Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Norske flagg, 17. mai
Jan Erik Grindheim

Kom mai, du skjønne milde

Mai er ikke bare vår vakreste vårmåned. Det er også måneden hvor vi feirer vår kamp for fred, frihet og fremgang!
DemokratiEU og EØS
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om frykt

Fryktkulturen maner frem en verden av potensielle katastrofer til tross for at vi aldri har levd tryggere liv. Vår besettelse av risikoreduksjon skaper en prevensjonspolitikk der konsekvensen blir en reduksjon av vår frihet, vårt handlingsrom og vår livskvalitet.
Ideer

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
LiberalismeIdeer
Sondre Hansmark

Politikk bør handle om frihet

Staten er til for å beskytte friheten og enkeltindividet. Det betyr at staten bør være sterk der den trengs mest, ikke størst mulig.
LiberalismePolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
16 jan
søndag 16 januar 2022 kl. 18:00

Aarebrotforelesningen 2022: Lars Fr. H. Svendsen om frihet

Den fjerde Aarebrotforelesningen skal holdes av professor i filosofi Lars Fr. H. Svendsen. Temaet for forelesningen er frihet.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulismen truer velferd og frihet

"Utelukkelsen av at markedsøkonomien kan bidra til noe godt, eller at velferdsordninger kanskje ikke alltid er riktig innrettet, viser hvor radikalt Marsdal tenker, og hvor langt han står fra det norske sosialdemokratiet", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer
Autonomi, frihet

Autonomi

Å være autonom er å kunne gi seg selv lover eller å bestemme over seg selv. Uttrykket ble først brukt i politisk tenkning om den greske bystaten hvor en stat hadde autonomi når borgerne laget sine egne lover i stedet for å være underlagt en fremmed makt. Siden ble begrepet utvidet til også å dekke individer.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Mulighetslikhet uten frihet gir ikke mening

"Sigrid Melhuus og Hilde Nagell i Agenda forfekter et begrep om mulighetslikhet som ikke tar tilstrekkelig høyde for verdien av individenes og familienes frihet", skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer

Valgfrihet

Valgfrihet er enkeltmenneskers mulighet og frihet til å velge mellom ulike alternativer og levesett.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Frihet

Å ha frihet er, på det mest grunnleggende nivået, simpelthen å ha flere handlingsalternativer.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Hva er frihet?

Er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? I hva slags samfunn lar friheten seg best virkeliggjøre? Hvilke grenser bør settes for den enkeltes frihet? Hvordan bør du realisere friheten i ditt eget liv?
IdeerLiberalismePolitisk filosofiDemokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Når tyrannene gjør politikk til religion

"Etter som muslimske samfunn modnes og utvikles, vil muslimene søke igjen å omfavne og gjenoppdage en mer humanistisk, naturlig islam – og en som er, mener jeg, mer tro mot sitt opprinnelige budskap," skriver Iyad El-Baghdadi.
Demokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Det står i Koranen…

Det er på tide at muslimer som tror på frihet, menneskerettigheter, rasjonalisme og humanisme blir like taleføre og effektive til å fremme sitt syn og nå frem til andre som de dogmatiske, illiberale ekstremistene er i dag. Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Masvies påstand om frihetens normløshet faller sammen

"Den virksomme friheten forutsetter en frihetens infrastruktur, bestående av rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet," skriver Lars Peder Nordbakken.
Ideer
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer samfunn, mindre stat

Stat og samfunn er ikke det samme. Det bør Regjeringen vise at de mener i praksis, ikke bare i festtaler. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
Ideer
Torstein Ulserød

Høies gode intensjoner

Standardiserte tobakkspakninger bygger mer på synsing og personlig smak enn på prinsipper om rettferdighet, likebehandling, og vitenskapelige studier. Spesielt liberalt er det ikke. Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Ideer
Mathilde Fasting

Norsk rettshjelp for kvinnelige samvittighets- fanger

Hvem hjelper kvinnelige samvittighetsfangene? Nystiftede Vigdis Freedom Foundation ønsker å bidra med rettshjelp.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

I et fritt samfunn har man ikke noen rett til ikke å bli krenket

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Internrevisjonen: Staten skal ikke detaljstyre familiene

Hvor langt inn i familielivet skal staten gå for å sikre barnets beste? Ganske langt, ifølge Venstres landsmøte. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Ideer
Mathilde Fasting

Den europeiske drømmen kan bli et mareritt

Å holde vår verdensdel samlet er ingen dans på roser, men alternativet er mye verre. Mathilde Fasting i Aftenposten.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Selbekks 
ytrings
frihet

