Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om Hannah Arendt

Hannah Arendt er en tenker for vår tid, som undersøkte de mest krevende spørsmålene innen politisk teori og mente frihet burde være målet for all politisk handling.
Politisk filosofi

Lars Peder Nordbakken i podcasten «Frie sjelers psykologi»

Hør Lars Peder Nordbakkens samtale med Paul Nielsen om liberalisme og frihet.
IdeerLiberalisme
Therese ThomassenEirik Løkke

Oslo Freedom Forum 13. – 15. juni 2023

Årets konferanse er en feiring av solidaritet, der samholdet, mentorskapet og det globale fellesskapet som Oslo Freedom Forum har skapt gjennom 15 år hedres. Det bringer sammen dissidenter og journalister, filantroper og teknologer – som sammen jobber for å overvinne tyranni.
Demokrati og rettigheter
22 mar
onsdag 22 mars 2023 kl. 18:00

Belarus – i skyggen av Ukraina-krigen

Velkommen til Civitakveld med den tidligere belarusiske viseutenriksministeren Andrej Sannikaw.
Demokrati og rettigheter
Ralf Fücks

Ecology and Freedom – Outlines of a Liberal Climate Policy

Will we manage the rapid transition to climate neutrality and at the same time preserve the achievements of liberal modernity?
Klima og miljø
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om frihet og livsmening

Frihet er til syvende og sist muligheten til å realisere verdier i livet ditt. Hvilke verdier velger du å realisere? Hvordan definerer du hvem du er? 
Ideer
Bård Larsen

Når tyranniet våkner til live

Tar vi friheten og demokratiet for gitt? Det spørsmålet er blitt stilt mange ganger og kan derfor fremstå banalt. Men et godt poeng kan bli banalt nettopp fordi det er innlysende.
Demokrati og rettigheter
Norske flagg, 17. mai
Jan Erik Grindheim

Kom mai, du skjønne milde

Mai er ikke bare vår vakreste vårmåned. Det er også måneden hvor vi feirer vår kamp for fred, frihet og fremgang!
DemokratiEU og EØS
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om frykt

Fryktkulturen maner frem en verden av potensielle katastrofer til tross for at vi aldri har levd tryggere liv. Vår besettelse av risikoreduksjon skaper en prevensjonspolitikk der konsekvensen blir en reduksjon av vår frihet, vårt handlingsrom og vår livskvalitet.
Ideer

Hva vil det si å være liberal?

Og hva mener liberale med frihet og hvor går grensene for denne friheten?
IdeerLiberalisme
Sondre Hansmark

Politikk bør handle om frihet

Staten er til for å beskytte friheten og enkeltindividet. Det betyr at staten bør være sterk der den trengs mest, ikke størst mulig.
LiberalismePolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
16 jan
søndag 16 januar 2022 kl. 18:00

Aarebrotforelesningen 2022: Lars Fr. H. Svendsen om frihet

Den fjerde Aarebrotforelesningen skal holdes av professor i filosofi Lars Fr. H. Svendsen. Temaet for forelesningen er frihet.
Ideer
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om fri vilje

Forestillingen om fri vilje er sentralt for menneskeverdet, for vår oppfatning av hva som skiller oss fra alle andre dyr, og for så mange av våre institusjoner, som rettsvesenet. Imidlertid er det fullt tenkelig at denne frie viljen ikke er annet enn en illusjon, og at dine handlinger er like fastlagt som en planets ferd rundt en stjerne.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Team korona – hvilket lag er du på?

Når tiltakene lettes på, er ikke politikerne vennlige som gir oss mer frihet. De bruker mindre makt inn i sivil- og privatsfæren.
Politikk og samfunn
Jan Erik Grindheim

«Lives Matter»

Hvor langt bør offentlige myndigheter kunne gripe inn i den enkeltes frihet i kampen mot covid-19? Hva kan vi lære om dette fra lignende situasjoner tidligere?
Institusjoner og forvaltningRettsstatDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Pietisme og koronatiltak

Det er naivt å tro at nordmenn følger tiltak bare basert på selvstendig overbevisning, samstemthet og tillit, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
IdeerPolitikk og samfunn
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om liberale rettigheter

Fra et liberalt ståsted er den politiske friheten rettighetsbasert. Uten institusjoner som kan beskytte rettighetene våre, vil ikke politisk frihet være mulig. Hvorfor gir ikke flere rettigheter mer frihet? Og hva er problemet med den sterke veksten i antall rettigheter i nyere tid? I denne episoden av Civita-foredraget svarer filosof Lars Fr. Svendsen på dette og gir litt voksenopplæring om liberale rettigheter.
IdeerLiberalismeMenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om paternalisme

