Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
valgsystemer

Valgsystemer

Valgsystemer eller valgordninger er sett med regler og prinsipper for å definere hvordan valg gjennomføres og hvordan resultatene bestemmes.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Folkeavstemning valg

Folkeavstemning

En folkeavstemning er når alle stemmeberettigede blir bedt om å ta stilling til et konkret spørsmål ved å avgi stemme.
DemokratiDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett
Kristin Clemet

Er det smart å stemme taktisk?

De som stemmer taktisk, gjør det av en grunn. Det er ett eller annet de vil oppnå. Men for å være sikre på at de oppnår det de vil, må de nesten være synske.
DemokratiNorsk politikkPolitikk og samfunn
Stortinget, den lovgivende makt

Sperregrensen

Sperregrensen er en avveiing mellom å oppnå representativitet (at alle stemmer høres i parlamentet) og utfordringene med mange små partier.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Valgkamp

Valgkamp beskriver prosessen hvor politiske partier, interessegrupper eller enkeltpersoner forsøker å mobilisere velgerne til støtte for sine synspunkter.
DemokratiDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett

Stemmerett

I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
valg, stemmerett

Valg

Et politisk valg er en beslutningsmåte for å avgjøre hvem som skal representere borgerne i folkevalgte organer. Politiske valg forbindes først og fremst med representative demokratier, men også i udemokratiske regimer kan man ha valg.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Demokratisk utmattingssyndrom

"Det er ingen grunn til å overdrive utfordringane for det norske demokratiet. Likevel er det nokre teikn som er uroande, og som potensielt kan svekkje den demokratiske legitimiteten. Eit av grepa som kan gjerast for å motverke trenden, er å stimulere deltakinga hjå veljarane i dei politiske prosessane," skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Nr.12 2014: Et blikk på valgordningen, nominasjonen og deltakelsen i norske partier

Det norske samfunnet preges av høy tillit, relativt høy valgdeltakelse og gode muligheter for å påvirke politiske prosesser. Likevel er det noen tegn som er foruroligende, og som potensielt kan svekke den demokratiske legitimiteten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk