Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvordan ble den norske modellen til?

Historiker Jan Eivind Myhre mener at 1800-tallet var avgjørende for hvordan den norske samfunnsmodellen ble til. I samtalen knuser vi myter om at Norge var fattig, lite avansert og hang etter andre europeiske land.
Bistand og utviklingØkonomisk politikkDen nordiske modellen
tom lommebok
Steinar Juel

Inflasjon skaper nyfattigdom som det går an å gjøre noe med

De med lavest inntekt rammes av sterk kostnadsvekst, og kunne blitt prioritert ved nysalderingen av 2022-budsjettet. Det valgte imidlertid regjeringen ikke å gjøre.
VelferdsstatenFattigdomØkonomi og velferd
Velferdsstaten
Mathilde FastingHege Moen

Karensåret er ikke alene årsak til fattigdom og sosial urettferdighet

Hva da med å se på en helt ny velferdsmodell før de tøffe nedskjæringene melder seg? Vi mener garanti-inntekt og påbyggingsmodellen bør undersøkes nærmere, og håper at flere partier er nysgjerrige på hvordan vi kan fornye og forbedre velferdssystemet. For vi kan vel alle være enige om at dagens løsning ikke fungerer optimalt?
Velferdsstaten
Eirik Løkke

Hvordan vil matvareprisene påvirkes av krigen i Ukraina?

Hør ny episode av vår podcast Liberal halvtime med Lars Røsæg, visekonsernsjef i Yara.
HandelGlobalisering
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Civita-foredraget: Lars Fr. Svendsen om fattigdom

Hva mener vi med uttrykket «fattigdom»? De reelle fattigdomstallene i Norge er under halvparten så høye som de offisielle. De oppblåste tallene utgjør en stor ulempe hvis vi vil sette inn målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom. Hør ny episode av Civita-foredraget med filosof Lars Fr. Svendsen.
VelferdsstatenFattigdomUlikhet
Mathilde Fasting

Hvorfor er det så vanskelig å redusere barnefattigdommen?

Hva er årsaken til økningen i barnefattigdommen? Og hvordan skal vi motvirke utviklingen? Gjest i denne episoden av Liberal halvtime er Steinar Juel, økonom i Civita.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
https://www.istockphoto.com/ Photo: ideabug
Steinar Juel

Barnefattigdommen øker fordi handlinger mangler

VelferdsstatenFattigdomVelferdstjenesterUlikhet

Temaside: Civita om utviklingspolitikk og bistand

Civita har de senere årene publisert en rekke notater og rapporter om bistands- og utviklingspolitikk. Her gis det en oversikt over større arbeider siden 2015.
Bistand og utvikling
Fattigdom

Fattigdom

Fattigdom er en tilstand av alvorlig ressursmangel, særlig mangel på mat, husrom og helsetjenester.
VelferdsstatenØkonomi og velferd
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Hvordan betale avskaffelsen av ekstrem fattigdom?

«Vekst er en avgjørende forutsetning for å kunne avskaffe ekstrem fattigdom med nasjonale ressurser, men det er ikke nok», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Den enkleste veien ut av fattigdom er ofte å flytte

«Migrasjon som utviklingsstrategi et ikke-tema i utviklingspolitikken», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Å flytte fra fattigdom

Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon.
Bistand og utviklingMigrasjon
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Tøffere kamp mot ekstrem fattigdom

«Spesielt én form for bistand er svært lovende i arbeidet mot ekstrem fattigdom: Direkte kontantoverføringer», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utvikling

Veier ut av fattigdom

«Bør norsk utviklingspolitikk ha fattigdomsreduksjon som det eneste, overordnede mål? Hvis ikke, hva bør være de overordnede målene for utviklingspolitikken?»
Bistand og utviklingGlobalisering
Øyvind EggenNikolai Hegertun

Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030?
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkFattigdom
Haakon Riekeles

Barnefattigdom kommer av at foreldrene ikke jobber

"Hvis man kombinerer en økning i barnetrygden med et tilsvarende kutt i barnetillegget, kan man både redusere antallet fattige barn og bedre incentivene til å jobbe," skriver Haakon Riekeles.
VelferdsstatenUlikhetVelferdstjenester
Øyvind Eggen

Veier ut av fattigdom

"Det er ingen lovmessighet i at likestilling skaper vekst eller reduserer fattigdom overalt. Langt mindre at det er den mest effektive strategi," skriver Øyvind Eggen i DN.
Bistand og utviklingLikestilling og feminisme
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Veier ut av fattigdom

Kan vi avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030? Hvordan kan og bør Norge bidra til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom?
Bistand og utviklingFattigdomDemokrati og rettigheter

Bistand

Bistand er primært økonomiske overføringer fra rike til fattige land med mål om å bidra til reduksjon i fattigdom. Stadig flere ønsker heller å ta i bruk det bredere begrepet «utvikling» når man snakker om bistands- og utviklingspolitiske spørsmål.
Bistand og utviklingØkonomi og velferd
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Hva leder ikke til mindre fattigdom?