Statens mest grunnleggende oppgave er å beskytte den enkelte borgerens rettigheter, mot krenkelser fra andre individer, grupper og faktisk også staten selv. Men er det også statens oppgave å beskytte den enkelte borgeren mot seg selv? Hør nye episode av Civita-foredraget med Lars Fr. Svendsen om paternalisme.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Du betyr noe – for andre

"Frihet står ikke i en nødvendig motsetning til forpliktelse. Uten det sosiale finner individet ikke sin plass, og livet får ikke sin mening."
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Venstrepopulismen truer velferd og frihet

"Utelukkelsen av at markedsøkonomien kan bidra til noe godt, eller at velferdsordninger kanskje ikke alltid er riktig innrettet, viser hvor radikalt Marsdal tenker, og hvor langt han står fra det norske sosialdemokratiet", skriver Lars Kolbeinstveit.
VelferdsstatenSosialisme og sosialdemokrati
Autonomi, frihet

Autonomi

Å være autonom er å kunne gi seg selv lover eller å bestemme over seg selv. Uttrykket ble først brukt i politisk tenkning om den greske bystaten hvor en stat hadde autonomi når borgerne laget sine egne lover i stedet for å være underlagt en fremmed makt. Siden ble begrepet utvidet til også å dekke individer.
IdeerPolitisk filosofi
Lars Kolbeinstveit

Mulighetslikhet uten frihet gir ikke mening

"Sigrid Melhuus og Hilde Nagell i Agenda forfekter et begrep om mulighetslikhet som ikke tar tilstrekkelig høyde for verdien av individenes og familienes frihet", skriver Lars Kolbeinstveit.
IdeerLiberalisme

Valgfrihet

Valgfrihet er enkeltmenneskers mulighet og frihet til å velge mellom ulike alternativer og levesett.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi

Frihet

Å ha frihet er, på det mest grunnleggende nivået, simpelthen å ha flere handlingsalternativer.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Lars Fr. H. Svendsen

Hva er frihet?

Er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? I hva slags samfunn lar friheten seg best virkeliggjøre? Hvilke grenser bør settes for den enkeltes frihet? Hvordan bør du realisere friheten i ditt eget liv?
LiberalismeIdeerPolitisk filosofiDemokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Når tyrannene gjør politikk til religion

"Etter som muslimske samfunn modnes og utvikles, vil muslimene søke igjen å omfavne og gjenoppdage en mer humanistisk, naturlig islam – og en som er, mener jeg, mer tro mot sitt opprinnelige budskap," skriver Iyad El-Baghdadi.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheter
Iyad el-Baghdadi

Det står i Koranen…

Det er på tide at muslimer som tror på frihet, menneskerettigheter, rasjonalisme og humanisme blir like taleføre og effektive til å fremme sitt syn og nå frem til andre som de dogmatiske, illiberale ekstremistene er i dag. Iyad El-Baghdadi i Aftenposten.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Masvies påstand om frihetens normløshet faller sammen

"Den virksomme friheten forutsetter en frihetens infrastruktur, bestående av rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet," skriver Lars Peder Nordbakken.
IdeerKonservatismeLiberalisme
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Mer samfunn, mindre stat

Stat og samfunn er ikke det samme. Det bør Regjeringen vise at de mener i praksis, ikke bare i festtaler. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten meninger.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
integrering
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
IdeerØkonomiske systemer
Torstein Ulserød

Høies gode intensjoner

Standardiserte tobakkspakninger bygger mer på synsing og personlig smak enn på prinsipper om rettferdighet, likebehandling, og vitenskapelige studier. Spesielt liberalt er det ikke. Torstein Ulserød på Minervanett.no.
Ruspolitikk
Morten KinanderTorstein Ulserød

Høies ustyrlige styringsoptimisme

Det er ikke tobakksindustrien vi vil beskytte. Vi vil ha beskyttelse fra politikere som bidrar til ytterligere detaljregulering av våre liv. Torstein Ulserød og Morten Kinander i Dagbladet Meninger.
Ruspolitikk
Mathilde Fasting

Norsk rettshjelp for kvinnelige samvittighets- fanger

Hvem hjelper kvinnelige samvittighetsfangene? Nystiftede Vigdis Freedom Foundation ønsker å bidra med rettshjelp.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

I et fritt samfunn har man ikke noen rett til ikke å bli krenket

Vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet