Økonomi og velferd

Civitas første bokutgivelse puster liv i globaliseringsdebatten

Publisert: 24. mars 2004

Frihandel fremmer vekst og dermed velferd, sa forfatter Jan Arild Snoen i sin presentasjon av boken Åpne Grenser for en fullsatt konferansesal. Bidragsyter i boken, Paul Chaffey, undret seg over at Attac kan være for globalisering når de samtidig er mot alle institusjonene som skal regulere globaliseringen og internasjonal handel.

Deltagerne på Civitas første boklansering ble møtt av demonstranter fra Attac utenfor inngangen til Håndverkeren i Oslo. Attac, for anledningen utkledd som «utredere» fra «byrået Circa», parodierte Civita og Paul Chaffey. Noen av dem deltok også på seminaret og presentasjonen av boken. Hensikten med boken og seminaret var nettopp å bidra til debatt om globalisering.

– Forskjellene mellom land og individer har blitt mindre. Aldri før har så mange blitt løftet ut av fattigdommen, og for første gang i verdenshistorien er antallet fattige på vei ned. Det er heller ingen holdepunkter for påstander om at globalisering fører til redusert velferd, sa Forfatter Jan Arild Snoen under presentasjonen noen av hovedargumentene i boken. Boken bygger på den nyeste internasjonale forskningen om globalisering som viser at det er lite som støtter påstandene fra globaliseringskritikerne. Snoen siterte FNs generalsekretær Kofi Annan som i sin tale om fattigdom i verden til World Economic Forum i 2002 viste til at det er mer enn 1 milliard fattige i verden: «Personlig tror jeg ikke at disse menneskene er ofre for globaliseringen. Deres problem er ikke at de er med i det globale markedet, men i de fleste tilfeller , at de er utestengt fra det».

– Globalisering og demokratisering er to sider av samme sak, sa Paul Chaffey i sitt innlegg hvor han tok opp flere av de vanligste mytene om følgene av globalisering.

– Det er en myte at globalisering gjør politikken mindre viktig. Vi har flere internasjonale institusjoner i dag enn tidligere. I konkurransen om lokalisering av næringsliv og kunnskapsarbeidere spiller nasjonalstatenes politikk en viktig rolle. Hvis man er opptatt av å gjøre noe med dagens globale politiske utfordringer kan globalisering skape en plattform for en mer fremtidsrettet måte å drive politiske virksomhet, sa Chaffey og oppfordret samtidig globaliseringskritikerne til å være ærlige i beskrivelsen av følgene av globalisering for velferden. Han utfordret også venstresiden til å være mer presise i å beskrive hvilke områder de ønsker skal være utelatt fra markedet. Dette vil gi en bedre debatt mente han, og viste til at mye av kritikken i dag egentlig bare er klassisk kapitalismekritikk i ny drakt.

Sherman E. Katz fra det prestisjetunge Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington, presenterte tenketankens arbeid med globalisering som blant annet omfatter nettstedet: www.globalization101.org

Katz understreket at man med nettstedet har en ambisjon om å være objektive – man skal utelukkende formidle fakta om globalisering. Nettstedet retter seg spesielt mot studenter og lærere.

Med mange års bakgrunn som sentral i amerikanske handelsforhandllinger med andre land, kjenner Katz godt til institusjonene som skal fremme og regulere internasjonal handel. Forsamlingen fikk en historisk gjennomgang av utviklingen fra Bretton Woods til dagens WTO og de siste forhandlingene i Cancun. Katz understreket spesielt betydningen av frihandel for økt velstand. Med økt velstand i flere land hjelper man til å bygge opp store middelklasser i land hvor dette tidligere har vært umulig. – Har man først etablert en middelklasse så følger automatisk kravene om bedre standarder for miljø og arbeidsliv, sa han.

Boken Åpne Grenser – et forsvar for globaliseringen kan bestilles fra Civita. Send e-post til [email protected]. Pris kr. 198.-