Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
25 mai
onsdag 25 mai 2022 kl. 12:00

Anne Applebaum on the future of the liberal world order

What are the benefits of a liberal world order? And how will the war in Ukraine impact the future order? Is it democracy or autocracy that will dominate the 21st century?
IdeerDemokrati og rettigheter
Europa statsforfatning

Statsforfatning

Statsforfatning er et begrep innenfor den politiske teorien som beskriver hvordan en stat kan og bør organiseres.
IdeerDemokratiDemokrati og rettigheter
Norske flagg, 17. mai
Jan Erik Grindheim

Kom mai, du skjønne milde

Mai er ikke bare vår vakreste vårmåned. Det er også måneden hvor vi feirer vår kamp for fred, frihet og fremgang!
DemokratiEU og EØS
Mathilde FastingTheodor Barndon Helland

Er Arbeiderpartiets tilknytning til LO et problem?

Interesseorganisasjoner har en legitim plass i liberale demokratier, men kan sterke korporative bindinger ha uheldige utslag?
IdeerDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Evolusjonsbiolog Joseph Henrich om det vestlige menneskets psykologi

Hør ny episode av Liberal halvtime med Joseph Henrich om hvordan familiemønstre har formet vestlige menneskers måter å tenke på og oppfatte verden, og betydningen for økonomisk utvikling, liberale demokratier og oppfatninger om menneskerettigheter.
Ideer
Ukraina sol
Eirik Løkke

Det ukrainske folk har minnet oss på hvorfor Vesten er verdt å forsvare.

Putin forener Vesten.
InternasjonaltPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hvorfor har liberale demokratier mistet sin glans?

Det er ikke i første rekke autoritære stater som truer liberale demokratier eller som vil overta som forbilder for politisk styring. Det er våre egne handlinger, skriver Mathilde Fasting.
IdeerDemokrati
Bård Larsen

Folket har alltid rett, bortsett fra når det tar feil

Det er lov å mene at folket tar feil.
DemokratiPopulisme
Bård Larsen

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i utgangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det å passe på! Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet for unge voksne.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Bård LarsenMathilde Fasting

Pass på! Om liberalt demokrati og dets fiender

I denne podcastepisoden går Bård Larsen gjennom utfordringene for liberale demokratier. Det er alt fra falske nyheter, populister og knebling av ytringsfrihet, til oppfatninger om «folket» som ekskluderer og hindrer mangfold og meningsbrytning.
Demokrati
Bård Larsen

Referat fra underlige tider

Det burde være innlysende: Liberale, sosialdemokrater, venstreliberale og liberalkonservative har langt mer til felles med hverandre enn det de har med sine egne ytterfløyer.
DemokratiPolitikk og samfunnPopulisme
Bård Larsen

Den tynne linjen mellom makt og maktmisbruk

Autoritær maktutfoldelse kan skje i det små.
DemokratiTotalitære og autoritære regimer
Bård Larsen

Case in point

Å bygge bro mellom konservative, som Kathrine Jebsen Moore etterlyser, er vel og bra, men det kan ikke bygges bro mellom liberale verdier og autoritære krefter.
IdeerPopulismeDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Skuffende, Agenda!

"Mitt råd til gode sosialdemokrater er at det ikke bare er forbrødring mellom by og land som er viktig for å bevare tilliten til et liberalt demokrati (og til Ap). Det samme gjelder tilliten mellom næringslivseiere og arbeidstagere, mellom kapital og fagbevegelse."
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Bård LarsenMarius Doksheim

Oppfatninger om det liberale demokratiet blant unge

Et velfungerende liberalt demokrati er helt avhengig av at det er begrensninger på hva flertallet kan bestemme. I et liberalt demokrati har befolkningen – og spesielt mindretallet – et spesielt vern. Alle individer har rettigheter, som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og religionsfrihet, og det skal være likhet for loven. Dette er rettigheter som intet flertall kan sette til side.
DemokratiPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hva feiler det Rødt?

"Her ser vi altså ett mulig resultat når Mimirs kampfeller ikke kan lese kritisk. Det gir oss kanskje også et innblikk i hva som, blant mye annet rart, rører seg på grasrota i Rødt."
DemokratiNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Flickr.com Foto: Christian A. Calmeyer

Teknokrati

Ekspertvelde er en styreform hvor beslutningsmakten ligger hos eksperter, ikke folkevalgte politikere.
Institusjoner og forvaltningDemokratiDemokrati og rettigheter

Liberalt demokrati

For at landet skal være et liberalt demokrati, er det ikke nok at flertallet i befolkningen bestemmer. Hva befolkningen kan bestemme, må være begrenset av regler for hvordan disse avgjørelsene skal tas og av rettigheter som gis til minoriteter
LiberalismeDemokratiIdeerDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer. 
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Ti grunner til at den liberale verdensorden vil bestå

