Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Dumping og jumping

I Klassekampen for 10. september skriver redaktør Mari Skurdal at «høyresida mener at vi bør bytte ut ordet sosial dumping med sosial jumping, fordi en dårlig jobb bare er et springbrett til en bedre».
InnvandringInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Sesongarbeiderne er EØS-borgere

Bransjer og bedrifter som er avhengige av arbeidstagere fra andre EØS-land enn Norge, kan ikke settes i en særstilling og fratas de samme muligheter til å overleve som andre bransjer og bedrifter.
InnvandringInnvandring og integreringEU og EØS
Torstein Ulserød

Et sosialt prosjekt

"Hadde vi brukt handlingsrommet som vi har til å iverksette flere av venstresidens foretrukne tiltak i arbeidslivspolitikken de siste 10-15 årene, hadde nordmenn flest sannsynligvis opplevd lavere velstand enn vi har hatt de siste årene", skriver Torstein Ulserød i Dagbladet.
ArbeidslivInnvandringEU og EØSArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

Dersom au pairen ses på som det hun eller han egentlig er, en arbeidsinnvandrer, er det enklere å definere arbeidsforholdet. Det vil både au pairen og familien tjene på.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

EUs nye arbeidslivsbyrå: Hvor står dere, Ap?

"Spørsmålet er ikke om EØS-avtalen bør sies opp, men hva som kan gjøres for å motvirke de negative følgene av prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft som følger med EØS-avtalen." Jan Erik Grindheim i Dagsavisen.
InnvandringEU og EØSArbeid og sysselsetting
Marius DoksheimTorstein Ulserød

LO legger opp til en ensporet debatt

Man lever ikke med vrangforestillinger straks man ikke er fullt ut enig i LOs fortelling om virkeligheten i norsk arbeidsliv. Torstein Ulserød og Marius Doksheim i Dagens Næringsliv.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Kampen mot arbeidslivskriminalitet – en kamp på sviktende grunnlag?

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det en tendens til at omfanget av problemene overdrives. I dette notatet ser vi nærmere på hva vi vet om omfanget av arbeidslivskriminalitet i Norge.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
migrasjon

Innvandring

Reguleringen av innvandring til Norge er et tillatelsesbasert system der ulike kategorier av innvandrere i ulik grad har adgang til riket, basert på hvor de kommer fra, og hvilken grunn de har for å komme.
InnvandringInnvandring og integrering

Sosial dumping

Sosial dumping handler i dag først og fremst om konkurranse som følge av tjeneste- og arbeidskraftmobilitet.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Eg vonar at ikkje Arbeidarpartiet no vil surfe på dei nasjonalkonservative bølgjene i Europa», skriver Jan Erik Grindheim.
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering
Iven OpsahlTorstein Ulserød

Kamp mot sosial dumping har en pris

Det er mulig å gjøre mer, innenfor rammene av EØS-avtalen, for å bekjempe ulikhet i arbeidslivet som følge av arbeidsinnvandring. Det betyr ikke at vi bør gjøre det. Torstein Eidsmo Ulserød og Iven Opsahl i VG.
InnvandringInnvandring og integreringEU og EØS
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Morten KinanderTorstein Ulserød

Reiseutgifter og sosial dumping

"Sosial dumping er et upresist og sterkt politisert begrep, som tilslører høyst reelle interessemotsetninger og verdikonflikter. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyesterett bygger sin argumentasjon på dette uten den minste antydning til problematisering av den virkelighetsforståelsen," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
ArbeidslivInnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Nr. 23 2016: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

SV sender regningen til de fattige

"SV ser flyktningkrisen som en mulighet til å stramme inn en type innvandring partiet ikke er særlig begeistret for – arbeidsinnvandringen." Torstein Ulserød i Agenda Magasin:
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Au pairer bør bli arbeidsinnvandrere

"Debatten om utnyttelse av au pairer er i gang igjen. Ordningen bør heller anerkjennes for det den er: arbeidsinnvandring", blogger Mathilde Fasting.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Aps innvandringspolitikk

"Det er uvisst om Gerhardsen også mener en mer liberal arbeidsinnvandringspolitikk ville være i tråd med «norsk kultur og ånd». Her kunne imidlertid Agenda bidratt til noen virkelig interessante diskusjoner på norsk venstreside om noen av «de store spørsmålene i vår tid»," skriver Torstein Ulserød i VG.
InnvandringInnvandring og integrering
Marius Doksheim

Lite produktivt om innvandring

"Det er betydelig tvil og uenighet om sammenhengen mellom innvandring og produktivitet, men de fleste mener det er en viktig del av debatten om produktivitet. Derfor er det både merkelig og synd at produktivitetskommisjonen nesten fullstendig ser bort fra problemstillingen," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
InnvandringØkonomi og velferdMigrasjonInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Stadig overkvalifiserte innvandrere

"Norge sløser med ressurser og går glipp av verdifull kompetanseheving fordi altfor mange høyt utdannede innvandrere ikke får relevant jobb," skriver Mathilde Fasting hos Minerva. "God integreringspolitikk og god utnyttelse av innvandreres kompetanse betyr sosial jumping for dem som kommer til Norge. Men det avhenger av at vi benytter oss av det innvandreren har i bagasjen."
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Hvor er solidariteten?

"Hvis venstresiden skal kritiseres, må det være for den manglende solidariteten med arbeidstagere i andre land. Tiltak som begrenser arbeidsinnvandringen slik Kristjansson ønsker seg vil være uheldig for norsk økonomi. Men det er også uheldig for utenlandske arbeidstagere, som dermed nektes muligheten til å skape seg et bedre liv i Norge," skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Myter og fakta om europeisk arbeidsmigrasjon

"Er det sant at arbeidsinnvandrere reiser til land med gode velferdsordninger? Eurobarometeret, en meningsmåling blant innbyggere i alle de 27 EU-landene, korrigerer myten. Velferdsordninger kommer langt ned på listen når EU-borgerne skal svare på hva som er årsaken til at de reiser ut," skriver Mathilde Fasting.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integreringEU og EØS
Mathilde Fasting

Fordommer mot lav utdanning

"Vi fremstiller høyt utdannede innvandrere positivt, mens lavt utdannede innvandrere fremstilles som tjenerskap eller noen som får "møkkajobbene" nordmenn ikke vil ha. Aftenposten skrev i går om den spanske familien Berzal/Hermosa, som følte seg godt mottatt i Norge. De nøt det nye, norske livet," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
ArbeidslivInnvandringInnvandring og integreringUtdanning og forskning
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høyesteretts kamp mot sosial dumping

Ulserød og Kinander skriver om dommen om skipsverftene: "argumentasjonen bærer preg av at man har tatt stilling til en modell, som er så sedimentert og uangripelig at enhver modifisering vil være et angrep på norsk ”offentlig orden”. Men står det til troende at dersom utenlandske arbeidstakere ikke får dekket utgifter, vil vi åpne for ”sosial dumping” til en slik grad at samfunnet nærmest vil bryte sammen?"
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Nærsynt av LO

"Jeg etterlyste i mitt innlegg innspill fra Holden-utvalget til hvordan lønnsdannelsen kan bidra til at produktivitetsveksten opprettholdes. Reegård antyder at det viktigste vi gjør for å bevare produktivitetsveksten, er å hindre arbeidsinnvandring. Det er for defensivt," skriver Marius Doksheim hos Minerva, i et svar til LOs sjeføkonom.
ArbeidslivInnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Blindsoner i Holden III

"Et utvalg satt sammen av representanter fra arbeidslivets organisasjoner konkluderer med at arbeidslivets organisasjoner gjør det meste rett. Det finnes åpenbare blindsoner i deres utredning." Marius Doksheim skriver hos Minerva om Holden III-utvalget.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

Polske Janusz – sosial jumping i praksis

"Arbeidsinnvandring er også sosial jumping, ikke bare sosial dumping. Den polske bussjåføren på forsiden av Aftenposten tjener nok penger i Norge til å finansiere barnas utdannelse, bygging av villa i Polen, nedbetaling av lån og til og med ferie med familien en gang i året," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Tid for reformer fra ny regjering

"Velgerne vil ikke bare ha nye ansikter. Valgresultatet gir også de borgerlige partiene et klart mandat til å gjennomføre ny politikk. Derfor bør erklæringen fra en ny regjering varsle reformer. Vi har størst forventninger til reformer innen kommunestruktur, arbeidsliv og gjennomføringskraft i forvaltningen. Overordnet handler dette også om velferdsstatens bærekraft," skriver Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Aftenposten.
Økonomisk politikkReformerVelferdsstatens bærekraft
Marius Doksheim

Synd for Norge

"Det er liten tvil om at de fleste utlendinger som kommer til Norge for å arbeide, får det bedre økonomisk og sosialt", skriver Marius Doksheim i Dagsavisen.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Mathilde Fasting

LOs bekymring for polske menn

"Det er viktig å huske at den norske, og nordiske, modellen ikke bare er bygget på velferdsstat, fagforeninger og reguleringer av arbeidslivet, men også på en velfungerende markedsøkonomi", skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
InnvandringDen nordiske modellenInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Kloke hoder fra hele verden

"Norge mottar mange arbeidsinnvandrere, men er ikke nødvendigvis et foretrukket land for innvandrere med høy og spesialisert kompetanse", skriver Mathilde Fasting (med fler) i Stavanger Aftenblad.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Kompetanseinnvandring

"Er vi flinke nok til å tiltrekke oss arbeidsinnvandrere med den rette kompetansen?", spør Mathilde Fasting (med fler) i Adresseavisen.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Marius Doksheim

Sosial dumping og den norske modellen

"Norge må legge til rette for arbeidsinnvandring, og sørge for at tiltakene mot sosial dumping ikke hindrer ”sosial jumping”", skriver Marius Doksheim i Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Moe har et poeng om sosial jumping

"De langt fleste arbeidsinnvandrere jumper, de dumper ikke", skriver Mathilde Fasting i Dagbladet.
InnvandringInnvandring og integrering