"Også de som har usympatiske meninger, eller som har forandret mening, skal ha frihet til å ytre seg trygt." Kristin Clemet i Vårt Land:
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Frihet fra likhet

"Hadia Tajik kobler frihet for tett til likhet og evner ikke å se at også staten kan være en ”struktur som begrenser frihet.”" Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten:
Ideer
Bård Larsen

Stryk den som ikke passer

"Man kan kumulere, men ikke stryke kandidater ved årets kommunevalg. Det hevdes at stryking skremmer folk fra å stå på listene, og går særlig utover kvinner og innvandrere", skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Profesjonell barneoppdragelse

"På venstresiden har det vært en mistro til foreldrenes evne til å oppdra sine egne barn", skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Uncategorized
Lars Fr. H. Svendsen

Nytt Civita-notat: Et republikansk begrep om frihet

I senere år er begrepsparet negativ og positiv frihet blitt utfordret av såkalt ”republikanske” teoretikere. Dette notatet, som er et utdrag fra Lars Fr. H. Svendsens bok "Frihetens filosofi", presenterer republikanismens frihetsbegrep og hvordan det skiller seg fra mer tradisjonelle liberale begreper, og påpeker noen styrker og svakheter ved det republikanske frihetsbegrepet.
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Nr. 15 2014: Et republikansk begrep om frihet

I senere år er begrepsparet negativ og positiv frihet blitt utfordret av ”republikanske” teoretikere. Dette notatet, som er et utdrag fra Lars Fr. H. Svendsens bok Frihetens filosofi, presenterer republikanismens frihetsbegrep og hvordan det skiller seg fra mer tradisjonelle liberale begreper, og påpeker noen styrker og svakheter ved det republikanske frihetsbegrepet.
IdeerPolitisk filosofiAndre ideologier
Torstein Ulserød

Raushetens tid?

"Skal vi tro LO-lederen, er norsk venstresides kamp mot midlertidige ansettelser, reservasjonsrett og friskoler en naturlig forlengelse av Mandelas kamp mot apartheidregimet i Sør-Afrika," skriver Torstein Ulserød hos NRK Ytring.
Uncategorized
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen: Frihetens filosofi

Er frihet bare en illusjon, eller velger vi den selv? I denne samtalen med Humanetisk forbund snakker Civita-filosof Lars Fr. Svendsen om hans filosofiske inngang til frihet; hvilke begrensinger frihet har, og hvordan vår egen frihet påvirkes av valgene vi tar. Samtalen baserer seg i stor grad på Svendsens siste bok, Frihetens filosofi.
Ideer

Fugelli: Populisme forkledd som argumenter

"Det er helt i orden å ha forskjellige syn på frihet. Men det er ikke i orden å fremstille den norske velferdshistorien som en soloprestasjon av arbeiderbevegelsen. Å stemple høyresidens frihet for «egoisme» blir som å kalle de rødgrønnes syn på frihet for «tyranni». Slik argumentasjon gir begrenset mening i norsk politikk," skriver Mathilde Fasting og Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Ideer

Alle skal med – på hva da?

"I sin landsmøtetale til Arbeiderpartiet 18. april snakket Jens Stoltenberg om at hans mål var å drive en så ”uspennende politikk at folk kan leve spennende liv.” Det er et godt sitat. Problemet er at det kan virke som om Jens Stoltenberg ikke fullt ut forstår hva han selv sier," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet.
Uncategorized

Mario Vargas Llosa om litteratur og frihet

Årets Oslo Freedom Forum ble avsluttet med forfatter og Nobelprisvinner Mario Vargas Llosa, som talte om litteratur, makt og frihet: "Litteratur er ikke en fritidssyssel, men en av de viktigste og grunnleggende faktorene for demokratiet og friheten". Se foredraget her.
Ideer

Arbeiderpartiet er ikke et frihetsparti

"Alle vil være liberale, og norske sosialdemokrater har skjønt at frihet er populært. Men Arbeiderpartiet ser aldri ut til å komme lenger enn til en diskusjon som dreier rundt partiets selvbilde som de kloke, ansvarlige voksne som er litt oppgitt fordi folk ikke forstår at de egentlig er snille," skriver Torstein Ulserød i Dagsavisen.
Uncategorized
Kristin Clemet

Jakten på likhet – flukten fra ansvar

"Hvor langt kan staten gå i å overta ansvaret for våre barn før foreldrenes rett og ansvar forvitrer? Og hvor langt må staten gå for å få oppfylt sitt ønske om en lik og rettferdig barndom for alle", skriver Kristin Clemet i Minerva.
Uncategorized