De siste årenes fremvekst av politiske krefter som angriper og undergraver det liberale demokratiet har utløst mange pessimistiske kommentarer og dystre spådommer om fremtiden. Men det mange pessimister overser, er at det også finnes en rekke dypereliggende krefter som kan gi grunnlag for det motsatte.
DemokratiLiberalismeInternasjonalt
Bård Larsen

Demokrati i trøbbel

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme
Stortinget, den lovgivende makt

Maktfordeling

Maktfordelingsprinsippet fordeler makten på tre sfærer, en lovgivende, en utøvende og en dømmende.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
istockphoto.com Produktivitet

Institusjoner

Felles for alle institusjoner er at de utgjør spilleregler som skaper viktige rammebetingelser for alle aktører i samfunnet, enten vi opptrer som enkeltpersoner eller inngår i et organisert samarbeid med andre innen næringsliv, frivillighet eller i en offentlig virksomhet
DemokratiInstitusjoner og forvaltningInternasjonale institusjonerDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Liberale institusjoner

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand. Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden og avhengigheter.
DemokratiLiberalismeLiberale tenkereInstitusjoner og forvaltning
Bård Larsen

Å lefle med det autoritære

"En ny fortelling er på gang: Europa islamiseres, nasjonene går dukken, de liberale demokratiene har forspilt sine sjanser og utspilt sin rolle. Det er tid for en ny orden, og den heter Orbán, Kaczyński, Trump og Putin." Bård Larsen svarer.
Demokrati og rettigheter

Forvirret tøys fra Rødt

Når vi vet fra historien hvilke katastrofer ulike sosialistiske samfunnssystemer har ført til, bør det ikke være spesielt overraskende at de av oss som er opptatt av å forsvare det liberale demokratiet, ikke blir beroliget over Rødts forsøk på å (bort)forklare hva partiet står for.
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Rødt vil rive ned det Arbeiderpartiet har stått så sentralt i å bygge opp

"Nå får vi det midt i fleisen. Etno-nasjonalismens tilbakekomst, kommunistene rører på seg. Begge i nye, trendy klær og med sukrede programmer. Det er mange som ikke kjenner det igjen." Bård Larsen hos Minerva.
Demokrati og rettigheter

Liberal halvtime: Hva kan forskningen fortelle oss om demokratiets fremtid?

Er det liberale demokratiet i krise? Og er det grunn til å frykte at stabile demokratier vil bryte sammen? Førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap, UiO, Tore Wig, er gjest i ukens utgave av Liberal Halvtime, der vi forsøker å redegjøre for hva forskningen forteller om demokratiets fremtid. 
DemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Det liberale komplottet

"Hos det ytre venstre er man villig til å torpedere de liberale institusjonene til fordel for klassekamp, mens nasjonen gjør samme nytte hos høyresidens randsoner." Bård Larsen i VG.
Ideer
Flagg

Stat

En stat er et sett av institusjoner som styrer suverent over et avgrenset område. I henhold til Max Webers klassiske definisjon kjennetegnes en stat av at makthaverne har et legitimt monopol på bruk av fysiske maktmidler.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Hvorfor skal vi egentlig bry oss om partiet Rødt?

"Kommunister har alltid hevdet at de er mer demokrater enn liberale demokrater. Men i effekt, når kommunister har overtatt makta - har resultatet uten unntak blitt sentralisert og voldelig statsmakt", skriver Bård Larsen.
Ideer
Kristin Clemet

Det liberale demokratiet er mer enn flertallsmakt

"Selv diktaturer avholder valg. Men vil vi bevare et liberalt demokrati, må vi som borgere også engasjere oss mellom valgene og utenfor ekkokamrene." Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Rødts prinsipprogram: Må holde seg med mer enn slagord

"«Rødt setter folkestyre over pengemakt», skriver Moxnes. Men når man har med så viktige ting å gjøre som vårt økonomiske system og demokratiet vårt, må man faktisk holde seg med mer enn slagord." Kristin Clemet i Dagbladet.
Ideer
Bård Larsen

Overlever det liberale demokratiet?

"Her er dagens apokalypse: Liberalt demokrati er i ferd med å dø. Høres det ille ut? Noen vil hevde at liberalt demokrati ikke er noe å spare på. Mange vil hevde at spådommen er helt feil, eller hevde at pessimisme er moralsk nedbrytende." Les Bård Larsens essay om det liberale demokratiets forutsetninger og fremtid.
DemokratiDemokrati og rettigheterPopulisme