Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
klode globalisering
Steinar Juel

Ingen er tjent med deglobalisering

De negative holdningene til globalisering er farlig for et lite land som Norge. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum synes dessverre ikke å være opptatt av det.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Pandemien har vist at frihandel kan være livsviktig

Globaliseringen har vist seg å være motstandsdyktig i møte med koronakrisen.
InternasjonaltHandelGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EØS kan ikke erstattes med en handelsavtale

"For et lite land som Norge, med en svært åpen økonomi i Europas periferi, kan det umulig være i norske bedrifters og arbeidstakeres interesse å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, slik de tre partiene Sp, SV og Rødt vil, eller å reforhandle den, slik FrP vil."
HandelEU og EØS
Steinar Juel

Hvorfor skal vi eksportere mer?

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen drøfter i en kronikk i VG 13. juli flere sider den økonomiske utviklingen i Norge. Kronikken bærer preg av å være en valgkamptekst, og jeg skal ikke blande meg inn i valgkampen. Jeg finner det likevel nødvendig å kommentere to av de temaene Sandtrøen tar opp.
HandelØkonomiNæringspolitikk
Puslespill brikker som ikke er satt sammen

Arbeidsdeling

Ved å dele opp et konkret arbeid i ulike arbeidsprosesser kan vi lettere nyte godt av hverandres ulike interesser, kunnskaper, evner og motivasjoner. Spesialiseringen har vist seg å gjøre oss mer produktive og dermed bidratt til å heve vår materielle levestandard.
ArbeidslivPolitisk filosofiHandelØkonomiske systemer
Gard Løken Frøvoll

Ineffektiv momspolitikk

Dersom Senterpartiet mener alvor med ønsket om å hjelpe barnefamilienes matbudsjetter vil en fjerning av de særnorske tollmurene halvere prisforskjellen mellom norske og svenske matvarer, skriver Gard Løken Frøvoll i NRK Ytring.
FattigdomHandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Nå er tiden inne for å gjenreise WTO

Etter 25 år er det både nødvendig og mulig å gi det multilaterale handelssamarbeidet ny relevans og økt betydning.
Internasjonale institusjonerHandelØkonomiGlobalisering
Jan Erik Grindheim

Dansk salami med norsk kjøtt?

Er nasjonalskapt frykt svaret på global fryd? Eller kan vi fortsatt glede oss over mat fra andre land, spør Jan Erik Grindheim i Fædrelandsvennen.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Klassekampens fordreide syn på globalisering

Ny studie fra Center for Economic Policy Research tilbakeviser Klassekampens skråsikre påstand om at globale verdikjeder går på bekostning av både helse og beredskap, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Veien fra selvforsyning til selvbedrag kan være kort

Koronakrisen har vekket proteksjonistiske impulser selv hos moderate krefter. Men ny forskning viser at det var frihandel og globalisering som kom verden til unnsetning.
HandelØkonomiGlobalisering
iStockphoto.com/Alena Kravchenko
Lars Peder Nordbakken

Gamle forestillinger om selvforsyning kolliderer med virkeligheten

«Ønsket om økt selvforsyning har en tendens til å se helt bort fra det vesentligste, nemlig at økt geografisk konsentrasjon av produksjon og leveranser til eget hjemland både konsentrerer og øker risiko- og sårbarhetsnivået», skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Veien ut av koronakrisen er også global

Frihandel og globale verdikjeder er ikke problemet, men tvert imot en avgjørende del av løsningen på koronakrisen, både helsemessig og økonomisk, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Globalisering før, under og etter koronakrisen

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevernutstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien. 
HandelØkonomiGlobalisering
Bård Larsen

Corona-tidens falske motsetninger

Sp og Trygve Slagsvold Vedum etterlyser mindre avhengighet av det internasjonale markedet i tilfelle det oppstår kriser, blir han av noen avfeid som en trangsynt nasjonalist og populist. Men er alt Vedum sier om dette så veldig galt, spør Bård Larsen i VG.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Hva skjer med globaliseringen etter koronakrisen?

Vi kan bare lykkes gjennom internasjonalt samarbeid tuftet på åpenhet og like spilleregler for alle, uansett om det gjelder handel og investeringer, eller helse- eller klimautfordringer.
HandelØkonomiGlobalisering
Haakon Riekeles

Koronakrisen har gjort oss fattigere – vi må prioritere hardere

Koronakrisen har gjort Norge fattigere. Det må politikken ta hensyn til, midt blant stadig dyrere krisepakker. Det betyr innsparinger på statsbudsjettet, og at et sterkt eksportrettet norsk næringsliv blir viktigere, skriver Haakon Riekeles i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi
Mats Kirkebirkeland

Marked, moral og «koronaprofitt»

Profitt er et viktig prissignal i markedet. Men gjelder det også midt i en krise, spør Mats Kirkebirkeland i Minerva.
HandelØkonomi
Jan Erik Grindheim

Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler!

