Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Marius Doksheim

Thomas Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century–10 år senere

Thomas Pikettys bok fikk enorm oppmerksomhet og endret den offentlige debatten om ulikhet. Debatten er nå, 10 år senere, mer nyansert. Hvorfor har Piketty blitt mindre sentral i forståelsen av ulikhetsutviklingen?
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Kunnskapsbasert politikk

Både forskere og politikere gir, på hver sin måte, svært viktige bidrag til den opplyste samtalen som trengs i et demokrati. Men de bør ikke dyrkes som guder. Kristin Clemet i Morgenbladet.
ForskningUlikhet
Mathilde Fasting

Frankrikes svar på Adam Smith

Når en nobelprisvinner i økonomi tar seg bryet med å skrive en bok om sitt eget fag, uten ligninger og teoremer, bør man lese. Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkØkonomi og velferd
Kristin Clemet

Der er et yndigt land

"Forvirret, fordi tilbakemeldingene Danmark får, er variable og spenner fra de svært negative til de veldig positive." Kristin Clemet i Aftenposten:
InternasjonaltDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Om Civita, ulikhet og tillit

"Professor Dag O. Hessen vet åpenbart ingenting om det arbeidet Civita har gjort når det gjelder ulikhet og tillit", skriver Kristin Clemet i Morgenbladet.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Thomas Piketty – ett år etter

"Mange har kritisert Piketty det siste året. Det er liten tvil om at han til en viss grad tar kritikken inn over seg og vrir budskapet sitt", skriver Marius Doksheim i Dagbladet.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Thomas Piketty – ett år etter

Den virkelig store endringen gjennom det tjuende århundre var fremveksten av en eiendomsbesittende middelklasse, skriver Piketty i sin bok. Utfordringen fremover nå må være å videreutvikle og utvide dette eierskapet, heller enn å bare forsøke å legge begrensninger på formuer og inntekter blant de aller rikeste.
Økonomi og velferd
Marius Doksheim

Nr. 11 2015: Thomas Piketty – ett år etter

Den virkelig store endringen gjennom det tjuende århundre var fremveksten av en eiendomsbesittende middelklasse, skriver Piketty i sin bok. Utfordringen fremover nå må være å videreutvikle og utvide dette eierskapet, heller enn å bare forsøke å legge begrensninger på formuer og inntekter blant de aller rikeste.
Ulikhet
Marius Doksheim

Ulikhet og makt

"Et av problemene med for stor økonomisk ulikhet er utvilsomt at for store forskjeller i inntekter og formuer kan gi for store forskjeller i makt. Stig Arild Pettersen kritiserer oss for å overse dette i våre bidrag til debatten om Thomas Piketty og ulikhet. Jeg vil driste meg til å påstå at noe av kritikken kommer av selektiv lesning eller forglemmelse," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Ulikhet
Lars Peder Nordbakken
Lars Peder Nordbakken

Ulikhetene Piketty ikke ser

"Man står i fare for å reprodusere og forsterke et allerede eksisterende strukturproblem, snarere enn å løse problemet. Pikettys politikk er ikke veien til inkluderende vekst og økt sysselsetting, noe ikke minst utviklingen i Pikettys eget hjemland Frankrike kan bevitne," skriver Lars Peder Nordbakken, fagrådsleder i Civita, i BT.
UlikhetNæringspolitikk
Mathilde Fasting

Au revoir Piketty

"På mange måter er Norge allerede i den situasjonen Piketty ønsker for resten av verden. Piketty er altså ikke spesielt relevant for Norge, men det er likevel ett av rådene hans vi fortsatt bør følge: Satsing på utdanning og kunnskap", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
UlikhetSkatt og avgifterUtdanning og forskning
Marius Doksheim

Piketty og ulikhetsdebatten

"I Norge er forskjellene fortsatt eksepsjonelt små, internasjonalt sett. Det betyr at vi bør være varsomme med å innføre radikalt ny politikk. For store forskjeller bør motvirkes også i Norge, men de kan møtes med vanlig politikk og fordrer ikke en helt ny samfunnsmodell. Thomas Piketty har stilt noen viktige spørsmål, men svarene må vi finne andre steder," skriver Marius Doksheim i VG.
Ulikhet
Marius Doksheim

Ulikhetsbegrepet som politisk moteord

"Å hevde at høyresiden først de siste årene har blitt opptatt av ulikhet – eller fortsatt ikke er det – er imidlertid bare mulig om man ikke skiller mellom fattigdomsbekjempelse og rikdomsbekjempelse," skriver Marius Doksheim hos Minerva, i forkant av Thomas Pikettys forelesning i Oslo.
FattigdomUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Nytt Civita-notat: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk.
Økonomi og velferdUlikhet
Kristin Clemet

Hvor stor grad av ulikhet er akseptabelt i et samfunn?

