Hvis det viser seg at en regjering med Ap og Sp ikke gjør at partiet får mange nye velgere fra nettopp Ap og Sp, kan det dristige valget bety slutten for partiet", skriver Haakon Riekeles.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
KristendemokratiSosialisme og sosialdemokrati
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Går Kristelig Folkeparti bort fra prinsippet om at politiske forslag skal utredes?

I to saker på kort tid har KrF vist at de er villige til å gå bort fra prinsippet om at alle forslag til politiske endringer bør utredes godt, og at man bør la forskning og fakta gå foran magefølelse, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Norsk politikkPolitikk og samfunnSkolepolitikk