Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
debatt fugl
Oda Oline Omdal

Venstresidens polarisering ødelegger debattklimaet blant unge

Det tjener ikke debatten at man ilegger meningsmotstandere holdninger de ikke har.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
netthat
Oda Oline Omdal

Nei, MDG. Forebygging av hatefulle ytringer er ikke ansvaret til PST

Forebygging starter i skolen, men de færreste elever opplever klasserommet som et sted for diskusjon. Det må gjøres noe med.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Vedums spark til Inge K. Hansen

Inge K. Hansen har formulert seg omtrent slik vanlige folk gjør, ikke som en som har vært politiker i 20 år – og antagelig helt uten hjelp fra noe pr-byrå. Vedum og taleskriveren hans velger å misforstå.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Barnesko, sko
Jan Erik Grindheim

Anbudsbarn og velferdsprofitører?

Det foregår en polarisering i norsk politikk som utfordrer velferdsstatens verdigrunnlag. Hvem er tjent med det?
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Eirik Løkke

Retorikk i krig og fred

Hva er det som kjennetegner retorikken til Putin? Og er Zelenskyj vår tids Winston Churchill? Hør ny episode med Jens Kjeldsen, professor i retorikk ved UiB.
Ideer
Live Maria GrønvoldSara Lovisa Hustad

Politikk og retorikk i den norske TV-debatten

En kilde til pålitelig informasjon om samfunnsspørsmål, eller et underholdningsprogram med mulighet for å snakke litt politikk?
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia
Lars Kolbeinstveit

Klima og kulturkrig

Det er fullt mulig å kritisere MDG uten å mistolke det partiet sier.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKlima og miljø
Kristin Clemet

Vi bør være mer opptatt av hva som blir sagt, ikke hvem som sier det

"«Oss» mot «dem»-retorikken fører til at vi blir mer opptatt av hvem som sier noe enn hva som blir sagt", skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Finnes det noe håp for den offentlige samtalen i Norge i dag?

Gyldendal, Civita og Agenda inviterte til debattmøte på Gyldendalhuset onsdag 27. november der Bård Larsen fra Civita, Sylo Taraku fra Agenda, kommentator Hege Ulstein fra Dagsavisen og forfatter Anne Holt innledet.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristin Clemet

Klimakonfliktene: Frykt, hastverk og et hardt debattklima kan føre til at vi tar dårlige beslutninger

Kan klimadebatten bli like polariserende og uforsonlig som innvandringsdebatten har vært? Kristin Clemet i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Har Slagsvold Vedum lurt Dagbladet?

Dagbladet har nok rett på lederplass når de skriver at antielitismen er velregissert, men noe kan tyde på at den er så velregissert at selv avisa lar seg lure. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
Norsk politikkPolitikk og samfunnPopulisme
Lars Kolbeinstveit

Listhaug har lært retorikk av venstresiden

"Skal høyrepopulismen bekjempes hardt og effektivt, kan vi ikke opptre med doble standarder hvor normer for retorikk ikke gjelder likt for alle. De fleste velgerne misliker det sterkt. Doble standarder er mat for populismen". Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
DemokratiNorsk politikkPopulisme
Haakon Riekeles

Menn som avbryter kvinner

"Kommentatorenes dom viser at bøllete oppførsel belønnes, særlig når den består av menn som snakker over og avbryter kvinner," skriver Haakon Riekeles.
DemokratiDemokrati og rettigheterMedia
Bård Larsen

Sprøyt, sludder og floskler

"Å snakke rett fra levra er egentlig en måte å rope hva som helst på. Noen ganger forkledd som ydmykhet. Andre ganger uten forkledning i det hele tatt. Men vi liker ikke at noen vi ikke liker snakker rett fra levra. Og da er vi like langt," skriver Bård Larsen hos VG.
IdeerPolitikk og samfunn
Lars Kolbeinstveit

Etterlyst populisme

Sammenlignet med andre høyrepopulistiske partier, er Frp moderat. Det betyr ikke at vi ikke er kritiske til den populismen som likevel kommer fra Frp. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Patos og inkognito

"Prinsippet om anonymitet ved særskilte behov for varsling er viktig og nødvendig. Lemfeldig omgang med anonymitetsprinsippet kan uhule prinsippet," skriver Bård Larsen hos Minerva.
Politikk og samfunnMedia
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Politiske realiteter betyr mer enn retorikk

"Men i Gerhardsens verden er det som om retorikk er det viktigste av alt, og at problemer kan unngås bare den politiske eliten står sammen om å oppdra befolkningen. Vi tror politiske realiteter tross alt betyr mer." Torstein Ulserød og Mathilde Fasting i Aftenposten.
Populisme
Bård Larsen

I den gode sakens tjeneste

Bård Larsen på Minervanett: "I den gode sakens tjeneste oppheves en del moralske allmennregler. I gamle dager het det at målet helliggjør middelet. De gamle radikalerne omskrev det til «saka er viktigere enn sannheta»."
Politikk og samfunnMedia
Paul Joakim Sandøy

Fremsnakkingstyranniet

"Tiden er overmoden for å pensjonere begrepet «snakke ned».", skriver Paul Joakim Sandøy i Dagsavisen.
Politikk og samfunn
Kristin Clemet

Politisk kommunikasjon

"Det er virkelig vanskelig­ å lytte til hva som blir sagt uten å legge vekt på hvem som sier det. Hvis alle greide det, ville­ hele samfunnsdebatten endre­ karakter. Det er illusorisk å tro at politikere skal greie det, men det burde i større grad være et ideal for journalister og forskere," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Politikk og samfunnMedia
Bård Larsen

Lys og mørke i jammerdalen

"I norsk politikk gjøres små uenigheter til spørsmål om liv og død. Men politikken i et liberalt demokrati handler oftere om reelle dilemmaer enn om det gode mot det onde," skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Rasjonell og irrasjonell innvandringsmotstand

"Frp er ikke det eneste partiet som spiller på forestillinger om at landet, eller ”den norske modellen”, er truet av innvandring. Og Frp er heller ikke det eneste partiet som av og til opptrer uredelig, og som bevisst bruker snedige begreper som vanskeliggjør en opplyst og rasjonell debatt om innvandring," skriver Torstein Ulserød på Minervanett.no.
InnvandringInnvandring og integrering

Den farlige retorikken

"Vi har systematisk gått inn for å glemme alle kjennetegn på den farlige retorikken vi skal være på vakt mot. Både Mein Kampf, Fjordmans blogger og 2083 bør bli pensum på videregående skole," skriver Eirik Vatnøy, redaksjonssjef i Minerva og språkviter i Civita.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Skolepolitikk og skoleretorikk

"De rødgrønne må naturligvis føre den skolepolitikken de vil. Men de burde slutte å snakke i et så ekskluderende språk at de barna som går på en Montessori-skole, blir stående utenfor fellesskapet. Ingen barn går hjemmefra for å «gå på fellesskolen». De går på skolen - enten de setter kursen mot den offentlige nærskolen, Steinerskolen eller Nyskolen," skriver Kristin Clemet i Ukeavisen Ledelse.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Eirik Vatnøy

Velferdsdebatten

Eirik Vatnøy svarer Hadia Tajik om velferdsretorikken: "Tajik svarer ikke på problemstillingen, men gjentar i stedet en rekke forslitte slagord. Gjennom dette bekrefter hun også mitt poeng: At Arbeiderpartiets retoriske strategi er å behandle alle avvik fra partiets program som et angrep på solidaritet, ”fellesskap” og velferdsstaten."
Norsk politikkVelferdsstatenPolitikk og samfunn
Eirik Vatnøy

Velferden og dens fiender

Selv om politikken på velferdsområdet først og fremst er preget av kontinuitet, kan man i debatten få inntrykk av at man står overfor vidt forskjellige realiteter og menneskesyn. Ikke minst preger dette venstresidens retorikk. Venstresidens velferdspolitikk er forsøkt definert som moralsk «riktig», som «bedre» enn alternativet og som «den norske måten» å gjøre det på. Resultatet er at velferdsdebatten er preget av en tilbyderpolitikk, der folket primært forstås som mottakere av offentlige goder og tjenester, mens staten og politikerne får rollen som givere. Jo mer de gir, jo bedre gjør de jobben sin, skriver språkviter Eirik Vatnøy.
Norsk politikkVelferdsstatenPolitikk og samfunn
Eirik Vatnøy

Velferdens fiender

Små forskjeller i politikken har en tendens til å avføde store forskjeller i retorikken fra partiene. Debatten om velferd og velferdsstaten er i så måte typisk. Selv om politikken først og fremst er preget av kontinuitet, kan man i debatten få inntrykk av at man står overfor vidt forskjellige realiteter og menneskesyn. Ikke minst preger dette retorikken hos de rødgrønne partiene, skriver språkviter Eirik Vatnøy.
VelferdsstatenPolitikk og samfunn
Eirik Vatnøy

Nr 11 2009: Retorikk og politikk

Dette notatet søker å tydeliggjøre forskjellene mellom partienes språk og retorikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Retorikk og politikk

Ideer
Kristin Clemet

Listhaug, Joner og NOAS – et lite etterord

Jeg vil likevel, som en avslutning fra min side, kommentere to forhold ved debatten som jeg syns kan fortjene fortsatt debatt på mer generelt grunnlag. Kristin Clemet med et etterord om Listhaug/Joner-saken.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Om spinn og mot-spinn, tåketale, vingling og sverting

Kristin Clemet blogger: "Det er mye debatt om tåkefyrster, vingling og sverting i norsk politikk nå. Men hvem spinner mest og best?"
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Trist og nærsynt innvandringsdebatt

"Det virker som mange politikere og medier lider av en form for politisk autisme, der alle er ekstremt opptatt av små og ganske uviktige saker, samtidig som de er uten vilje (eller evne?) til å ta opp de store og viktige, prinsipielle sakene." Kristin Clemet blogger:
InnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

KrFs retorikk

"Den retorikken enkelte i KrF nå bruker, og som Vårt Land synes å applaudere på lederplass, er ikke bare hard og til dels stygg - den er også temmelig overfladisk", blogger Kristin Clemet.
TerrorismeNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Det nye høyredreide språket, liksom

"Mathisen er muligens blant dem som leter etter bevis på at solidariteten forsvant da vi fikk en blå regjering. Men beviset finnes ikke. Heller ikke i språket," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer