Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Hvordan kan norske elever lære mer på skolen?

Hva skal til for at norske elever lærer mer på skolen? Og hvor viktig er det at norsk skole blir mer evidensbasert når tiltak introduseres og evalueres?
IdeerSkolepolitikk
sykkel ungdom
Kristin Clemet

Du kan mer enn du tror

Kan en ekstra time i matte føre til at elevene opplever mestring? Eller vil det bare føre til mer stress? Det vi tror, sier kanskje noe om vårt menneske- og samfunnssyn.
Politikk og samfunnSkolepolitikkUtdanning og forskning
skole, klasserom
Mats Kirkebirkeland

Er det en fare for at mange lærere vil slutte?

Forskning viser at svært få lærere slutter i skolen. Og det er ikke først og fremst lønn som avgjør. Tiltak som hindrer utmattelse, bidrar til økt trivsel, mestring og tilhørighet er mer avgjørende for om man fortsetter i læreryrket.
SkolepolitikkØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

En ungdomsskolereform som hensyntar kjønnsforskjeller

Tiltak som reduserer de store kjønnsforskjellene, og som hensyntar ulik pubertetsutvikling hos jenter og gutter, bør være en del av regjeringens kommende ungdomsskolereform.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
kjønnsforskjeller, skoler, ungdom, elever, gutter og jenter, tavle, kjønnssymboler
Mats Kirkebirkeland

En ungdomsskole som tar hensyn til kjønnsforskjeller

Kjønnsforskjellene øker idet elevene går fra barneskolen til ungdomsskolen. Dette notatet presenterer innspill og tiltak til den kommende ungdomsskolereformen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
skole

Friskolene beriker skole-Norge

Kommentator Kjell Werner skriver 27.4. om diskusjonen mellom kunnskapsminister Tonje Brenna og meg om de innstramningene i friskoleloven som regjeringen nå har foreslått.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Skole, elever, friskole, barn som løper
Kristin Clemet

Bank forvirrer videre om friskoler

I sitt innlegg i Klassekampen 9. april bidrar Helene Bank i For velferdsstaten til ytterligere forvirring i diskusjonen om de frittstående skolene («friskoler»).
VelferdsstatenPrivate i velferdenSkolepolitikk
utdanning
Mats Kirkebirkeland

14.000 nye forslag til læreplanen kan gå ut over undervisningen i skolen

Mye mer skal inn i skolen, men ingenting skal ut. Fortsetter trenden, vil det til slutt gå utover barnas rett til opplæring.
Skolepolitikk

Hva vil skje med skolepolitikken etter valget?

Hør ny podcastepisode med Mats Kirkebirkeland om skolepolitikk. Kirkebirkeland tror det vil bli flere endringer dersom de rødgrønne vinner valget.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Dagens skoleopptak bør videreføres

Dagens skoleopptak, strengt basert på hvilket kalenderår man er født inn i, er ubyråkratisk, prinsipielt og fører til få konflikter i skolen. Det bør videreføres.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Det er 100.000 lærere i norsk skole. Hvor mange av dem er drømmelærere?

Det er fint å ha en drømmelærer. Men det er i grunnen enda bedre å gå på en drømmeskole, der det er et godt arbeids- og læringsmiljø for alle lærere og elever, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Guttene sakker akterut i norsk skole

Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene? Se video fra frokostmøtet her!
Likestilling og feminismeSkolepolitikkUtdanning og forskning
6 feb
onsdag 6 februar 2019 kl. 00:00

Guttene sakker akterut i norsk skole

Civitafrokost onsdag 6. februar kl. 8.00 -9.00: Hva er årsaken til de økte kjønnsforskjellene i norsk skole? Hvilke konsekvenser har det for elevene og for samfunnet? Og finnes det tiltak som kan redusere kjønnsforskjellene?
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Om konkrete diskusjoner og tendensiøs skolehistorie

Kristin Clemet svarer Ivar Bjørndal og Kim Helsvig om skolepolitikken.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Pisa og norsk skole

"Så vidt jeg kan bedømme, er det ingen av de gode sidene ved norsk skole som nå er gått tapt fordi vi har satset mer på at elevene skal «prestere» bedre i for eksempel lesing, eller fordi flere i skolen nå mener at det er god arbeidsro." Kristin Clemet i Klassekampen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

«Hvordan er det mulig å være mot utdanning?»

