Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
media, presse, aviser
Guy Kiddey

Norsk presse er preget av konsensus. Det gjør både politikk og samfunn svakere.

Journalistikken bør få både intervjuobjekter og lesere til å vri seg.
Politikk og samfunnMedia
avis media
Kristin Clemet

Mediekritikk er ikke illiberalt. Det er sunt.

Magnus Vanebo, som er spaltist i Subjekt, tar store ord i bruk når han i et innlegg i Subjekt 19. mars kritiserer min kollega Bård Larsen, Civita og det han kaller «mobben på Twitter».
Politikk og samfunnMediaYtringsfrihet
journalist
Kristin Clemet

Venstredreining?

Når mine kolleger og jeg har skrevet om journalisters holdninger og stemmegivning, er det basert på de årlige undersøkelsene som Nordiske Mediedager får gjennomført.
Media
Jan Erik Grindheim

Norske journalister går stadig mer til venstre – hva betyr det for den politiske journalistikken?

Hvordan skal vi forholde oss til at de politiske preferansene til norske journalister ser ut til å være langt mer i favør av partiene på venstresiden enn høyresiden? Kan vi stole på at journalistene refererer og kommenterer politikken så objektivt som mulig?
Politikk og samfunnMedia

Kan vi stole på mediene?

Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Liksom-debatten om innvandringspolitikken

Nok en gang har vi fått en runde med innvandringsdebatt som ikke egentlig handler om innvandringspolitikk i det hele tatt. Man sitter mer og mer med følelsen av at innvandringsfeltet nærmest bare fungerer som en arena der mediene og politikerne sammen setter opp det samme teaterstykket i litt ulike varianter gang etter gang.
Ideer
Geir Salvesen

Mediene sett fra innsiden: Fra overflod til krise.

Mediene, både i Norge og i resten av verden, har de siste årene gjennomgått fundamentale endringer i brukermønsteret. Forretningsmodellene har sviktet, avisenes papiropplag har stupt. Journalister blir sagt opp. Dette notatet, skrevet av Geir Salvesen, gir en gjennomgang av noe av det som skjedde de siste tiårene, sett fra innsiden av norsk presse, før det snudde og mens det snudde. 
Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Om hysteriet på høyresiden

"Mediene behandler det venstreradikale partiet Rødt med en letthet vi aldri ville ha sett hvis det dreide seg om et høyreradikalt part." Torstein Ulserød i Dagbladet:
Demokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Stopp pressen!

"Der man før anså oppmerksomhet som en nødvendig forutsetning for å skape en endring i samfunnet, er mange nå fornøyd med å ha posert på Dagsnytt 18," skriver Nikolai Hegertun hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? Er NRK Ytring og Yr.no viktige for kjerneoppdraget til NRK – eller er det aktiviteter som bidrar til å utkonkurrere de private medietilbudene? Bør NRK fortsatt være størst, eller er det bedre at NRK konsentrerer seg om det viktigste? Se live streaming fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

NRKs fremtid

"Grande er uenig med mine kolleger, Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset, som har skrevet notatet - og med meg, som skrev et innlegg om NRKs fremtid i Dagsavisen 3. april. Men fremfor å fremme alternative argumenter, slik at vi kan få en god diskusjon om NRK, velger Grande å konstruere stråmenn og mistenkeliggjøre motiver," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheter
Eirik VatnøyKristian Meisingset

Nr.7 2014: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Dette notatet antyder noen mindre endringer i politikken. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Politikk og samfunnMedia

Røde norske journalister

"Flertallet av norske journalister sympatiserer med den politiske venstresiden," skriver Eirik Løkke hos Minerva: "Diskusjonen dreier seg stort sett om behovet for langsiktige reformer, aldri forslag om kortsiktige kutt. Nettopp derfor vil jeg hevde at venstresiden langt på vei har lykkes med å få problemformuleringsprivilegiet, hvor et av problemene alltid later til å være at det mangler penger."
Ideer
Eirik Vatnøy

Nr. 8 2012: Fremskrittspartiet: Hakkekylling eller medieyndling?

Dette notatet undersøker pressens dekning av Fremskrittspartiet og sammenligner den med dekningen av Arbeiderpartiet og Høyre. Utgangspunktet for analysen er påstanden om at Fremskrittspartiet får mer negativ behandling i rikspressen enn de andre partiene får.
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia

Nye skandaler vil komme

"Menneskelige svakheter er ofte grunnlaget for selve skandalen. Blant våre drifter og motivasjoner finner man trekk som ikke ser delikate ut når de møter dagslyset. Paradokset er at selv om høyere posisjoner i politikken gir større muligheter til å leve ut sine ønsker og gleder, kan man i mindre grad faktisk gjøre det. I dagens situasjon, der media til og med skriver om en parlamentarisk leders manglende månedskort på toget, kan man regne med at alle feilskjær kommer ut," skriver Ove Vanebo i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter

Knebling

"Censorship continues. Editors are no longer frightened of politicians but of Islamist violence, oligarchs and CEOs. They worry about libel and the ability of the wealthy to bend the ear of their proprietors or withdraw advertising. But they are not frightened about leaking the secrets or criticising the actions of elected governments," skriver den britiske journalisten Nick Cohen i Literary Review.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Pressens frihet

Brendan O'Neill skriver om etterspillet av den britiske avlyttingsskandalen: "The Murdoch backlash has been soured by distasteful elitism and a lack of regard for press freedom. It is testament to the low esteem in which press freedom is now held that serious commentators can openly entertain the idea of resuscitating a long-dead system of government control over the press."
Demokrati og rettigheter

Show med norsk valgkamp

Språkviter i Civita, Eirik Vatnøy, er gjestekommentator i Nationen, og skriver om norske valgsendinger på TV: "De politiske sakene forsvinner til fordel for det politiske spillet og vurderinger av hvordan politikerne «klarer seg» i debatten. Den tilsynelatende utbredte oppfatningen at politikere bare krangler må delvis tilskrives de vilkårene for samtale som settes i mediene."
Demokrati og rettigheter

Tvilsom listeføring

"En ikke uvanlig aktivitet blant politikere er å adressere løsninger på utfordringer som i utgangspunktet ikke eksisterer. Sist ute er Kulturdepartementet, som har foreslått å listeføre de viktigste sportsbegivenhetene for å sikre at disse kommer på såkalt fri-tv," skriver prosjektmedarbeider Eirik Løkke i Aftenposten.
Økonomi
Eirik Vatnøy

VELG! 09

Journalistikk og retorikk i norsk valgkamp TV er uten tvil den viktigste valgkamparenaen i Norge i dag. Sammenlignet med andre land har norske medier en enestående kontroll over valgkampen. Norske medier har stor journalistisk frihet, men de har også stor innflytelse på hvordan politikernes budskap når frem til velgerne. Denne pamfletten setter et kritisk søkelys på hvordan politikken fremstilles og kommuniseres i TV-valgkampen.
DemokratiPolitikk og samfunnMedia

– Ikke tro på det som skrives eller sies i media

Ideer

En Høyre-mann i Søndagsavisa

Kristin Clemets blogger om NRKs manglende evne til å få frem ideer fra sentrum-høyre: "Jeg tror ikke, som de mest konspiratoriske, at NRK gjør dette bevisst. Men jeg syns det er slett journalistisk arbeid at NRK, i dette tilfellet Søndagsavisa, ikke greier å få frem flere borgerlige stemmer - politikere og andre - som kan bidra til å belyse de mange viktige og interessante spørsmålene som tas opp i programmet."
Ideer

FrP – et forfulgt parti?

"Jeg kan ikke bevise det, men jeg mener generelt at FrP møtes med en mer kritisk og fiendtlig holdning enn andre partier, og jeg syns det er merkelig at så få i pressen ser det," skriver Kristin Clemet på sin blogg. "Journalister er ikke maskiner, og de kunne tjent på å innrømme det."
Demokrati og rettigheter