"En realistisk debatt må ta utgangspunkt i at relativt lav økonomisk ulikhet bare er en av mange viktige, og til dels motstridende, verdier i et godt samfunn. Dessuten er samfunnet noe mer enn Norge. Tiltak som kan bidra til å redusere ulikheten innad i Norge, vil ofte kunne øke ulikheten globalt," skriver Kristin Clemet i Manifest Tidsskrift.
Økonomi og velferdUlikhet
Lars Peder Nordbakken

Nytt Civita-notat: Pikettys sannheter og fataliteter

I mangel av en analyse som skiller mellom de sunne og usunne formene for ulikhet risikerer Pikettys politiske anbefalinger å virke mot sin hensikt. De mest usunne formene for ulikhet kan bare bekjempes med mer konkurranse, mer rettferdige spilleregler og mer produktive incentiver. Last ned notatet, skrevet av fagrådsleder i Civita, Lars Peder Nordbakken, her.
Økonomi og velferdUlikhetNæringspolitikk
Lars Peder Nordbakken

Nr. 17 2014: Pikettys sannheter og fataliteter

I mangel av en analyse som skiller mellom de sunne og usunne formene for ulikhet risikerer Pikettys politiske anbefalinger å virke mot sin hensikt. Vi må lete andre steder for å finne de gode svarene, samtidig som vi ikke må begå den motsatte feilen å late som om vi ikke står overfor en seriøs utfordring. De mest usunne formene for ulikhet kan bare bekjempes med mer konkurranse, mer rettferdige spilleregler og mer produktive incentiver. Last ned og les notatet her!
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Viktigere enn Piketty?

"I boken The Second Machine Age argumenterer Erik Brynjolfsson og Andrew McAfee for at det snarere er utviklingen av digital teknologi som vil gjøre mest for å endre inntektsfordelingen. At denne utviklingen samtidig har så mange positive sider ved seg, gjør det vanskeligere å finne de gode politiske løsningene for å motvirke trendene," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Nye feil om Civita og Piketty

"Civita har gitt ut et notat som modererer og bringer frem andre viktige perspektiver som vi mener er viktige den norske i ulikhetsdebatten. Mye av dette kunne det sikkert være interessant å diskutere. Derfor er det rart at Skurdal forsøker å konstruere en motstander der den ikke finnes," skriver Marius Doksheim i Klassekampen.
Ulikhet
Marius Doksheim

Feil om Civita og Thomas Piketty

"Klassekampen er en avis som ofte roses av mennesker på høyresiden, fordi journalistene gjengir også standpunkter og uttalelser de er uenige i, på en redelig måte. Nyhetssjef Mari Skurdal bryter dessverre med denne linjen når hun på kommentarplass omtaler Civita-notatet om Thomas Pikettys bok «Capital in the Twenty-First Century». Derfor noen oppklaringer." Marius Doksheim svarer.
Ulikhet

Piketty – og ulikhet i Norden

Thomas Pikettys bok Capital in the 21st Century har skapt mye debatt, også i Norge. Vil Pikettys bok forandre vårt syn på kapitalismen og økonomifaget – eller må bokens konklusjoner nyanseres? Er Pikettys tall og tolkning av tallene riktig, og er forslagene til tiltak gode? Og er tallene, tolkningen og tiltakene like relevante for Norden som for USA? Hvordan bør vi i Norden motvirke en utvikling med stadig større ulikhet?
Ulikhet
Kristin Clemet

Et forsvar for tenketankene

"Magne Lerø fremstår overfladisk og enøyd i sitt forsøk på å kritisere tenketanker", skriver Kristin Clemet i Vårt Land. "Det er den akademiske kvaliteten på arbeidet vi gjør som bør avgjøre om vi er verdt å lytte til - ikke det faktum at vi har et politisk ståsted".
Ideer
Villeman Vinje

Formuesskatt og ulikhet

"Formuesskatten har en svært begrenset omfordelende virkning", skriver Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
FormuesskattUlikhetSkatt og avgifter
Marius Doksheim

