Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
The University of Oslo (Universitetsplassen)
Kristin Clemet

Konspiratorisk stråmanns­argumentasjon

At jeg ikke mener det som Gundersen insinuerer at jeg mener, visste Gundersen før han skrev innlegget sitt til Khrono.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
utdanning
Oda Oline Omdal

Ikke fjern muligheten til å ta opp fag!

Politikerne bør heller ta tak i problemet ved roten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Oppvask, skole, servise, vaske opp, tallerkener, skitne tallerkener
Oda Oline Omdal

Oppvask i opptakssystemet

Kunstig høye karaktersnitt og unge som sitter hjemme og samler på alderspoeng. Dette er realiteten bak dagens opptakssystem til høyere utdanning. Hva bør vi gjøre for å endre på dette? Avskaffe alle tilleggspoeng?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
AI privatist skole eksamen

Privatistordningen

Når man er privatist kan man forbedre en karakter, ta generell eller spesiell studiekompetanse eller ta fag man ikke hadde på videregående.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Akademia

Plagiat

Uttrykket «plagiat» retter seg derimot mot den som vil høste en eller annen fordel – med henblikk på inntekt, eksamenskarakterer eller omdømme – ved å foregi at en annens arbeid er ens eget.
ForskningUtdanning og forskning
Jan Erik Grindheim

Å vera seg sjølv nok?

Rektor Peer Jacob Svenkerud, eg har ikkje noko imot at Høgskulen i Innlandet vert universitet, slik du las mitt innlegg i Dag og Tid for to veker sidan.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Studentorganisasjoner på autopilot

Når studentorganisasjonenes kritikk av skolepenger for studenter fra land utenfor EØS er så følelsesladet og overdreven, er det tegn på dårlige argumenter og manglende vilje til å diskutere de faktiske problemstillingene.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
utdanning
Mats Kirkebirkeland

Dansk høyere utdanning oversubsidieres. Det samme gjelder for norsk høyere utdanning.

Mitt forslag er å innføre en moderat egenandel eller studieavgift for å motvirke dette. Dette er også ett av flere forslag i Cepos-notatet.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Unge» ordinære studenter bør vike for «eldre» studenter

Om stadig flere av oss skal studere, også i voksen alder, trenger vi en ny måte å tenke finansiering på.
Høyere utdanningØkonomi og velferdUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

«Sentraliserings-spøkelset»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk til valg på et mer desentralisert høyere utdanningssystem. Men har det være en sentralisering innen høyere utdanning i Norge de siste årene?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Eirik Løkke

Hvem er det som får jobb på universitetene?

Universitetene er en sentral premissleverandør for offentlig debatt og politikk. Men hvilke personer er det som ansettes, og hvilke kriterier er det som avgjør konkurransen om faste ansettelser?
Utdanning og forskning

Utfordringer og muligheter for norske universiteter

Hvilken rolle skal universitetene fylle i det norske samfunnet? Er det for mange som tar høyere utdanning? Og er utdanningstilbudene gode nok? Bør universitetene satse på bredde eller elite innen forskningen? Gjest i denne podcastepisoden er Dag Rune Olsen, rektor for UiT og tidligere rektor for UiB.
ForskningUtdanning og forskning
Gard Løken Frøvoll

Ja til valg­mu­lig­heter i studie­støtten

Studentene står neppe fremst i køen for nye store bevilgninger. Politikerne og studentene selv bør derfor gå inn for muligheten for økt lån.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Jan Erik Grindheim

På tide å gjenreise læreboka?

Jan Erik Grindheim i Dag og Tid.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Utrolig små effekter

Mats Kirkebirkeland med til Engaas og Norsk Studentorganisasjon om høyere utdanning og egenandeler.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Mindre selvrealisering, takk

Hvorfor skal arbeiderklassen finansiere akademikerbarn som skal «finne seg selv» i humaniora og samfunnsvitenskap?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Torkel BrekkeHenrik Stokken

Metode – humanioras egentlige krise?

