Demokrati og rettigheter

Globalisering og demokrati

Av Tore Wikan

Essayet fra 2006 gjennomgår forskning og litteratur om sammenhengen mellom økonomisk globalisering og demokratiutvikling.

Publisert: 4. mai 2006

Essayet gjennomgår nyere forskning og litteratur om sammenhengen mellom økonomisk globalisering og demokratiutvikling.