Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Leterefusjonsordningen

Leterefusjonsordningen er en ordning som gir oljeselskaper, som ikke er i skatteposisjon, en kontantutbetaling fra staten til å dekke deler av oljeselskapenes letekostnader på norsk sokkel. 
NæringslivNæringspolitikk
Steinar Juel

Vrir på temaet

Vi kan være enige om at ingen i Civita har angrepet boligutleie som virksomhet og ment det er noe mindreverdig.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Steinar Juel

Tøv om boligutleie og skatt fra Eiendom Norge

Vi trenger et leiemarked, og derfor også personer og bedrifter som investerer i boliger for utleie. Ingen i Civita mener at det er en mindreverdig form for virksomhet.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Aps Frode Jacobsen går i ring

Arbeiderpartiets fremste skattepolitiker har avslørt at han ikke aner hvordan norsk næringsliv ser ut.
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Kunnskapsløst om norsk næringsliv

De som eier norske bedrifter, kan regne, og de må, i motsetning til Jacobsen, forholde seg til realitetene.
NæringspolitikkSkatt og avgifter
bolig
Eirik Løkke

Derfor bør vi avskaffe BSU-ordningen

Politikerne bruker cirka én milliard kroner gjennom statsbudsjettet på skattefradrag knyttet til BSU. Det burde de slutte med.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
regnestykker
Mathilde FastingKristin Clemet

Bergs regnestykker hjelper ingen eiere

Selskapsskatten har gått ned, til gagn for ansatte og for utenlandske, offentlige og private norske eiere. De eneste som måtte betale for selskapsskattekuttet, er norske private eiere, med økt formues- og utbytteskatt.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Kåre Willochs ånd

Hans Jacob Huun Thomsen gjør det litt for lett for seg når han bruker Kåre Willoch som utgangspunkt for å kritisere Høyre, og Civita på Facebook, for ikke å kritisere de som nå flytter til Sveits.
NæringspolitikkSkatt og avgifter
skatt
Steinar Juel

Kampen for et helhetlig skattesystem

Hvert unntak, hver særregel og hver fradragspost i skattesystemet forsvares av sterke interessegrupper som ikke ser helheten. Desto verre at regjeringspartiene straks avviser enkeltelementer.
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
20 des
tirsdag 20 desember 2022 kl. 08:00

Får vi en ny skattereform?

Mandag 19. desember legger Skatteutvalget frem sin utredning. Dagen etter fremleggelsen, tirsdag 20. desember, inviterer vi til frokostmøte om utredningen.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Aksjonærmodellen og fritaksmetoden – og det Erikstad ikke nevner

Terje Erikstad kunne nevnt i sin kommentar om aksjonærmodellen og fritaksmetoden at det norske skattesystemet legger opp til at mennesker som driver næringsvirksomhet og investerer i næringsvirksomhet, skal plassere pengene sine i aksjeselskaper, ikke ta dem ut og bruke dem privat.
NæringslivØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Steinar Juel

Agenda som stedfortreder for Arbeiderpartiet

Diskusjonen om fritaksmetoden startet ved at jeg i et innlegg kommenterte Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajiks artikkel. Jeg har ikke hørt noe fra Ap. Agendas Hannah Gitmark kom inn som stedfortreder, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Simon Seland

Mer skatt til kommunen vil gi lokal støtte til vindkraft

Skal vi unngå økte strømpriser, må Norge bygge ut mer fornybar energi. Regjeringens innstramninger i vindkraftregelverket er trolig siste sjanse til å sikre lokal forankring for ny vindkraft på land i Norge, og det bør suppleres med lokale skatteinntekter, skriver Simon Seland i E24.
Økonomi og velferdKlima og miljøSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Mer skatt – billigere boliger?

Det er langt fra åpenbart at mer skatt på boliger vil føre til lavere boligpriser i pressområder og at flere unge kan kjøpe sin egen bolig, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
BoligpolitikkØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer
Mathilde Fasting

Et forsvar for det norske skattesystemet

Solide private eiere er et stort pluss for Norge. De betaler store mengder skatt, de skaper arbeidsplasser, og jeg håper at de er der når vi skal «leve av noe etter oljen». Mathilde Fasting i Minerva.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatt og substans

Dagbladet peker nese til høyresiden basert på en unyansert og tendensiøst fremstilt sak, skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

La arveavgiften ligge

Det er ingen grunn til å gjeninnføre arveavgiften. Skal vi greie overgangen til en grønnere økonomi, bør arbeid og bedrifter beskattes mindre, mens eiendom og forurensende adferd bør beskattes mer, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
ArveavgiftSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Bør vi la «de rike» finansiere velferdsstaten?

"En velferdsstat der byrden flyttes fra «oss alle», altså vanlige arbeidsfolk, til «de rike», altså det mindretallet som tjener eller har mest penger, vil neppe vare. Eller — det er i hvert fall grunn til å tro at den kan bli mindre omfattende." Anne Siri Koksrud Bekkelund i Minerva.
VelferdsstatenØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Null poeng til Regjeringen

Med skatteomleggingen for flybonuospoeng har Siv Jensen prioritert et hypotetisk fremtidig skattetap for staten, over høyst reelle administrative kostnader for tusenvis av norske bedrifter. Haakon Riekeles i Minerva.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Kompetent kapital – Innovasjon, eierskap og skatt

Denne rapporten viser hvorfor rammebetingelsene for investeringer bør bedres, og fremmer en rekke risikoreduserende og aktivitetsstimulerende forslag ved innovasjonsprosjekter, etablering av nye bedrifter og videreutvikling av eksisterende bedrifter. De foreslåtte forbedringene vil bidra til et mer mangfoldig, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikkSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
BoligpolitikkFormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
skatt
Tom Stephan Jensen

Nr. 6 2009: Flat skatt og økonomisk vekst

Flat skatt kan, gjennom bedre insentiver og reduserte kostnader, redusere dybden og varigheten på den nåværende globale økonomiske krisen.
SelskapsskattPersonskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Kan det bli FOR enkelt å betale skatt?

Det var ikke gøy å fylle ut selvangivelsen, så for de fleste er det en lettelse å slippe. Men er utviklingen – ut fra et demokratisk perspektiv – bare god? Kan det bli for enkelt å betale skatt? Kristin Clemet blogger.
Offentlige utgifterSkatt og avgifter