Økonomiske forskjeller og Thomas Piketty – et liberalt perspektiv

"Det er fortsatt riktig at det er mange forskjeller som både er forklarlige og tolererbare, av og til også positive, ved at de oppmuntrer til innsats og innovasjon. Samtidig viser Pikettys bok at forskjeller kan bli selvforsterkende, urettferdige og uønskede, også sett fra et liberalt perspektiv," skriver Marius Doksheim.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Norske forskjeller

"Debatten om Thomas Pikettys tall og teorier fortsetter, men det er fortsatt uklart hvilken betydning Agenda mener de bør ha i Norge. Så langt virker Agenda mest opptatt av å konstruere motsetninger som ikke finnes," skriver Marius Doksheim i Dagsavisen.
Økonomi og velferdUlikhet

Temaside: Civita om Piketty

Det er for tiden stor oppmerksomhet om Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenty-First Century". Her har vi samlet noen av Civitas bidrag til denne debatten.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Ulikhet, Piketty og Norge

"Agenda-leder Marte Gerhardsen mener i Dagsavisen at Civita ”forsøker å gjøre ulikhetsdebatten irrelevant i Norge”. Men det vi har gjort, blant annet med et Civita-notat, er tvert imot å forsøke å gjøre den internasjonale debatten om Piketty og forskjeller relevant i Norge, ved å bringe den norske utviklingen og forslag til tiltak inn i debatten," skriver Marius Doksheim i Dagsavisen.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Fakta om faktafetisjisme

"Morgenbladet kritiserer på lederplass 13. juni Civita og undertegnede for å bringe debatten i etterkant av Thomas Pikettys Capital in the Twenty-First Century inn på et «faktafetisjistisk sidespor». Det er en kritikk til å leve med, når det man har gjort er å forsøke å bringe flere fakta, viktige nyanser og den norske virkeligheten inn i debatten," skriver Marius Doksheim.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Økonomiske forskjeller i Norge og Brasil

"For å ta vare på det som fungerer godt i Norge, må tiltakene for likhet fortsatt være balansert mot behovet for en velfungerende markedsøkonomi, økonomisk vekst og liberale verdier. Det er kombinasjonen som har gjort Norge vellykket, og det er kombinasjonen som skal til for fortsatt fremgang i Brasil," svarer Marius Doksheim i Nordlys.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

10 grunner til at vi ikke er på vei tilbake til Downton Abbey

"Det er en misoppfatning at Pikettys bok viser at vi er på vei tilbake til et samfunn slik som det som illustreres i tv-serien Downton Abbey. Det er ikke riktig. Forskjellene mellom dagens økonomiske situasjon og den man hadde for hundre år siden, er større enn likhetene. Det er ti grunner til dette," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Ulikhet og rettferdighet

"Ikke alle tiltak mot forskjeller er uønskede eller bryter med liberale verdier. Tiltak mot forskjeller må også ta hensyn til den økonomiske veksten, både innad i de rike landene og globalt. Samtidig må veksten være av en slik art at den øker levestandarden og velstanden i befolkningen som helhet, ikke bare i deler av den. En bredt basert økonomisk vekst er mer stabil og bærekraftig på sikt," skriver Marius Doksheim i Klassekampen.
IdeerØkonomi og velferdUlikhet
Kristin ClemetMarius Doksheim

Små endringer i de økonomiske forskjellene

"Alt i alt viser utviklingen i Norge og Norden at det er viktig med nyanser når man skal bruke Piketty i den norske debatten. Forskjellsøkningene andre steder i verden blir små sammenlignet med USA. De nordiske landene er fortsatt blant verdens mest egalitære," skriver Marius Doksheim og Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Piketty, vekst og skatt

"I Pikettys modell betyr høyere vekst lavere forskjeller. Det betyr at politikk som reduserer den økonomiske veksten, er skadelig også for den ønskede reduksjonen i ulikhet," skriver Marius Doksheim i Morgenbladet, i et svar til Manifests Ingrid Grønli Åm.
Økonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Civita-notat: Pikettys Capital – Nyansering og løsninger

De siste årene er det blitt større oppmerksomhet om økonomisk ulikhet. Thomas Piketty har vært en av de viktigste premissleverandørene, og nå er hans bok Capital in the Twenty-First Century blitt oversatt til engelsk. Dette notatet oppsummerer Pikettys funn, hans teori og hans forslag til løsninger, og ser på momenter som nyanserer og viser at teoriene og fremtidsprognosene ikke nødvendigvis er riktige.
Demokrati og rettigheter