Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin ClemetMathilde Fasting

Aksjonærmodellen og fritaksmetoden – og det Erikstad ikke nevner

Terje Erikstad kunne nevnt i sin kommentar om aksjonærmodellen og fritaksmetoden at det norske skattesystemet legger opp til at mennesker som driver næringsvirksomhet og investerer i næringsvirksomhet, skal plassere pengene sine i aksjeselskaper, ikke ta dem ut og bruke dem privat.
NæringslivØkonomiSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Bør vi la «de rike» finansiere velferdsstaten?

"En velferdsstat der byrden flyttes fra «oss alle», altså vanlige arbeidsfolk, til «de rike», altså det mindretallet som tjener eller har mest penger, vil neppe vare. Eller — det er i hvert fall grunn til å tro at den kan bli mindre omfattende." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Minerva.
VelferdsstatenØkonomiSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten viser hvorfor rammebetingelsene for investeringer bør bedres, og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. De foreslåtte forbedringene vil bidra til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
NæringslivØkonomiNæringspolitikkSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
BoligpolitikkFormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
skatt
Tom Stephan Jensen

Nr. 6 2009: Flat skatt og økonomisk vekst

Flat skatt kan, gjennom bedre insentiver og reduserte kostnader, redusere dybden og varigheten på den nåværende globale økonomiske krisen.
SelskapsskattPersonskattNæringspolitikkSkatt og avgifter