«En nasjonalstatlig politikk for å sikre vår frihet og våre rettigheter i en vanskelig tid som den vi nå opplever, er helt sentral for at vårt moderne samfunn skal kunne fungere mest mulig effektivt og trygt for alle. Men samtidig må vi ikke glemme at arbeidsplassene våre er lokale og avhengige av globale markeder, og at den nasjonalstatlige politikken derfor må være internasjonalt orientert», skriver Jan Erik Grindheim i Fædrelandsvennen.
HandelØkonomiGlobalisering
Eirik Løkke

Globaliseringen må overleve koronakrisen

En av de viktigste lærdommene fra 1930-tallet er hvor ødeleggende proteksjonistiske tiltak er, skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende.
HandelØkonomiGlobalisering
Bildet er tatt av Alina Kuptsova fra Pixabay
Lars Peder Nordbakken

Dette er mye farligere enn finanskrisen

Problemet for lille Norge i denne økonomiske krisen er at vi i mye større grad enn under finanskrisen er prisgitt utviklingen internasjonalt.
HandelØkonomiGlobalisering
Jan Erik Grindheim

EU: Helt enig, Braanen!

"EØS-avtalen er helt sentral for å sikre norske arbeidsplasser, den kan ikke erstattes av en handelsavtale. Derfor trenger vi en ny EU-debatt nå, hvor de demokratiske aspektene også tas med i diskusjonen."
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Kor selektivt kan ein rapport lesast?

Det slett ikkje slik at norske bønder ikkje kan eksportere jordbrukssvarar til EU. Jan Erik Grindheim i Nationen.
HandelEU og EØS

Amazonas brenner

InternasjonaltKlima og miljø
Lars Peder Nordbakken

Når politikken sprer gift i verdensøkonomien, går det før eller siden galt

Det er all mulig grunn til å legge til side alle naive og formildende forestillinger om president Trumps ødeleggelsespotensial. Vi har å gjøre med verdensøkonomiens største urostifter. Hverken mer eller mindre.
HandelØkonomiGlobalisering
Steinar Juel

Tyveri eller læring?

"Det er skremmende å se hvordan de positive effektene av handel og økonomisk samkvem nå blir karakterisert som noe negativt, også av norske kommentatorer. Trump-språket sniker seg inn." Steinar Juel i DN.
Innovasjon og entreprenørskapHandelØkonomi
Lars Peder Nordbakken

Fra nasjonenes velstand til nasjonenes elendighet

"Tiden er inne for å avløse den nye nasjonalegoismens elendighet med mer vestlig åpenhet og likeverd," skriver Lars Peder Nordbakken.
HandelØkonomiGlobalisering

Handel

Handel er utveksling av varer eller tjenester, enten direkte eller gjennom et betalingsmiddel som penger.
HandelØkonomiGlobalisering
Jan Erik Grindheim

Frihandelsavtaler kan ikke erstatte EØS

"EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser, ikke minst i distriktene hvor mange av våre eksportbedrifter holder til." Jan Erik Grindheim i Nationen.
HandelGlobaliseringEU og EØS

Proteksjonisme

Proteksjonisme er handelspolitiske forsøk på å skjerme innenlandsk produksjon mot internasjonal konkurranse.
HandelGlobalisering

Liberal halvtime: Hvor viktig er handel for verdens velstand?

De aller fleste økonomer mener at handel mellom nasjoner har vært viktig for velstandsveksten i verden. Men hvor viktig har frihandel vært for den økonomiske veksten? Er det grupper eller nasjoner som taper på handel? Og ser vi nå konturene av en handelskrig mellom USA og resten av verden? Gjest er Andreas Moxnes, professor ved Økonomisk institutt, UiO.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Hva skjer med EØS-avtalen?

Hvis Ap endrer sitt grunnsyn på EØS, er regjeringen avhengig av KrF for å sikre EØS-avtalen fremover. Vil KrF på vippen stå fast på sitt EØS-syn og sikre norske bedrifter og arbeidsplasser fortsatt forutsigbarhet?
Økonomi

Handelskrigen ingen kan vinne

Trumps angrep på allierte og innføring av toll på varer og tjenester også fra EU, bidrar til å styrke Kinas innflytelse i verden. Trumps proteksjonisme er dessverre nok et håndslag til autoritære krefter, samtidig som det bidrar til å gjøre verden mindre velstående.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Handel mellom stater er bra, men felles markeder er bedre

"La oss håpe at Trumps bilaterale handelspolitikk og en eventuell Brexit ikke endrer EUs forhold til tredjeland som Norge. Det vil kunne ramme norske bedrifter og arbeidsplasser hardt."
Internasjonale institusjonerHandelKonkurranseEU og EØSNæringspolitikk
globalisering utenrikspolitikk

Globalisering

Utviklingen i teknologi, kommunikasjon og transportmetoder har ført til at verden har blitt stadig mer integrert. I dag finnes det knapt nasjoner som ikke er knyttet til resten av verden gjennom handel og kommunikasjonsnettverk.
HandelØkonomiGlobalisering