Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Barn i klatrestativ i barnehage
Aslak Versto Storsletten

Likebehandling av barn og barnehager kommer til å forsvinne

Regjeringen legger opp til et unødvendig paradigmeskifte i barnehagesektoren.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Barnesko, sko
Aslak Versto Storsletten

Regjeringens barnehageforslag vil føre til et dårligere tilbud

Axel Fjeldavli har misforstått regjeringens forslag til endringer i barnehagesektoren.
VelferdsstatenPrivate i velferden
barnehage
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen har et snevert demokratisyn

Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven vil svekke private barnehager og familienes valgfrihet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
barnehage
Aslak Versto Storsletten

Salg bidrar til bedre barnehager

Realisering av gevinst ved salg av barnehagebygg fører ikke til at penger som er bevilget til drift av barnehage, går til privat berikelse.
Private i velferdenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Feiltenkning fra Skrede

Undersøkelser viser at foreldrene er svært fornøyde med de private barnehagene.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Misvisende, Qureshi

Private barnehager både sparer kommunen for penger og gjør hele sektoren bedre.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Myter og fakta om lønnsomhet i barnehagesektoren

Det er feil å påstå at penger bevilget til private barnehager går fra barn til børs. Tvert imot fører det til at vi videreutvikler en av verdens beste barnehagesektoren.
Private i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Profittforbud kan koste det offentlige dyrt

Nullprofittutvalget kan paradoksalt nok føre til at det offentlige må ut med store summer til de samme aktørene som man ønsker å forby.
Private i velferdenVelferdstjenester
Barn i klatrestativ i barnehage
Aslak Versto Storsletten

Marsdals metode

Et forbud mot kommersielle aktører, slik Magnus Marsdal metodisk argumenterer for, kan få store negative, utilsiktede konsekvenser for norske skattebetalere og norske barn, skriver Aslak Versto Storsletten.
Private i velferdenVelferdstjenester
Barn i klatrestativ i barnehage
Aslak Versto Storsletten

Marsdals metode: Debatten om kommersielle aktører i barnehagesektoren

Dette notatet ser på fem påstander fra lederen for Manifest tankesmie, Magnus Marsdal, og viser hvordan Marsdals påstander ikke egner seg som et beslutningsgrunnlag når fremtidig organisering og finansiering av private barnehager fremover skal diskuteres.
Private i velferdenVelferdstjenester
Kristin Clemet

Norske barnehager er best i Norden

Der private slipper til, er det ikke så uvanlig at de skårer litt bedre enn de kommunale tilbudene når man forsøker å måle kvalitet ved hjelpe av brukerundersøkelser.
VelferdsstatenVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Aslak Versto Storsletten

Barnehager: Må prioritere kvalitet

Kravet om at alle barnehager skal være et eget rettssubjekt innebærer betydelige økte kostnader.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Vi trenger barnehagekonsernene

Hurdalsplattformen og dens inspirasjonskilde representerer et angrep på noe som faktisk er en nødvendighet i norsk barnehagesektor.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Kommersielle barnehagekjeder bidrar til kvalitet og mangfold

Mangfoldet i sektoren blir ikke mindre med kommersielle kjeder med på laget. Kvalitetsutviklingen i barnehagesektoren det siste tiåret har vært drevet frem av store og mellomstore private barnehageaktører.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Langsom kvelning eller brå død for private barnehager?

Det er ikke godt å si hva som er verst, å bli langsomt kvalt av noen som sier de setter pris på deg, eller å få klar beskjed om å avvikle fra noen som har det som et kjent politisk standpunkt, skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Et selvoppfyllende profeti

Regjeringen er nå i ferd med å gjøre profetien om mindre mangfold og dårligere kvalitet i barnehagesektoren til en realitet, skriver Aslak Versto Storsletten i Nettavisen.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Moxnes-profittering

Det blir ikke mer mangfold i barnehagesektoren med kommunisme, Rødt, skriver Aslak Versto Storsletten i VG.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Aslak Versto Storsletten

Arbeiderpartiets barnehagepolitikk – fra pragmatisme til ideologi?

Dette notatet ser på hvilken holdning Arbeiderpartiet historisk sett har hatt til private barnehager, og det tar for seg den generelle utviklingen i sektoren, både før og etter tusenårsskiftet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Barnehager: Utredning uten bakkekontakt

Steinar Juel i DN: "Fortsatt mener jeg at Bjerkans utredning for Kunnskapsdepartementet (KD), der hun anbefaler at private barnehager kun skal kunne ta opp lån i finansinstitusjoner, er uten bakkekontakt."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Høy gjeld i barnehagene skyldes fullfinansiering i Husbanken

"Bjerkan har ikke belegg for at barnehageselskapene driver finansakrobatikk, at de tar opp store obligasjonslån, og heller ikke at gjeldsgraden er økende". Steinar Juel i DN.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Hvordan ta livet av private barnehager

Hver barnehage må være eget rettssubjekt, og barnehager skal kunne låne bare fra finansinstitusjoner, foreslår Kunnskapsdepartementet. Forslagene bør skrinlegges. Steinar Juel i DN.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Private barnehager – er de egentlig ønsket?

Regjeringen ønsker et mangfold av barnehager, men Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag som kan føre til at innslaget av private barnehager gradvis dør ut. Dette notatet ser på forslagene i høringsnotatet og fraværet av analyser av tiltakenes konsekvenser.
Private i velferdenVelferdstjenester
Steinar Juel

Offentlige velferdstjenester: Overser ikke empirien

"Inntjenningen i barnehagesektoren har vært ganske normal", skriver Steinar Juel.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Flickr
Lars Kolbeinstveit

Private barnehager er ikke sløsing

Hvis Inga Marte Thorkildsen hadde hatt rett i sitt syn på private barnehager, ville ingen foreldre sendt barna sine i privat barnehage. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Solidaritet, Solberg?

"Hvis det offentlige, eller ideelle, skal ta over all drift og leveranse, er det ikke usannsynlig at kvaliteten på velferd som barnehager vil svekkes."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kunnskapsløst fra Raymond Johansen om private barnehager

"Foreldre er mer fornøyd med innholdet i de private barnehagene enn i de kommunale, ikke bare med lokalene", skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud BekkelundEirik Løkke

Hva skal vi med private barnehager?

Trenger vi private barnehager, eller bør det offentlige drive alle barnehagene? Tar de private barnehagene ut for stor profitt? Hvordan kan vi øke kvaliteten i barnehage sektoren? Ukens gjest er Anne Lindboe, leder for Private Barnehagers Landsforbund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Kan vi snart snakke om kvalitet?

Det er på tide å flytte debatten over til hvordan vi kan gjøre barnehagetilbudet vi har enda bedre, heller enn å kvitte oss med et system som i det store og hele fungerer svært godt, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private barnehager leverer

"Det offentlige sparer to milliarder kroner hvert år på at de private barnehagene driver mer effektivt – penger som kan brukes til andre velferdsformål".
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Barnehager: Å tøyle et udyr

"Den politiske logikken er slik at hver gang det oppstår et avvik eller man ser en mulig markedssvikt blant private aktører, så ønsker noen å avvikle det private tilbudet. Når det oppstår feil eller man ser svakheter i det offentlige tjenestetilbudet, er det imidlertid ingen som går ut og mener at man heller burde overlate tjenestene til det private markedet."
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Lars Kolbeinstveit

Private barnehager: Urimelig kritikk mot Lindboe

"Manifest bør avstå fra å mistenkeliggjøre Lindboe før hun knapt har begynt i ny jobb. Hennes erfaring fra jobben som barneombud bør snarere sees på som en fordel." Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Barnehagemarkedet funker, men kan bli bedre

Satsingen på private barnehager i Norge har vært en kjempesuksess. Vi har fått svært høy barnehagedekning, og vi har fått barnehager av svært høy kvalitet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringens bemanningskrav setter små barnehager i fare

"Det er vel og bra at regjeringspartiene taler mangfoldets og valgfrihetens sak i mange sammenhenger. Det er synd dersom de nå slår bena under nettopp de mange aktørene som utgjør mangfoldet," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva er galt med barnehagekonsern?

«Barnehagen hvor vår datter har plass er del av en stor, kommersiell kjede. Hva så?» spør Anne Siri Koksrud Bekkelund i Dagens Næringsliv.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester