16 jan
søndag 16 januar 2022 kl. 18:00

Aarebrotforelesningen 2022: Lars Fr. H. Svendsen om frihet

Den fjerde Aarebrotforelesningen skal holdes av professor i filosofi Lars Fr. H. Svendsen. Og temaet for forelesningen er frihet.

Er frihet mulig? Kan du bestemme hvilken retning livet ditt tar? Dette vil Lars Fredrik Händler Svendsen gi deg svar på når han holder den neste maratonforelesningen i Universitetsaulaen i Bergen søndag 16. januar kl. 18.00.

Svendsen vil også tegne opp den samfunnsmessige eller politiske rammen rundt frihet og drøfte hva vi bør bruke friheten vår til på et individuelt nivå.

Les mer om foreleser og forelesningen på UiBs nettsider.

Aarebrotforelesningen

Aarebrotforelesningen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Studentersamfunnet i Bergen og familien til Frank Aarebrot.

Hensikten med Aarebrotforelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Frank Aarebrot var en sterk representant for.

Hvert år vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde en forelesning, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

Digital sending

Forelesningen blir en digital sending fra Universitetsaulaen i Bergen».   Forelesningen er gratis. 

Du kan melde deg på arrangementet på Facebook.

Mer om frihet

Lars Fr. H. Svendsen

Hva er frihet?

Er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? I hva slags samfunn lar friheten seg best virkeliggjøre? Hvilke grenser bør settes for den enkeltes frihet? Hvordan bør du realisere friheten i ditt eget liv?
LiberalismeIdeerPolitisk filosofiDemokrati og rettigheter
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om akademisk frihet

I vår tid er den akademiske friheten, i likhet med ytringsfriheten, under press. Men hva menes egentlig med akademisk frihet, og hvordan skiller den seg fra ytringsfriheten? Hør ny episoden her!
ForskningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Lars Fr. H. Svendsen

Frihetens filosofi

Frihetens filosofi, som er utgitt av Universitetsforlaget, beskriver frihetens mange dimensjoner, fra metafysikk til politikk og etikk. Filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, gir en sammenhengende fremstilling som viser hvor grunnleggende friheten er for hva det vil si å være menneske.
IdeerLiberalismePolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

Hva er ytringsfrihet? Hva skal til for at ytringsfriheten skal være reell? Hvor går grensene for hva vi bør tolerere? Hør ny episode av vår podcast Civita-foredraget med filosof Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen: Frihetens filosofi

Er frihet bare en illusjon, eller velger vi den selv? I denne samtalen med Humanetisk forbund snakker Civita-filosof Lars Fr. Svendsen om hans filosofiske inngang til frihet; hvilke begrensinger frihet har, og hvordan vår egen frihet påvirkes av valgene vi tar. Samtalen baserer seg i stor grad på Svendsens siste bok, Frihetens filosofi.
IdeerLiberalisme

Hva er frihet?

Er vi friere enn før, eller ser vi tegn på at friheten blir truet i det norske samfunnet i dag? Har vi for mye valgfrihet? I panelet var Audun Lysbakken, Guri Melby, Gunnar C. Aakvaag og filosof i Civita Lars Fr. H. Svendsen. Se film fra boklanseringen og debatten her!
Ideer

Sen, Amartya – forfatterskapet

Ett perspektiv går igjen i Sens arbeid: Spørsmålet om hvordan vi best kan forstå realitetene bak, og betingelsene for, å fremme menneskelig vekst og utvikling.
Lars Fr. H. Svendsen

Hva skjer med liberalismen etter koronakrisen?

«Det er for tidlig å si om koronakrisen vil svekke den politiske liberalismen, eller om den tvert imot vil tydeliggjøre de mest dysfunksjonelle trekkene ved illiberale styresett.»
Ideer
Lars Fr. H. Svendsen

Liberalisme

Formålet med denne antologien er å samle en rekke av de viktigste filosofiske tekstene om politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen, for slik å legge til rette for en større norsk resepsjon av de tenkerne som har lagt de viktigste premissene for det moderne liberale demokratiet og av de tenkerne som viderefører diskusjonen i dag.
LiberalismeIdeerPolitisk filosofi