Åpen verden – et forsvar for globaliseringen

Globaliseringen gir oss mer frihet, øker det kulturelle mangfoldet hver enkelt av oss møter, og bidrar til økt velstand for de aller fleste. Aldri har så mange blitt løftet ut av fattigdommen som i globaliseringens tidsalder.

Tomt på lager

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Av Jan Arild Snoen (red.)

Mange mener at globaliseringen fører til større ulikhet og fattigdom, truer velferdsstaten og sysselsettingen, skader miljøet og øker risikoen for internasjonale konflikter. Motstanderne påstår at kulturelt mangfold blir til forflatet amerikanisert monokultur. De påstår at makten overføres fra nasjonalstaten til multinasjonale selskaper.

I denne boken sjekkes disse påstandene mot den nyeste internasjonale forskningen. Resultatene vil overraske mange. Kritikerne tar feil på alle punkter. Globaliseringen gir oss mer frihet, øker det kulturelle mangfoldet hver enkelt av oss møter, og bidrar til økt velstand for de aller fleste. Aldri har så mange blitt løftet ut av fattigdommen som i globaliseringens tidsalder. Nasjonalstatens makt svekkes kanskje, men det er først og fremst borgerne og forbrukerne som får mer makt, ikke de multinasjonale selskapene.