Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Jan Erik Grindheim

EU-medlemskap er best

Dagsavisen mener at brexit-avtalen britene har fått med EU viser at EØS er en bedre løsning for Norge. Absolutt, men et norsk medlemskap i EU ville vært enda bedre., skriver Jan Erik Grindheim i Dagsavisen.
ØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

North Sea Crossing

Kanskje skulle en norsk kronprinsesse reise over Nordsjøen og forsøke å overtale statsminister Boris Johnson til å melde Storbritannia inn igjen i EU?
Internasjonale institusjonerEU og EØS
Mathilde Fasting

Kjetil Wiedswang og Jan Erik Grindheim om Brexit og Norges avtale med Storbritannia

I denne episoden av vår podcast Liberal halvtime diskuterer Kjetil Wiedswang, kommentator i DN, og Jan Erik Grindheim, statsviter i Civita, hva som skjer med landbruk, fisk og med Norges forhold til EU og til Storbritannia fremover.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunnEU og EØS
Steinar Juel

Drømmen om Brexit og Norge

De som ønsker at Norge skal ut av EØS, bør lære av det kaoset dette har vært med på å skape for Storbritannia. Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Steinar Juel

Tybring-Gjeddes Brexit-drøm

Frps utenrikspolitiske talsmann tar feil i at man kan inngå frihandelsavtaler uten å avgi selvråderett, og at det er økende misnøye med EU. Steinar Juel i Minerva.
Økonomi
Steinar Juel

Hva Norge kan lære av Brexit – så langt

Dette notatet ser på de signaler og rammer som angis i felleserklæringen og hva vi i Norge kan lære av den.
Internasjonale institusjonerInternasjonaltØkonomiEU og EØS
Jan Erik Grindheim

Nå må britene bestemme seg

Dersom Storbritannia forlater EU går landet også ut av EØS. Det kan skape store utfordringer for norske bedrifter og arbeidsplasser. Jan Erik Grindheim i Drammens Tidende.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Hva betyr Brexit for EØS og for Norge?

Måten Storbritannia går ut av EU på, hva som blir det endelige resultatet på lang sikt og hvilke overgangsordninger som blir valgt, vil også få betydning for tredjeland som Norge. Dette notatet ser på den britiske Brexit-prosessen og betydningen Brexit vil ha for Norge og norsk næringsliv.
InternasjonaltInternasjonale institusjonerØkonomiEU og EØS

Brexit og beretningen om en britisk tragedie

"Som EU har vist gjennom hele Brexit-prosessen: Intet land kan forvente en slik spesialbehandling. Nettopp av den grunn er det i Norges interesse at vi ikke bidrar til å skape usikkerhet om vårt eget forhold til Europa", skriver Eirik Løkke i Dagbladet.
Økonomi

Liberal halvtime: Hva skjer med Brexit?

I juni 2016 stemte britene for Brexit. Men hvilken avtale stemte de egentlig for? Hvilken avtale ønsker britene seg med EU? Kan vi ende opp i en situasjon hvor britene likevel ikke forlater Unionen? Og hvordan vil forhandlingene påvirke Theresa May? Gjest er kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Wiedswang.
Økonomi
Lars Peder Nordbakken

Myten om nasjonal suverenitet

Allerede i 1918 beskrev Luigi Einaudi hva som venter Storbritannia etter brexit. Lars Peder Nordbakken i Morgenbladet.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

Hva skal vi med EØS-avtalen?

"EØS-avtalen sikrer norske bedrifter like konkurransevilkår med bedrifter fra andre land i EUs indre marked, den sikrer norske arbeidsplasser i distriktene og den sikrer at bedrifter som trenger det kan få høyt kvalifisert arbeidskraft fra utlandet til Norge," skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Nikolai Hegertun

Etter Brexit kommer Vexit

Trump og Brexit kan bety nådestøtet for Vestens intervensjonisme og 
verdiladede bistand i Afrika. 
I mange afrikanske land vil man ønske endringen velkommen. Nikolai Hegertun i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

En handelsavtales død?

EØS-avtalen vil bli spesielt viktig å verne om, dersom Storbritannia forlater EU og Donald Trump ikke ferdigforhandler TTIP-avtalen. Jan Erik Grindheim om TTIP etter Brexit og Trump-seieren i VG.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

EU viktigst, ikke Storbritannia

Norge har en svært åpen økonomi. Nesten halvparten av det som produseres av varer og tjenester her i landet går til eksport, og nesten 80 prosent av eksporten går til EU. EØS-avtalen er derfor langt viktigere for Norge enn et godt forhold til Storbritannia. Jan Erik Grindheim i DN.
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Brexit og TTIP kan skvise Norge

Hvis britene melder seg ut av EU fordi de har andre interesser, vil ikke et tettere samarbeid nødvendigvis være bra for Norge. Jan Erik Grindheim i Aftenposten:
Økonomi

Etter Brexit: Hvor går EU?

Se video fra Civitafrokost om Brexit og EU med Stine Bosse, Martin Sandbu og Sveinung Rotevatn her!
Økonomi
Jan Erik Grindheim

Nr. 18 2016: TTIP, Brexit og Norge

Med Brexit vil Norge kunne komme i en lojalitetsskvis mellom EU og Storbritannia. Storbritannia er en viktig handels- og investeringspartner for Norge, men det er også de resterende EU-landene og USA.
HandelEU og EØS
Kristin Clemet

Når folk flest er statsråd

Kristin Clemet om eliten, folket og Sylvi Listhaug i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Problemene skygger ofte for alt det gode EU får til

"EU-samarbeidet hindrer ingen land i å føre en god, nasjonal politikk, der de blant annet vektlegger utdanning, forskning, infrastruktur, regional utvikling og god fordeling," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomi
Kristin Clemet

Svak brexit-analyse

Er høyrepolitikk årsaken til at britene vil melde seg ut av EU? Kristin Clemet skriver i Vårt Land.
Ideer

Det liberale Europas fremtid etter Brexit

"Det europeiske samarbeidet har etter de fleste parametere vært en gigantisk suksess", skriver Eirik Løkke på Minervanett.no.
Ideer

Det er ikke vanskelig å være enig i diagnosen til nei-siden. Men Brexit er neppe riktig medisin.

"Å være tilhenger av det europeiske fellesskap innebærer selvsagt ikke å være immun mot EU-kritikk, men å anerkjenne at forpliktende samarbeid er en bedre måte å møte dagens utfordringer på enn nasjonal alenegang," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
Økonomi