"Utdanning er nøkkelen til sosial mobilitet, til gode muligheter for den enkelte i arbeidslivet og til et produktivt næringsliv. Det er en opplest og vedtatt sannhet. Men stemmer det?"
SkolepolitikkØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Om Kunnskapsløftet og skolens brede samfunnsoppdrag

"Norske elever har hatt stor fremgang siden Kunnskapsløftet ble innført", skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Haakon Riekeles

Forvirret om fritt skolevalg

"Geografisk opptak i Oslo øker segregeringen, hjelper ikke skolene med de svakeste elevene, og reduserer valgfriheten til elevene. Det finnes mange utfordringer i Osloskolen. Å stadig foreslå de samme tiltakene som har mislykkes tidligere bidrar ikke til at de løses." Haakon Riekeles i Klassekampen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Rett til videregående opplæring skaper uheldige forhold i mange klasserom

"Den store elefanten i klasserommet er at man har en rekke elever som egentlig ikke er kvalifisert til eller motivert for å gjennomføre dagens ganske smale og A4-pregede videregående opplæringsmodell", skriver Mats Kirkebirkeland.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Kunnskapsbasert skolepolitikk

"Å gjennomføre tiltak som ikke er basert på kunnskap, er ikke uvanlig. Det uvanlige er at man gjør det når tiltaket er meget kostbart, når det potensielt kan få uheldige følger, og når den kunnskapen man trenger, er bestilt og vil foreligge om ganske kort tid," skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Skolepolitikken er tilbake! Dessverre er det hverken til elevenes eller lærernes beste.

"De siste ukene er den norske skolepolitiske debatten blitt revitalisert. Det startet med full lærernorm-seier til KrF i forhandlingene om statsbudsjettet for 2018," skriver Mats Kirkebirkeland.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Valgkamp 2017: Hvordan kan norsk skole bli bedre?

SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Flinkis-elevenes» Elevorganisasjon?

"Slik jeg oppfatter det, bør man altså ta Elevorganisasjonens protester mot fraværsgrensen med en stor klype salt," skriver Mats Kirkebirkeland.
Ideer
31 aug
torsdag 31 august 2017 kl. 00:00

Valgkamp 2017: Torbjørn Røe Isaksen vs Audun Lysbakken

Manifest og Civita inviterer til politisk duell om den norske skolen. Se live stream torsdag 31. august fra kl. 18.00 her!
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Klassestørrelse har ingen ting å si

"Når partiene på venstresiden fortsetter å insistere på økt lærertetthet, er det en lite kunnskapsbasert skolepolitikk," skriver Mats Kirkebirkeland hos Dagbladet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Den enkelte skolen betyr noe

"Vi har et variert elevgrunnlag ved norske skoler. Derfor er det viktig at skolene måles på hvordan de bidrar til sine elevers læring og utvikling," skriver Mathilde Fasting.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Læreryrkets status kan ikke vedtas

"De borgerlige bør konsentrere seg om hvordan de kan gjøre læreryrket mer interessant - og sørge for at de lærerne vi faktisk har, blir best mulig i stand til å gjøre jobben sin," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Vi trenger kunnskap både i og om skolen

PISA måler ikke alt, men PISA er en viktig brikke i et stort puslespill som til sammen skal gi oss et godt bilde av norsk skole. Kristin Clemet i Aftenposten.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Nye krumspring om tidlig innsats

"Fremfor å fortsette å omskrive historien og spore av en viktig debatt om Osloskolen, bør Tellevik Dahl konsentrere seg om fremtiden. Hun har overtatt ansvaret for en meget god skole, og hun har ikke én dag å miste, hvis hun vil bevare den eller, aller helst, forbedre den," skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

«Ulikhetskrisa» kan løses med utdanningspolitikk

Hvis man er opptatt av å redusere ulikheten i samfunnet, er det mye viktigere å fokusere på skolen enn å insistere på en vekstdempende formueskatt. Mathilde Fasting på Minervanett.no.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Torstein Ulserød

Er flere byråkrater det som skal redusere mobbingen i skolen?

MOBBING: Det er viktigere at vi gjør de riktige tingene enn at vi gjør mer, skriver Torstein Ulserød i Aftenposten.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Skolen og boligen viktigst

"På tross av proklamasjoner om det motsatte: Det er ikke lett å se hva Aftenposten er uenig med oss i når det gjelder å beskrive levekårsforskjellene i Oslo." Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
BoligpolitikkIntegreringSkolepolitikk
Kristin Clemet

Heldagsskolen

"Det vil ennå gå noen år før vi eventuelt kan innføre heldagsskole i Norge. I mellomtiden bør vi også diskutere hvor langt vi egentlig vil gå i å institusjonalisere barns liv, nærmest fra de blir født. Bør ikke barn også ha fritid og få utvikle seg i frihet?" Kristin Clemet skriver i Aftenposten.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Store problemer – lokale løsninger

"Hvis etterkommerne av innvandrere, i gjennomsnitt, gjør det mye dårligere enn befolkningen generelt, kan det være et signal om at vi er i ferd med å få en ny, permanent underklasse. Skal man bekjempe en slik utvikling, er skolen viktig," skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
IntegreringSkolepolitikkInnvandring og integrering