Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Rubler Russland
Mats Kirkebirkeland

Handelen med Russland er fortsatt betydelig

Vestlige land, inkludert Norge, må fortsette arbeidet med å utvide, og ikke minst følge opp, handelssanksjonene mot Russland. Både de direkte og indirekte.
InternasjonaltHandelForsvar og sikkerhet
AI globalisering handel
Lars Peder Nordbakken

Holdningene til globalisering ble mer positive i 2022. Hva med politikken?

Andelen som mener at globalisering i det store og hele er positivt for eget land, steg markant fra 2021 til 2022. 
HandelGlobalisering
handel, containere, wto
Lars Peder Nordbakken

Status quo er ikke lenger et holdbart alternativ

Etter en serie tilbakeslag i det globale markedet i kjølvannet av finanskrisen i 2008, står vi på nytt ved et veiskille. Det som står på spill i tiden fremover, er ikke noe mindre enn skjebnen til en av de viktigste kildene til økonomisk og sosial utvikling.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
WTO
Lars Peder Nordbakken

Vesten må vise vei bort fra dagens ødeleggende proteksjonisme

Det er fullt mulig å gjennomføre betydelige reformer som vil styrke det regelbaserte rammeverket for en mer innovativ, produktiv og bærekraftig verdensøkonomi.
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
15 nov
onsdag 15 november 2023 kl. 08:00

På tide å bli tøffere mot Kina?

Amnesty Norge, Raftostiftelsen og Civita inviterer til frokostmøte om Norges forhold til Kina.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterHandel
globalisering
Lars Peder Nordbakken

De overflatiske fortellingene om deglobalisering er villedende

Valget vi står overfor nå står egentlig mellom samarbeid og krise.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
internasjonalt
Jan Erik Grindheim

Handel og vandel i internasjonal politikk

En økonomisk nasjonalisme ser igjen ut til å gripe om seg internasjonalt. Hva vil det kunne bety for et lite land med en åpen økonomi som Norge?
HandelØkonomi og velferdGlobaliseringNæringspolitikk
EU, flagg, Europa, Europaparlamentet, Brussel
Jan Erik Grindheim

Er EU et regionalt alternativ til en multilateral verdensorden for handel og investeringer?

Hvilken rolle vil EU-samarbeidet og EØS-avtalen kunne spille i en verden med økt spenning og større konkurranse? Dette notatet ser på dagens handelsavtaler og hvilke utfordringer EU står overfor fremover.
HandelGlobaliseringEU og EØS
handel
Lars Kolbeinstveit

Marked og valgfrihet fremmer tillit

Venstresidens syn på velferd bidrar til maktkonsentrasjon. Målet om økt tillit kan ikke oppnås uten valgfrihet. 
HandelPrivate i velferdenØkonomiske systemer
Jan Erik Grindheim

Truer USA og EU arbeidet for en friere verdenshandel?

Siden 1995 har WTO arbeidet med å bygge ned handelsbarrierer mellom dagens 164 medlemsland, deriblant Norge. Hvor står dette arbeidet i dag?
Internasjonale institusjonerHandelGlobalisering
Skjalg Stokke Hougen

Kina er en dårlig handelspartner

Kinas bruk av sanksjoner mot vestlige selskaper og stater gir grunn til årvåkenhet. Likevel er det vanskelig, om ikke umulig, å koble seg av den kinesiske økonomien.
Totalitære og autoritære regimerHandelØkonomi og velferdGlobalisering
klode globalisering
Steinar Juel

Ingen er tjent med deglobalisering

De negative holdningene til globalisering er farlig for et lite land som Norge. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum synes dessverre ikke å være opptatt av det.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Pandemien har vist at frihandel kan være livsviktig

Globaliseringen har vist seg å være motstandsdyktig i møte med koronakrisen.
InternasjonaltHandelGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale

"For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik de tre partiene Sp, SV og Rødt vil, eller å reforhandle den, slik FrP vil."
HandelEU og EØS
Steinar Juel

Hvorfor skal vi eksportere mer?

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen drøfter i en kronikk i VG 13. juli flere sider den økonomiske utviklingen i Norge. Kronikken bærer preg av å være en valgkamptekst, og jeg skal ikke blande meg inn i valgkampen. Jeg finner det likevel nødvendig å kommentere to av de temaene Sandtrøen tar opp.
HandelØkonomi og velferdNæringspolitikk
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Ineffektiv momspolitikk

Dersom Senterpartiet mener alvor med ønsket om å hjelpe barnefamilienes matbudsjetter vil en fjerning av de særnorske tollmurene halvere prisforskjellen mellom norske og svenske matvarer, skriver Gard Løken Frøvoll i NRK Ytring.
FattigdomHandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Nå er tiden inne for å gjenreise WTO

Etter 25 år er det både nødvendig og mulig å gi det multilaterale handelssamarbeidet ny relevans og økt betydning.
Internasjonale institusjonerHandelØkonomi og velferdGlobalisering
Jan Erik Grindheim

Dansk salami med norsk kjøtt?

Er nasjonalskapt frykt svaret på global fryd? Eller kan vi fortsatt glede oss over mat fra andre land, spør Jan Erik Grindheim i Fædrelandsvennen.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Klassekampens fordreide syn på globalisering

Ny studie fra Center for Economic Policy Research tilbakeviser Klassekampens skråsikre påstand om at globale verdikjeder går på bekostning av både helse og beredskap, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Veien fra selvforsyning til selvbedrag kan være kort

Koronakrisen har vekket proteksjonistiske impulser selv hos moderate krefter. Men ny forskning viser at det var frihandel og globalisering som kom verden til unnsetning.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
iStockphoto.com/Alena Kravchenko
Lars Peder Nordbakken

Gamle forestillinger om selvforsyning kolliderer med virkeligheten

«Ønsket om økt selvforsyning har en tendens til å se helt bort fra det vesentligste, nemlig at økt geografisk konsentrasjon av produksjon og leveranser til eget hjemland både konsentrerer og øker risiko- og sårbarhetsnivået», skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Veien ut av koronakrisen er også global

Frihandel og globale verdikjeder er ikke problemet, men tvert imot en avgjørende del av løsningen på koronakrisen, både helsemessig og økonomisk, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Globalisering før, under og etter koronakrisen

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien. 
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Bård Larsen

Corona-tidens falske motsetninger

Sp og Trygve Slagsvold Vedum etterlyser mindre avhengighet av det internasjonale markedet i tilfelle det oppstår kriser, blir han av noen avfeid som en trangsynt nasjonalist og populist. Men er alt Vedum sier om dette så veldig galt, spør Bård Larsen i VG.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med globaliseringen etter koronakrisen?

Vi kan bare lykkes gjennom internasjonalt samarbeid tuftet på åpenhet og like spilleregler for alle, uansett om det gjelder handel og investeringer, eller helse- eller klimautfordringer.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Haakon Riekeles

Koronakrisen har gjort oss fattigere – vi må prioritere hardere

Koronakrisen har gjort Norge fattigere. Det må politikken ta hensyn til, midt blant stadig dyrere krisepakker. Det betyr innsparinger på statsbudsjettet, og at et sterkt eksportrettet norsk næringsliv blir viktigere, skriver Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Mats Kirkebirkeland

Marked, moral og «koronaprofitt»

Profitt er et viktig prissignal i markedet. Men gjelder det også midt i en krise, spør Mats Kirkebirkeland i Minerva.
HandelØkonomi og velferd
Jan Erik Grindheim

Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler!

«En nasjonalstatlig politikk for å sikre vår frihet og våre rettigheter i en vanskelig tid som den vi nå opplever, er helt sentral for at vårt moderne samfunn skal kunne fungere mest mulig effektivt og trygt for alle. Men samtidig må vi ikke glemme at arbeidsplassene våre er lokale og avhengige av globale markeder, og at den nasjonalstatlige politikken derfor må være internasjonalt orientert», skriver Jan Erik Grindheim i Fædrelandsvennen.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Eirik Løkke

Globaliseringen må overleve koronakrisen

En av de viktigste lærdommene fra 1930-tallet er hvor ødeleggende proteksjonistiske tiltak er, skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Bildet er tatt av Alina Kuptsova fra Pixabay
Lars Peder Nordbakken

Dette er mye farligere enn finanskrisen

Problemet for lille Norge i denne økonomiske krisen er at vi i mye større grad enn under finanskrisen er prisgitt utviklingen internasjonalt.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EU: Helt enig, Braanen!

"EØS-avtalen er helt sentral for å sikre norske arbeidsplasser, den kan ikke erstattes av en handelsavtale. Derfor trenger vi en ny EU-debatt nå, hvor de demokratiske aspektene også tas med i diskusjonen."
Økonomi og velferdEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Kor selektivt kan ein rapport lesast?

Det slett ikkje slik at norske bønder ikkje kan eksportere jordbrukssvarar til EU. Jan Erik Grindheim i Nationen.
HandelEU og EØS

Amazonas brenner

InternasjonaltKlima og miljø