Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Helen Thompson om globale energiressurser og Europas avhengighet av Russland

Hør ny episode av Liberal halvtime med Helen Thompson, professor i politisk økonomi ved Cambridge University.
IdeerInternasjonaltKlima og miljøGlobalisering

Handel

Handel er utveksling av varer eller tjenester, enten direkte eller gjennom et betalingsmiddel som penger.
HandelØkonomiGlobalisering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Et (nytt) forsvar for globaliseringen

Hvordan skal vi forstå fenomenet "globalisering"? Og er globalisering en fordel for alle? Kan Brexit og Trump ses på som en reaksjon på globaliseringen? Bør vi se på globaliseringen med et nytt blikk?
Økonomi
globalisering utenrikspolitikk

Globalisering

Utviklingen i teknologi, kommunikasjon og transportmetoder har ført til at verden har blitt stadig mer integrert. I dag finnes det knapt nasjoner som ikke er knyttet til resten av verden gjennom handel og kommunikasjonsnettverk.
HandelØkonomiGlobalisering
Lars Peder Nordbakken

Frihandel er viktigere enn noen gang

"Det siste norsk økonomi og norske arbeidsplasser trenger nå er å reversere globaliseringen gjennom å demontere EØS-avtalen," skriver Lars Peder Nordbakken.
Demokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Internasjonal næringsfrihet – Et fornyet argument for frihandel i lys av den nye globaliseringen

Dette notatet diskuterer nye økonomiske argumenter for frihandel og friere internasjonal økonomisk integrasjon.
Internasjonale institusjonerHandelNæringslivGlobalisering
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Bård Larsen

Den autoritære maren

Det er grunn til å tro at kultur spiller en større rolle enn fremtidsoptimistene har forestilt seg – både for de som kommer til Europa og de som allerede bor i Europa. Bård Larsen på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheter
Steinar Juel

Skyld ikke på globaliseringen

"Økonomisk åpne grenser gir omstilling og kan gi økte inntektsforskjeller, men globalisering har fått ufortjent mye av skylden for forskjellene." Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomisk politikkHandelUlikhetGlobalisering
Kristin Clemet

Om å forebygge ulikhet

Det er mye god «fordelingspolitikk» i et marked som virker godt. Kristin Clemet i Vårt Land.
Økonomi
Torstein Ulserød

Urettferdighet i luften

Torstein Ulserød skriver om Norwegians lønninger: "NRKs dekning av denne «saken», og reaksjonene som har kommet fra våre politikere, er enestående virkelighetsfjerne. Hvis vi forsøker å heve blikket litt utover interessesfæren til fagforeningen Parat, hvor «uanstendig» og «skammelig» er egentlig forholdene NRK har «avslørt»?"
Økonomi

Betydelig fremgang

"Utviklingen i verdens fattige land de siste 10-20 årene har vært raskere, og har hatt større betydning, enn noen annen økonomisk omveltning i verdenshistorien," skriver Marius Doksheim i VG: "De radikale globaliseringsmotstanderne, som gjorde seg bemerket med bøker, gatekamper og store protestaksjoner rundt årtusenskiftet, tok altså grundig feil."
Økonomi

Globaliseringens velsignelser

Det er helt åpenbart store utfordringer for fattige arbeidere i Kambodsja, og det er all grunn til å være på vakt mot uverdige arbeidsforhold. Men påstanden om at H&M bidrar til slavelignende forhold er ikke riktig, skriver rådgiver Eirik Løkke i BT.
Økonomi
Marius Gustavson

Økonomisk ulikhet

Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak utviklingen av inntektsforskjeller og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.
ØkonomiUlikhetGlobalisering

Den globale fattigdommen synker

For første gang noensinne synker den globale fattigdommen overalt, skriver The Economist.
Økonomi

Ikke gi opp globaliseringen

"Kapitalismen og globaliseringen fungerer for tiden ikke slik de burde og slik de kan. Samtidig er fortsatt globalisering blant de viktigste midlene for å oppnå de globale målene vi har satt oss. Vi trenger riktig politikk for å utnytte den," skriver Peter Mandelson, tidligere næringsminister i Storbritannia, i Financial Times. Les også finansminster George Osbornes innlegg i samme debatt.
Økonomi
Dag Ekelberg

Nr.1 2008: Betydningen av økonomisk frihet

I dette notatet ser vi nærmere på de faktiske følgene av globaliseringen og minne om hvilke betydelige fremskritt globaliseringen har bidratt til i store deler av verden.
ØkonomiØkonomiske systemerGlobalisering

Globalisering og demokrati

Essayet gjennomgår nyere forskning og litteratur om sammenhengen mellom økonomisk globalisering og demokratiutvikling.
Demokrati og rettigheter
Jan Arild Snoen

Åpen verden – et forsvar for globaliseringen

Mange mener at globaliseringen fører til større ulikhet og fattigdom, truer velferdsstaten og sysselsettingen, skader miljøet og øker risikoen for internasjonale konflikter. Motstanderne påstår at kulturelt mangfold blir til forflatet amerikanisert monokultur. De påstår at makten overføres fra nasjonalstaten til multinasjonale selskaper.
HandelGlobalisering

Civitas første bokutgivelse puster liv i globaliseringsdebatten

Økonomi
Europakart, vintage
Kristin Clemet

Nasjonalisme på fremmarsj

Hva skal til for at vi skal unngå like dype splittelser mellom "folk" og "elite" - mellom nasjonalister og liberale internasjonalister - som vi ser så mye av ellers i Europa? Kristin Clemet blogger.
Demokrati og rettigheter