Enda en VG-avsløring knyttet til sviktende håndtering av bistandsmidler viser at Utenriksdepartementet har store utfordringer med forvaltning av bistandsbudsjettet: Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun i VG.
Institusjoner og forvaltningBistand og utvikling
Nikolai Hegertun

Ingen enkle seirer i vente

Å utrydde ekstrem fattigdom vil bare bli vanskeligere i årene som kommer. Nikolai Hegertun i Dagbladet.
Bistand og utvikling
Kristin Clemet

Jobber er viktigst

"Infrastruktur, næringsutvikling og landbruk har vært bistandens svake punkt, og for lite er gjort for å trekke privat kapital til fattige land." Kristin Clemet i Aftenposten:
Bistand og utvikling
Kristin Clemet

Forskjellene krymper

"De mange bøkene om ulikhet bidrar også til å forsterke oppmerksomheten om forholdene innad i land fremfor forskjellene mellom land. Ifølge Piketty er det de rikeste menneskene som har hatt den raskeste inntektsveksten de siste tiårene. Når vi sammenligner landene, er det omvendt. Det er de fattigste landene som har vokst raskest," skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
Bistand og utviklingUlikhetGlobalisering
Lars Fr. H. Svendsen

Hvordan definere fattigdom?

"Det hevdes jevnlig at barnefattigdommen øker i Norge, og det er i og for seg ingen urimelig påstand. Problemet er at redskapene vi bruker for å måle fattigdom er lite hensiktsmessige, slik at vi har dårlig grunnlag for å mene så mye om hvilket omfang fattigdom generelt og barnefattigdom spesifikt har," skriver Lars Svendsen i Aftenposten.
VelferdsstatenFattigdom
Lars Fr. H. Svendsen

Hva er fattigdom?

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt vil ha diskusjon om fattigdomsbegrepet og hvordan fattigdom måles. Filosof i Civita, Lars Fr. Svendsen, skrev i 2008 notat om temaet. I notatet forklares og problematiseres begrepet fattigdom. Hvor hensiktsmessige er de mest brukte definisjonene? Svendsen viser at en ny forståelse av fattigdom er nødvendig for å kunne møte problemet på en bedre måte.
VelferdsstatenFattigdomUlikhet
Torkel Brekke

Amartya Sen: De fattiges filosof

"An Uncertain Glory er en inngående dokumentasjon av den bunnløse fattigdommen som holder flere hundre millioner indere i sitt jerngrep, og en skarp kritikk av det politiske systemets manglende evne til å gjøre noe med den," skriver Torkel Brekke om Amartya Sen og Jean Drèzes nye bok "An Uncertain Glory: India and its Contradictions."
IdeerLiberalismeBistand og utviklingPolitisk filosofiFattigdom

Den globale fattigdommen synker

For første gang noensinne synker den globale fattigdommen overalt, skriver The Economist.
Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Likhetens pris

"Det er ingen tvil om at sosiale faktorer har betydning for helsen. Inntekt, utdanning og andre sosiale forhold påvirker helsen vår. Det boken forteller oss, er imidlertid noe helt annet, nemlig at det er den (økte) økonomiske ulikheten i seg selv som skaper helseproblemer, uansett om alle andre forhold er i bedring," skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet
Fattigdom
Lars Fr. H. Svendsen

Nr.7 2008: Hva er fattigdom?

Notatet viser at en ny forståelse av fattigdom er nødvendig for å kunne møte problemet på en bedre måte.
Bistand og utviklingVelferdsstatenFattigdom

Fakta om sult

Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Er det flaut eller dumt å måle ulikhet mer presist? SV og Klassekampen mener det.

"Når valgkampen er over blir det kanskje rom for flere nyanser og for å drøfte nærmere hvordan vi kan forstå og måle ulikheten og fattigdommen mer presist, slik at virkemidlene vi setter inn, blir så gode som overhodet mulig," skriver Kristin Clemet.
FattigdomØkonomi og velferdUlikhet