Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
migrasjon
Haakon RiekelesNikolai HegertunTorstein Ulserød

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering

Geopolitikk

Geopolitikk er læren om hvordan internasjonal politikk påvirkes av geografiske forhold.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn

Utviklingspolitikk

Begrepene bistand og utvikling benyttes i stor grad om hverandre, selv om det i dag er enighet om at bistand bare er ett av flere utviklingspolitiske verktøy.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Hvordan betale avskaffelsen av ekstrem fattigdom?

«Vekst er en avgjørende forutsetning for å kunne avskaffe ekstrem fattigdom med nasjonale ressurser, men det er ikke nok», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Den enkleste veien ut av fattigdom er ofte å flytte

«Migrasjon som utviklingsstrategi et ikke-tema i utviklingspolitikken», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Å flytte fra fattigdom

Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon.
Bistand og utviklingMigrasjon
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Tøffere kamp mot ekstrem fattigdom

«Spesielt én form for bistand er svært lovende i arbeidet mot ekstrem fattigdom: Direkte kontantoverføringer», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling
Øyvind EggenNikolai Hegertun

Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030?
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkFattigdom
Nikolai HegertunØyvind Eggen

INTERNASJONAL MIGRASJON – En reise mot utvikling?

Denne Civita-rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling, og diskuterer hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive sidene og redusere ulempene ved migrasjon.
Bistand og utviklingInternasjonaltInnvandringMigrasjon
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Vil et kortvarig, stort løft virke i Afrika?

En «Marshall-plan» for Afrika har bedre forutsetninger for å lykkes enn noen gang tidligere. Men det egner seg ikke til bruk i sårbare stater.
Bistand og utviklingInternasjonaltGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Fattigdomsmål uten retning

"Fattigdomsbekjempelse brukes til å begrunne nesten hvilken som helst bruk av bistandsmidler. Nettopp derfor er målet uegnet til å styre bistanden," skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingFattigdomGlobalisering
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Kunnskapsbasert bistand?

UDs svar demonstrerer behovet for et ryddigere og mer kunnskapsbasert forhold til hvordan bistand begrunnes, utover en generell antakelse av at nær sagt alle gode formål også fører til redusert fattigdom. Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun i VG.
Bistand og utvikling
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Veier ut av fattigdom

Kan vi avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030? Hvordan kan og bør Norge bidra til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom?
Bistand og utviklingFattigdomDemokrati og rettigheter

Bistand

Bistand er primært økonomiske overføringer fra rike til fattige land med mål om å bidra til reduksjon i fattigdom. Stadig flere ønsker heller å ta i bruk det bredere begrepet «utvikling» når man snakker om bistands- og utviklingspolitiske spørsmål.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Hva leder ikke til mindre fattigdom?

Enda en VG-avsløring knyttet til sviktende håndtering av bistandsmidler viser at Utenriksdepartementet har store utfordringer med forvaltning av bistandsbudsjettet: Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun i VG.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Besudlet bistand

"Stortinget bør konkludere om hvorvidt bistand skal brukes til å fremme nasjonale interesser eller være mest mulig effektiv. «Ja takk, begge deler» er ikke troverdig," skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
UtenrikspolitikkBistand og utvikling
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Utenriksdepartementets lommekniv

"Bistand er Utenriksdepartementets lommekniv: Den kan brukes til det meste, men jo flere funksjoner som lesses på den, dess dårligere blir den til å løse hver enkelt oppgave," skriver Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen.
Bistand og utvikling
Nikolai HegertunTorstein Ulserød

Handlekraft eller dømmekraft?

Torstein Ulserød og Nikolai Hegertun om UDs håndtering av ILPI-saken.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Å hviske Roma midt imot

Norge har alltid snakket med innestemme når stormakter valser over menneskerettigheter. Nikolai Hegertun i Dagens Næringsliv.
UtenrikspolitikkBistand og utviklingMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Etter Brexit kommer Vexit

Trump og Brexit kan bety nådestøtet for Vestens intervensjonisme og 
verdiladede bistand i Afrika. 
I mange afrikanske land vil man ønske endringen velkommen. Nikolai Hegertun i Vårt Land.
Bistand og utviklingInternasjonalt
Nikolai Hegertun

En kort innføring i norsk bistand

"Hvordan kan det ha seg at norsk bistand – som utelukkende skal gå til verdens fattige – ender opp i lommene på allerede vel bemidlede norske konsulenter?" Nikolai Hegertun i VG.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Nikolai Hegertun

KrF tilbake i manesjen

KrF har gått fra kvantitet til kvalitet og viser gode takter i den nye «utviklingsmeldingen». Nikolai Hegertun på Minervanett.no.
Bistand og utviklingNorsk politikk
Nikolai Hegertun

Typisk norsk bistand

Norges finansiering av Clinton-stiftelsens bistandsprosjekter er ikke et unntak – det er typisk norsk. Nikolai Hegertun i Minerva.
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Bistand: Mer av det samme, takk

Nikolai Hegertun svarer Asbjørn Eidhammer: "Jeg snakker også varmt om en resultatoppfølging som i større grad åpner opp for tilpasning underveis, ettersom jeg stiller meg skeptisk til bistandens tro på forhåndsbestemte planer og løsninger - og hvorvidt evalueringer i ettertid egentlig får konsekvenser for politikken."
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Ingen enkle seirer i vente

Å utrydde ekstrem fattigdom vil bare bli vanskeligere i årene som kommer. Nikolai Hegertun i Dagbladet.
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Bistanden bør la seg inspirere av Oljefondet

Mens bistandspolitikk ofte blir utsatt for kritikk, fremheves håndteringen av Oljefondet som enestående god. Hva kan bistanden lære? Nikolai Hegertun i Aftenposten.
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Nr. 10 2016: Norsk utviklingspolitikk frem mot 2030

Internasjonalt er utviklingssamarbeid i rivende utvikling, men også i Norge er betingelsene for utviklingspolitikken i ferd med å endre bistanden. Dette notatet presenterer viktige forutsetninger og anbefalinger for en effektiv og forutsigbar utviklingspolitikk.
Bistand og utviklingØkonomi og velferdGlobalisering
Nikolai Hegertun

Helsebistandens uunngåelige dilemma

"Et godt helsevesen er grunnleggende for et lands utvikling. Bistanden har til gode å finne smarte måter å bidra til dette på." Nikolai Hegertun i Bistandsaktuelt:
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Nr. 31 2015: Norsk helsebistand: fra helseklinikk til global politikk

Dette notatet skisserer noen av helsebistandens fremste utfordringer, drøfter politiske implikasjoner og kommer med anbefalinger for fremtidig norsk helsebistand. Last ned og les notatet her:
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Klarer vi å løfte debatten?

"En mulig reform av norsk utviklingssamarbeid er redusert til en debatt om kanaler og sektorer i bistanden." Nikolai Hegertun på Minervanett.no:
Bistand og utviklingSivilsamfunnet
Nikolai Hegertun

Bistandsgodteposen

"Bistanden har gått fra å være en politisk godtepose til å bli en politisk verkebyll." Nikolai Hegertun i Vårt Land:
Bistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Spillet om bistanden

"Bistanden har gått fra å være en politisk godtepose til å bli en politisk verkebyll." Nikolai Hegertun i Minerva:
Bistand og utvikling
Eirik Jarl TrondsenNikolai Hegertun

Landbruksbistand: Bistand på lavbluss

"Det er nå en god anledning til å ta en strategisk vurdering av den relativt marginale rollen norsk landbruksbistand kan spille internasjonalt. En videre satsing på landbruk bør avstemmes mot Regjeringens mål om å konsentrere bistanden om færre temaer og land, samt andre giveres prioriteringer," skriver Eirik Jarl Trondsen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling