Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Er det mulig å skille idrett fra politikk?

Bør det stilles krav om å følge menneskerettighetene for å få lov til å arrangere OL eller VM? Og bør Norge boikotte Vinter-OL i Beijing? Hvordan skal idretten forholde seg til autoritære regimer?
DemokratiMenneskerettigheter
Kina, hender, menneskerettigheter
Bård Larsen

Kina – harmoni til en pris

I dette notatet drøfter historiker Bård Larsen forholdet mellom idealisme og realisme i utenrikspolitikk med forholdet til Kina som utgangspunkt. 
MenneskerettigheterInternasjonaltTotalitære og autoritære regimer
jenter med vann, bistand, utviklingspolitikk
Bård Ludvig Thorheim

Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Norsk utviklingspolitikk vil bli irrelevant dersom skillet mellom altruisme og giveres interesser står i veien for å løse felles utfordringer. Dette notatet ser på hvordan norsk bistandspolitikk kan bygge ned skiller og gi effektiv bistand.
UtenrikspolitikkBistand og utviklingInternasjonalt

Geopolitikk

Geopolitikk er læren om hvordan internasjonal politikk påvirkes av geografiske forhold.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
globalisering utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk er alle de sider ved en stats politikk som angår dens forhold til andre stater. Utenrikspolitikken kan deles inn i en rekke saksområder, for eksempel sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og bistandspolitikk.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn

Upresist om høyrepopulisme

"Det er forståelig og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk, men jeg er grunnleggende skeptisk til den type styringsiver på mikronivå over landegrensene," skriver Eirik Løkke.
Demokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Emmanuel Macron har vore meir oppteken av hard enn mjuk makt i utanrikspolitikken. Korleis vil det påverke tryggleikssamarbeidet i EU? Jan Erik Grindheim i Nationen.
Demokrati og rettigheter

Utenrikspolitikk i en global krisetid

Civita inviterte til frokostmøte med utenriksminister Børge Brende på NTNU fredag 11. september. Frokostmøtet ble arrangert i samarbeid med Effektiv Altruisme NTNU.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Brendes fem utenrikspolitiske hovedlinjer er lansert

Mathilde Fasting refererer fra dagens frokostmøte: "Utenriksminister Børge Brende brukte dagens Civitafrokost til å annonsere sine fem hovedlinjer for utenrikspolitikken fremover: Skjerpet bevissthet om grunnleggende verdier, fremtidssikre Norge, fremme norske økonomiske interesser, resultatorientere utviklingspolitikken og satning på klima, miljø og energi."
Demokrati og rettigheter

Norsk utenrikspolitikk: Hvor står vi – og hvor går vi?

Utenriksminister Børge Brende gjør opp status etter ett år i regjering. Hvor står vi – og hvor går vi? Se video fra frokostmøtet her.
Demokrati og rettigheter

Krigerprinsessen

Ideer
Kristin Clemet

Dalai Lama og den norske (senti)mentaliteten

"Alt oppsummert er det nok derfor feil når Ole Paus etterlater inntrykk av at vi nylig var et "verdig folk" - mens vi nå er blitt et mer uverdig folk på grunn av behandlingen av Dalai Lama. Men det som har skjedd, gjør nok at flere er blitt klar over de harde realiteter i utenrikspolitikken, og at interessene - og ikke bare verdiene - veier tungt også for Norge," skriver Kristin Clemet.
Demokrati og rettigheter