Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
klima

Klima

Været varierer raskt og mye, mens klimaet er mer stabilt og endres relativt sakte. Å redusere de globale klima-utslippene er ikke enkelt.
ØkonomiKlima og miljø
karbonavgift klima forurensning

Karbonavgift

Karbonavgift er en avgift som pålegges produkter basert på hvilket utslipp av klimagasser de har. Det skaper insentiver for utslippskutt.
AvgifterØkonomiKlima og miljøSkatt og avgifter
El-bil og sykkel
Gard Løken Frøvoll

Klimaproblemet skyldes ikke mangel på elbiler

veier, og kan dermed fungere som en bremsekloss i overgangen til nye reisevaner og grønnere byutvikling.
AvgifterØkonomiKlima og miljø
Gard Løken Frøvoll

Bensindebatt på villspor

Bilavgiftene kan differensieres mellom by og land, men det må gjøres på riktig måte.
AvgifterØkonomiKlima og miljøSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Forurenser bør betale – hvem ellers?

Jeg håper Senterpartiets landsmøte innser at en effektiv klimapolitikk innebærer at forurenser må betale for sine egne utslipp. Det er mest rettferdig og mest effektivt. Hvis ikke forurenser skal betale selv, må nemlig noen andre gjøre det.
ØkonomiKlima og miljø
global oppvarming, 1,5-gradersmålet, statsbudsjettet
Haakon Riekeles

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Hvordan kan statsbudsjettet endres så det er i tråd med 1,5-gradersmålet, uten uakseptable økonomiske konsekvenser, og uten urettferdige utslag? Dette notatet prøver å svare på det.
Økonomisk politikkØkonomiKlima og miljøFinanspolitikk
Haakon Riekeles

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Dette notatet foreslår endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at politikken virker med, og ikke mot, kvotesystemene. Notatet forklarer også hvordan klimakvoter fungerer, svakheter og fordeler ved å bruke klimakvoter som virkemiddel.
ØkonomiKlima og miljø
Haakon Riekeles

En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

Elbilpolitikken koster allerede store summer for staten, og kostnadene vil i årene fremover øke til nivåer som ikke er bærekraftige.  Er det mulig å støtte innfasingen av lavutslippsbiler på en mer rasjonell måte enn det gjøres i dag?
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Nr. 3 2017: Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk

Er Enova et kostnadseffektivt klimaverktøy med formålet og rammene Stortinget har gitt organisasjonen? Eller nok et typisk eksempel på at norske politikere ikke har evne og vilje nok til å innføre lite populære klimapolitiske virkemidler?
ØkonomiKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

De som mener de vet at klimaendringene er menneskeskapte, har sannsynligvis mye rett. Men de får ikke rett, så lenge det ikke føres en troverdig og effektiv klimapolitikk.
ØkonomiKlima og miljø
Haakon Riekeles

Nr. 1 2016: Paris-avtalen og veien videre

Den totale klimainnsatsen som planlegges frem mot 2030 er langt fra tilstrekkelig for å nå de klimamålene avtalen fastsetter. Det krever vesentlig økt innsats dersom det skal være mulig å nå togradersmålet.
ØkonomiKlima og miljø
Håvard Saksvikrønning

Karbonavgifter som nullsumskatt

Karbonavgifter er det ideelle verkemidlet for å få ned klimagassutsleppa. For å gjere det enklare å innføre karbonavgifter foreslår denne rapporten derfor eit heilskapleg system for resirkulering av inntektene tilbake til skatteytarane.
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Nr. 20 2015: Grønne sertifikater – dyr og uhensiktsmessig klimapolitikk

Dette notatet argumenterer for at subsidiering av ny fornybar kraftproduksjon i Norge, gjennom en pliktig el-sertifikatavtale (grønne sertifikater), inngått med Sverige, er en svært kostbar og uhensiktsmessig klimapolitikk, som ikke i nevneverdig grad bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.
ØkonomiKlima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Klimakampens hellige ku

"Det er på tide at bønder og kjøttspisere betaler for klimautslippene sine, slik alle andre gjør", skriver Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
ØkonomiKlima og miljø
Paul Joakim Sandøy

Nr. 18 2015: Bør jordbruket avgiftsbelegges?

Det er sjeldent at klimatiltak i landbruket diskuteres, til tross for at sektoren står for rundt en tiendedel av norske utslipp. I dette notatet spørres det først om jordbruket bør avgiftsbelegges, og deretter hvordan en slik avgiftsbelegging kan gjennomføres mest mulig effektivt. Last ned og les notatet her!
AvgifterØkonomiKlima og miljøNæringspolitikk
Villeman Vinje

Nr. 4 2015: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Dette notatet foreslår en klimafokusert omlegging av bilavgiftene som vil sikre vesentlige reduksjoner i klimagassutslippene sammenlignet med en videreføring av dagens bilavgiftssystem. Les mer og last ned notatet her!
AvgifterKlima og miljøSkatt og avgifter
Terje Osmundsen

Nr.13 2013: Det grønne skiftet: Hva må gjøres?

Får vi et regjeringsskifte til høsten, er det en gyllen anledning til tenke nytt i klima- og energipolitikken. Det landet trenger en politisk ledelse som våger å slippe markedene og menneskenes private utfoldelseskraft løs, skriver Terje Osmundsen i dette CIvita-notatet. Last ned og les notatet her.
ØkonomiKlima og miljø
Jan Arild Snoen

Dersom klima var førsteprioritet

I denne pamfletten presenteres flere forhold og tiltak som kan gi en miljøgevinst, men som også er bra for offentlige finanser, samfunnsøkonomien og velferden. Disse inkluderer bl.a. avskaffelse av taxfree-ordningen, urbanisering av bosettingen, reduksjoner i jordbrukssubsidier og markedsøkonomiske løsninger for køprising.
ØkonomiKlima og miljø