Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Sara Lovisa HustadLive Maria Grønvold

Politikk og retorikk i den norske TV-debatten

En kilde til pålitelig informasjon om samfunnsspørsmål, eller et underholdningsprogram med mulighet for å snakke litt politikk?
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia
Lars Kolbeinstveit

Klima og kulturkrig

Det er fullt mulig å kritisere MDG uten å mistolke det partiet sier.
Norsk politikkPolitikk og samfunnKlima og miljø
Lars Kolbeinstveit

Har Slagsvold Vedum lurt Dagbladet?

Dagbladet har nok rett på lederplass når de skriver at antielitismen er velregissert, men noe kan tyde på at den er så velregissert at selv avisa lar seg lure. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Listhaug har lært retorikk av venstresiden

"Skal høyrepopulismen bekjempes hardt og effektivt, kan vi ikke opptre med doble standarder hvor normer for retorikk ikke gjelder likt for alle. De fleste velgerne misliker det sterkt. Doble standarder er mat for populismen". Lars Kolbeinstveit i Aftenposten.
Ideer
Bård Larsen

Sprøyt, sludder og floskler

"Å snakke rett fra levra er egentlig en måte å rope hva som helst på. Noen ganger forkledd som ydmykhet. Andre ganger uten forkledning i det hele tatt. Men vi liker ikke at noen vi ikke liker snakker rett fra levra. Og da er vi like langt," skriver Bård Larsen hos VG.
Ideer
Torstein UlserødMathilde Fasting

Politiske realiteter betyr mer enn retorikk

"Men i Gerhardsens verden er det som om retorikk er det viktigste av alt, og at problemer kan unngås bare den politiske eliten står sammen om å oppdra befolkningen. Vi tror politiske realiteter tross alt betyr mer." Torstein Ulserød og Mathilde Fasting i Aftenposten.
Ideer
Paul Joakim Sandøy

Fremsnakkingstyranniet

"Tiden er overmoden for å pensjonere begrepet «snakke ned».", skriver Paul Joakim Sandøy i Dagsavisen.
Ideer
Torstein Ulserød

Rasjonell og irrasjonell innvandringsmotstand

"Frp er ikke det eneste partiet som spiller på forestillinger om at landet, eller ”den norske modellen”, er truet av innvandring. Og Frp er heller ikke det eneste partiet som av og til opptrer uredelig, og som bevisst bruker snedige begreper som vanskeliggjør en opplyst og rasjonell debatt om innvandring," skriver Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Økonomi

Den farlige retorikken

"Vi har systematisk gått inn for å glemme alle kjennetegn på den farlige retorikken vi skal være på vakt mot. Både Mein Kampf, Fjordmans blogger og 2083 bør bli pensum på videregående skole," skriver Eirik Vatnøy, redaksjonssjef i Minerva og språkviter i Civita.
Demokrati og rettigheter

Skolepolitikk og skoleretorikk

"De rødgrønne må naturligvis føre den skolepolitikken de vil. Men de burde slutte å snakke i et så ekskluderende språk at de barna som går på en Montessori-skole, blir stående utenfor fellesskapet. Ingen barn går hjemmefra for å «gå på fellesskolen». De går på skolen - enten de setter kursen mot den offentlige nærskolen, Steinerskolen eller Nyskolen," skriver Kristin Clemet i Ukeavisen Ledelse.
Uncategorized

Velferdsdebatten

Eirik Vatnøy svarer Hadia Tajik om velferdsretorikken: "Tajik svarer ikke på problemstillingen, men gjentar i stedet en rekke forslitte slagord. Gjennom dette bekrefter hun også mitt poeng: At Arbeiderpartiets retoriske strategi er å behandle alle avvik fra partiets program som et angrep på solidaritet, ”fellesskap” og velferdsstaten."
Uncategorized
Eirik Vatnøy

Velferden og dens fiender

Selv om politikken på velferdsområdet først og fremst er preget av kontinuitet, kan man i debatten få inntrykk av at man står overfor vidt forskjellige realiteter og menneskesyn. Ikke minst preger dette venstresidens retorikk. Venstresidens velferdspolitikk er forsøkt definert som moralsk «riktig», som «bedre» enn alternativet og som «den norske måten» å gjøre det på. Resultatet er at velferdsdebatten er preget av en tilbyderpolitikk, der folket primært forstås som mottakere av offentlige goder og tjenester, mens staten og politikerne får rollen som givere. Jo mer de gir, jo bedre gjør de jobben sin, skriver språkviter Eirik Vatnøy.
Norsk politikkPolitikk og samfunnVelferdsstaten

Velferdens fiender

Små forskjeller i politikken har en tendens til å avføde store forskjeller i retorikken fra partiene. Debatten om velferd og velferdsstaten er i så måte typisk. Selv om politikken først og fremst er preget av kontinuitet, kan man i debatten få inntrykk av at man står overfor vidt forskjellige realiteter og menneskesyn. Ikke minst preger dette retorikken hos de rødgrønne partiene, skriver språkviter Eirik Vatnøy.
Uncategorized
Eirik Vatnøy

Nr 11 2009: Retorikk og politikk

Dette notatet søker å tydeliggjøre forskjellene mellom partienes språk og retorikk.
Norsk politikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Retorikk og politikk

Ideer
Kristin Clemet

Listhaug, Joner og NOAS – et lite etterord

Jeg vil likevel, som en avslutning fra min side, kommentere to forhold ved debatten som jeg syns kan fortjene fortsatt debatt på mer generelt grunnlag. Kristin Clemet med et etterord om Listhaug/Joner-saken.
Ideer
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Etterlyst populisme

Sammenlignet med andre høyrepopulistiske partier, er Frp moderat. Det betyr ikke at vi ikke er kritiske til den populismen som likevel kommer fra Frp. Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
Ideer
Kristin Clemet

Trist og nærsynt innvandringsdebatt

"Det virker som mange politikere og medier lider av en form for politisk autisme, der alle er ekstremt opptatt av små og ganske uviktige saker, samtidig som de er uten vilje (eller evne?) til å ta opp de store og viktige, prinsipielle sakene." Kristin Clemet blogger:
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

KrFs retorikk

"Den retorikken enkelte i KrF nå bruker, og som Vårt Land synes å applaudere på lederplass, er ikke bare hard og til dels stygg - den er også temmelig overfladisk", blogger Kristin Clemet.
Ideer
Kristin Clemet

Det nye høyredreide språket, liksom

"Mathisen er muligens blant dem som leter etter bevis på at solidariteten forsvant da vi fikk en blå regjering. Men beviset finnes ikke. Heller ikke i språket," skriver Kristin Clemet i et blogginnlegg.
Ideer