Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
AI valgkamp
Eirik Løkke

Færre valg gir bedre demokrati

Vi avholder valg for ofte. Det begrenser rommet for å diskutere vanskelige saker.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Bedre grunner for å slå sammen lokalvalg og stortingsvalg

Eirik Løkke svarer på Adresseavisens lederartikkel.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Felles dato for stortings- og lokalvalg har flere fordeler enn ulemper

Eirik Løkke svarer Avisa Nordlands lederartikkel.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett
Eirik Løkke

Felles valgdag vil øke valgdeltagelsen

Eirik Løkke svarer Thea Joramo Lysne.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Vil ikke skade demokratiet

Eirik Løkke svarer Arve Juritzen.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Lokalvalg og stortingsvalg bør avholdes samme dag

Vi bør ha valg hvert fjerde år, ikke hvert annet år.
Norsk politikk
Eirik Løkke

Kan Norge lære noe om å avholde valg av Sverige?

En tredjedel av de stemmeberettigede stemmer ikke ved lokalvalget. Er det et demokratisk problem? Og hva kan gjøres for å øke deltagelsen?
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Alle valg på samme dag? – Om stortingsvalg og lokalvalg

Bør vi ha en felles dag for lokalvalg og stortingsvalg? Og dermed kun valg hver fjerde år?
Demokrati og rettigheter
Theodor Barndon Helland

Tre prinsipielle debatter om Norges valgsystem

Dette notatet ser på de tre prinsipielle debattene rundt valgloven; sperregrensen, valgdistrikter og stemmerettsalder.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
valgsystemer

Valgsystemer

Valgsystemer eller valgordninger er sett med regler og prinsipper for å definere hvordan valg gjennomføres og hvordan resultatene bestemmes.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Folkeavstemning valg

Folkeavstemning

En folkeavstemning er når alle stemmeberettigede blir bedt om å ta stilling til et konkret spørsmål ved å avgi stemme.
DemokratiDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett
Kristin Clemet

Er det smart å stemme taktisk?

De som stemmer taktisk, gjør det av en grunn. Det er ett eller annet de vil oppnå. Men for å være sikre på at de oppnår det de vil, må de nesten være synske.
DemokratiNorsk politikkPolitikk og samfunn

Hva er den beste måten å gjennomføre valg på?

Hør ny episode av Liberal halvtime med  førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, UiO, og medlem av valglovutvalget, Sofie Høgestøl, i samtale med Eirik Løkke.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Stortinget, den lovgivende makt

Sperregrensen

Sperregrensen er en avveiing mellom å oppnå representativitet (at alle stemmer høres i parlamentet) og utfordringene med mange små partier.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Valgkamp

Valgkamp beskriver prosessen hvor politiske partier, interessegrupper eller enkeltpersoner forsøker å mobilisere velgerne til støtte for sine synspunkter.
DemokratiDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett

Stemmerett

I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett

Valg

Et politisk valg er en beslutningsmåte for å avgjøre hvem som skal representere borgerne i folkevalgte organer. Politiske valg forbindes først og fremst med representative demokratier, men også i udemokratiske regimer kan man ha valg.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Frp fremstiller seg selv som det anti-elitistiske partiet. Men…

Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten: Fremskrittspartiets motstand og Høyres stillhet om forslaget til ny valglov er lite kledelig for presumptivt liberale partier, som i hvert fall av og til hevder at enkeltmennesket vet best selv.
Institusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Valgets kval

"Partiene bør gradvis åpne opp sine nominasjonsprosesser, og Stortinget bør gjeninnføre adgangen til å stryke kandidater ved kommunevalg," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Demokratisk utmattingssyndrom

"Det er ingen grunn til å overdrive utfordringane for det norske demokratiet. Likevel er det nokre teikn som er uroande, og som potensielt kan svekkje den demokratiske legitimiteten. Eit av grepa som kan gjerast for å motverke trenden, er å stimulere deltakinga hjå veljarane i dei politiske prosessane," skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Nr.12 2014: Et blikk på valgordningen, nominasjonen og deltakelsen i norske partier

Det norske samfunnet preges av høy tillit, relativt høy valgdeltakelse og gode muligheter for å påvirke politiske prosesser. Likevel er det noen tegn som er foruroligende, og som potensielt kan svekke den demokratiske legitimiteten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk