Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Nei, jeg mener ikke det

Jeg har ikke uttalt meg om at vi trenger flere næringslivsaviser.
Media
Fotball, sportsvasking, media, kamera, fotballstadion
Henrik Lerstøl Bjørøen

Mediene bør være klar over at de selv bidrar til sportsvasking

Ved å kringkaste fotball-VM i Qatar legitimerer mediene et autoritært regime og dets menneskerettighetsbrudd.
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheterMedia
atom krig
Bård Larsen

En hvalross og kampen for tilværelsen

Nyhetsstrømmen i noen av de store mediene, inkludert NRK, fremstår som et lite svik mot de som kjemper med livet som innsats for demokratienes fremtid i Vesten.
InternasjonaltPolitikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Tause medieledere

Media etterlyser ofte næringslivsledere og -eiere i samfunnsdebatten, men flere av medielederne selv forholder seg skuffende tause i offentligheten.
Politikk og samfunnMedia
Aviser, PC, journalistikk, skrive
Skjalg Stokke Hougen

Diskrimineringsrapport om Oslo kommune: Det virker som om mediene ikke leser forskningen de gjengir

Det store problemet er ikke forskningsrapporten i seg selv. Det er gjengivelsen av funnene som er problematisk.
ForskningMedia
media, presse, aviser
Guy Kiddey

Norsk presse er preget av konsensus. Det gjør både politikk og samfunn svakere.

Journalistikken bør få både intervjuobjekter og lesere til å vri seg.
Politikk og samfunnMedia
avis media
Kristin Clemet

Mediekritikk er ikke illiberalt. Det er sunt.

Magnus Vanebo, som er spaltist i Subjekt, tar store ord i bruk når han i et innlegg i Subjekt 19. mars kritiserer min kollega Bård Larsen, Civita og det han kaller «mobben på Twitter».
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
journalist
Kristin Clemet

Venstredreining?

Når mine kolleger og jeg har skrevet om journalisters holdninger og stemmegivning, er det basert på de årlige undersøkelsene som Nordiske Mediedager får gjennomført.
Media
Kristin Clemet

Sørgelig fravær av selvkritikk

"Kulturen for åpen og levende mediekritisk debatt blant mediene selv er og blir et sorgens kapittel i Norge", skriver Kristin Clemet.
Politikk og samfunnMedia
journalist
Kristin Clemet

Venstrevridde journalister

Norske journalister blir stadig mer venstrevridde. Hva gjør det med journalistikken?
Politikk og samfunnMedia
Bård Larsen

Latskap, konfliktjag og moraliseringsfrykt – pressens utfordring og mulighet

Mediene bør være mer opptatt av å være til stede, undersøke og ikke så mye av konflikt, skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunnMedia

Har høyresiden grunn til å klage over mediene?

Er norske medier venstrevridd? Hvordan dekkes norsk politikk i mediene? Gjester i denne episoden av Liberal halvtime er Kjetil Løset, kommunikasjonssjef i Frp og Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre.
Politikk og samfunnMedia

Civita-samtalen: Har høyresiden grunn til å klage over mediene?

Gjester i denne episoden av Civita-samtalen er Kjetil Løset, kommunikasjonssjef i Frp og Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyre. 
Politikk og samfunnMedia
Kristin Clemet

Svakt om NRK fra Manifest

"Det kunne vært interessant å diskutere journalistikkens og NRKs utfordringer, blant annet knyttet til politisk balanse, men Manifests rapport er dessverre ikke et godt grunnlag for å gjøre det."
Politikk og samfunnMedia

Podcast: Norsk offentlig ordskifte sett fra debattredaksjonen i VG

Hvordan står det til med debattklimaet i Norge? Hvem er det som slipper til i det norske ordskiftet? Og hvordan kan mediene ivareta kvaliteten på den offentlige debatten i en tid der hvem som helst kan formidle på sosiale medier? Ukens gjest i Civitasamtalen er Hans Petter Sjøli.
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på journalistene?

Norske journalister er politisk sett langt mer radikale enn velgerne. Det kan bli en demokratisk utfordring i den kommende valgkampen, skriver Jan Erik Grindheim.
Politikk og samfunnMedia
Jan Erik Grindheim

Norske journalister går stadig mer til venstre – hva betyr det for den politiske journalistikken?

Hvordan skal vi forholde oss til at de politiske preferansene til norske journalister ser ut til å være langt mer i favør av partiene på venstresiden enn høyresiden? Kan vi stole på at journalistene refererer og kommenterer politikken så objektivt som mulig?
Politikk og samfunnMedia
Mathilde Fasting

Trine Eilertsen om debattklima, ytringsfrihet og redigerte mediers fremtid

Hvordan er vilkårene for den frie debatten i Norge, og hva skal den nye ytringsfrihetskommisjonen gjøre? Hva vil Trine Eilertsen med Aftenposten fremover, og hva skjer med redigerte medier? Og hvem skal egentlig ha pressestøtte?
Politikk og samfunnYtringsfrihetMedia
Jan Erik Grindheim

Kan vi stole på journa­listene?

Det er kanskje ikke så rart at tilliten til pressen varierer mellom høyre- og venstresiden i velgerskaren?
Politikk og samfunnMedia

Kan vi stole på mediene?

Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Liksom-debatten om innvandringspolitikken

Nok en gang har vi fått en runde med innvandringsdebatt som ikke egentlig handler om innvandringspolitikk i det hele tatt. Man sitter mer og mer med følelsen av at innvandringsfeltet nærmest bare fungerer som en arena der mediene og politikerne sammen setter opp det samme teaterstykket i litt ulike varianter gang etter gang.
Ideer
Geir Salvesen

Mediene sett fra innsiden: Fra overflod til krise.

Mediene, både i Norge og i resten av verden, har de siste årene gjennomgått fundamentale endringer i brukermønsteret. Forretningsmodellene har sviktet, avisenes papiropplag har stupt. Journalister blir sagt opp. Dette notatet, skrevet av Geir Salvesen, gir en gjennomgang av noe av det som skjedde de siste tiårene, sett fra innsiden av norsk presse, før det snudde og mens det snudde. 
Politikk og samfunnMedia
Torstein Ulserød

Om hysteriet på høyresiden

"Mediene behandler det venstreradikale partiet Rødt med en letthet vi aldri ville ha sett hvis det dreide seg om et høyreradikalt part." Torstein Ulserød i Dagbladet:
Demokrati og rettigheter
Nikolai Hegertun

Stopp pressen!

"Der man før anså oppmerksomhet som en nødvendig forutsetning for å skape en endring i samfunnet, er mange nå fornøyd med å ha posert på Dagsnytt 18," skriver Nikolai Hegertun hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Hva slags NRK skal vi ha i fremtiden?

Trenger vi fremdeles NRK? Hvordan skal i så fall NRK finansieres – og hva skal være NRKs oppgaver? Er NRK Ytring og Yr.no viktige for kjerneoppdraget til NRK – eller er det aktiviteter som bidrar til å utkonkurrere de private medietilbudene? Bør NRK fortsatt være størst, eller er det bedre at NRK konsentrerer seg om det viktigste? Se live streaming fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

NRKs fremtid

"Grande er uenig med mine kolleger, Eirik Vatnøy og Kristian Meisingset, som har skrevet notatet - og med meg, som skrev et innlegg om NRKs fremtid i Dagsavisen 3. april. Men fremfor å fremme alternative argumenter, slik at vi kan få en god diskusjon om NRK, velger Grande å konstruere stråmenn og mistenkeliggjøre motiver," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheter
Kristian MeisingsetEirik Vatnøy

Nr.7 2014: Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked

Mediene er inne en tid med store omveltninger. Mediepolitikken har vært delvis vellykket. Like fullt er politikkens grunnpilarer utformet for et annet mediemarked i en annen tid og bør derfor oppdateres. Dette notatet antyder noen mindre endringer i politikken. Først og fremst må man klargjøre hvilken funksjon de ulike virkemidlene har og justere dem slik at de ikke hemmer utviklingen, men legger til rette for den.
Politikk og samfunnMedia

Røde norske journalister

"Flertallet av norske journalister sympatiserer med den politiske venstresiden," skriver Eirik Løkke hos Minerva: "Diskusjonen dreier seg stort sett om behovet for langsiktige reformer, aldri forslag om kortsiktige kutt. Nettopp derfor vil jeg hevde at venstresiden langt på vei har lykkes med å få problemformuleringsprivilegiet, hvor et av problemene alltid later til å være at det mangler penger."
Ideer
Eirik Vatnøy

Nr. 8 2012: Fremskrittspartiet: Hakkekylling eller medieyndling?

Dette notatet undersøker pressens dekning av Fremskrittspartiet og sammenligner den med dekningen av Arbeiderpartiet og Høyre. Utgangspunktet for analysen er påstanden om at Fremskrittspartiet får mer negativ behandling i rikspressen enn de andre partiene får.
Norsk politikkPolitikk og samfunnMedia

Nye skandaler vil komme

"Menneskelige svakheter er ofte grunnlaget for selve skandalen. Blant våre drifter og motivasjoner finner man trekk som ikke ser delikate ut når de møter dagslyset. Paradokset er at selv om høyere posisjoner i politikken gir større muligheter til å leve ut sine ønsker og gleder, kan man i mindre grad faktisk gjøre det. I dagens situasjon, der media til og med skriver om en parlamentarisk leders manglende månedskort på toget, kan man regne med at alle feilskjær kommer ut," skriver Ove Vanebo i Dagbladet.
Demokrati og rettigheter

Knebling

"Censorship continues. Editors are no longer frightened of politicians but of Islamist violence, oligarchs and CEOs. They worry about libel and the ability of the wealthy to bend the ear of their proprietors or withdraw advertising. But they are not frightened about leaking the secrets or criticising the actions of elected governments," skriver den britiske journalisten Nick Cohen i Literary Review.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Pressens frihet

Brendan O'Neill skriver om etterspillet av den britiske avlyttingsskandalen: "The Murdoch backlash has been soured by distasteful elitism and a lack of regard for press freedom. It is testament to the low esteem in which press freedom is now held that serious commentators can openly entertain the idea of resuscitating a long-dead system of government control over the press."
Demokrati og rettigheter

Show med norsk valgkamp

Språkviter i Civita, Eirik Vatnøy, er gjestekommentator i Nationen, og skriver om norske valgsendinger på TV: "De politiske sakene forsvinner til fordel for det politiske spillet og vurderinger av hvordan politikerne «klarer seg» i debatten. Den tilsynelatende utbredte oppfatningen at politikere bare krangler må delvis tilskrives de vilkårene for samtale som settes i mediene."
Demokrati og rettigheter
sportsvasking

Tvilsom listeføring

"En ikke uvanlig aktivitet blant politikere er å adressere løsninger på utfordringer som i utgangspunktet ikke eksisterer. Sist ute er Kulturdepartementet, som har foreslått å listeføre de viktigste sportsbegivenhetene for å sikre at disse kommer på såkalt fri-tv," skriver prosjektmedarbeider Eirik Løkke i Aftenposten.
Økonomi