Forståelse av metode er av stor betydning for at studenter skal forstå hvordan kunnskap i et fag dannes. Målet med dette notatet er å undersøke om studenter på bachelorgrader i humanistiske fag får for lite undervisning i metode.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Kristin Clemet

På tide å nyansere kritikken av NHH

"Jeg vet at mange av dem som har kritisert NHH, har tatt forbehold. Men inntrykket mange sitter igjen med, er nok veldig negativt. Jeg håper derfor at både nåværende og tidligere studenter kan bidra til at NHH igjen får et bedre rykte, og til at et godt rykte er fortjent", skriver Kristin Clemet.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Studentane bør betala for seg

"Det er i handverkaren og samfunnet si interesse at fellesskapen framleis i høg grad finansierer studium, men det er rimeleg at studentane betalar ein skjerv sjølv òg." Lars Kolbeinstveit i Dag og tid.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
21 mar
onsdag 21 mars 2018 kl. 00:00

Liberal Halvtime LIVE i Bergen: Ytringsfrihet på campus

Hvordan står det til med ytringsfriheten på campus?
Høyere utdanningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Skattefinansiert intellektuell latskap

"Universitetet er ingen pølsefabrikk – studentene skal dannes der, men det er ikke nødvendigvis dannende å få noe gratis," skriver Lars Kolbeinstveit.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Fjern alderspoengene ved opptak til studier

"Alderspoeng gir et perverst insentiv til å utsette studiene, uten at man nødvendigvis er mer kvalifisert," skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Om mastersyke og studieavgift

"Det er viktig å minne om at det ikke er gratisprinsippet som sikrer lik rett til utdanning, men Lånekassens mulighet til å dekke levekostnader under utdanning, uavhengig av sosioøkonomisk status," skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Studieavgift bør innføres i Norge

"Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet. Likevel går høyere utdanning - stort sett - i arv i Norge," skriver Mats Kirkebirkeland.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

En moderat studieavgift kan øke verdien av høyere utdanning i Norge

En studieavgift vil bidra til en mer retterdig fordeling av verdien av høyere utdanning som et privat og offentlig gode, i favør av det siste, og spesielt ettersom de som nyter mest av gratisprinsippet, i all hovedsak er personer med god sosioøkonomisk bakgrunn.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

Hva er verdien av en mastergrad?

Har vi en mastersyke i det norske samfunnet i dag? Mats Kirkebirkeland svarer Trine Eilertsen i Aftenposten.
Høyere utdanningUtdanning og forskningArbeid og sysselsetting
Mats Kirkebirkeland

Hvorfor venstresiden bør støtte studieavgift

Egenandeler ved norske utdanningsinstitusjoner vil være en indirekte skatt på samfunnets mest privilegerte og ressurssterke. Burde i så fall forslaget om en moderat studieavgift egentlig komme fra venstresiden?
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Ingenting er gratis

Litt overrasket av at DN ikke er mer villig til å drøfte egenandeler. Ingenting er gratis, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i sitt svarinnlegg i Dagens Næringsliv.
Høyere utdanningOffentlige utgifterUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Debatten om studieavgift: Mer aktivistisk enn akademisk

"Moderate egenandeler står ikke i et nødvendig motsetningsforhold til idealer om studentenes læring og dannelse ved høyskolene og universitetene," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Utdanning bør koste noe

"Høyere utdanning er både et privat og offentlig gode. Økonomiske incentiver, som en moderat egenandel, bør få virke også på dette området," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Mats Kirkebirkeland

En subsidiert rød løper til de mest privilegerte

"Gratis høyere utdanning er først og fremst en subsidie av et individuelt gode til de mest privilegerte," skriver Mats Kirkebirkeland hos Minerva.
Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Utdanning er et gode for samfunnet og den enkelte

Høyere utdanningUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Utdanning er så attraktivt at det bør koste noe

"Riktig utformet kan studieavgifter øke kvaliteten i høyere utdanning og sikre sosial mobilitet." Lars Gauden- Kolbeinstveit i Aftenposten.
AvgifterHøyere utdanningVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraftUtdanning og forskning
Lars Kolbeinstveit

Nr. 16 2016: Egenandeler i høyere utdanning

I dette notat drøftes forutsetningene for gratisprinsippet i høyere utdanning og hvorvidt det er sannsynlig eller riktig at dette prinsippet er helt avgjørende for lik rett til utdanning og sosial mobilitet, og dessuten drøftes konsekvensene av gratisprinsippet for kvalitet i høyere utdanning.
AvgifterHøyere utdanningUtdanning og forskning