Nazisme og fascisme

Hva er fascisme?

Fascisme. (it. fascismo, fra latin fascio «knippe» eller «bunt» opphavlig symbol for høye romerske embetsmenn, senere symbol for ulike politiske sammenslutninger, det italienske fascistpartiet er det mest kjente). I likhet med marxismen er fascismen preget av troen på historiske drivkrefter. I motsetning til marxistenes forestilling om at kampen mellom klassene ubønnhørlig fører til sosialisme og klassenes oppløsning, mener fascistene at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart. Enkelt forklart er fascismen altså å finne i nasjonalismens ytterkanter. I den fascistiske staten ansees sosiale klasser å være naturgitte og nødvendige rangordninger.

Mer innen Nazisme og fascisme

Sovjet Russland kommunisme
Bård Larsen

Det røde vrakgodset: Russland er en forlengelse av Sovjetunionens kriminelle system.

Et av våre tids største paradokser er at Vladimir Putin begynte karrieren sin som portvokter for det sovjetiske kommunistpartiet, og endte opp som diktator i en stat hvis ideologi er å finne på den andre ytterkanten. Putin og den russiske makteliten ligger nært opptil vår tids fascisme. 
InternasjonaltNazisme og fascismeKommunisme
Eirik Løkke

Da verdens øyne var rettet mot Narvik

Kampen om Narvik ble Hitlers første nederlag, og et viktig eksempel på alliansers betydning for norsk sikkerhet. Tiden er inne for å fremheve bragden med et monument i Oslo.
ForsvarspolitikkNazisme og fascismeForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Ja, Rødt er bedre enn nazismen

"I sum er Rødt et dypt problematisk parti, men det er problematisk helt uten Hitler", skriver Bård Larsen.
Norsk politikkAndre ideologierNazisme og fascismeKommunisme
Bård Larsen

En slags ny-fascisme

De autoritære på høyresiden kan omtales som ytterliggående populister eller revolusjonære nasjonalister, men i grunnen koker det ned til det ubehagelige faktum at mye av denne bevegelsen representerer en slags ny-fascisme.
DemokratiTotalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Bård Larsen

– Å omtale noen som fascist en alvorlig anklage

For noen av oss fremstår Sverige som kroneksempelet på hvor galt det kan gå når politikere og offentligheten legger lokk på den offentlige samtalen. Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihetNazisme og fascisme
Bård Larsen

Nazismens essens er revolusjonær konservatisme

"I den tiden vi er inne i, er det verdt å minne om at det forrige århundrets viktigste konflikt ikke sto mellom sosialisme eller kapitalisme, men mellom demokrati og tyranni. I denne kampen har demokrater og autoritære vært broderlig fordelt mellom ismene." Bård Larsen i VG.
Demokrati og rettigheterNazisme og fascisme
Bård Larsen

Finn Graff og nazismen

Når er det rimelig å hevde at Israel-kritikk bidrar til antisemittiske forestillinger?
IdeerInternasjonaltNazisme og fascisme
Bård Larsen

Det evige jødehat

"Dagens antisemittisme er ikke bare på kødd. Den er blodig alvor." Langlesning fra Bård Larsen.
Politikk og samfunnNazisme og fascisme
Bård Larsen

Et stykke reinhekla fascistisk demagogi

"Trump har lest fra «The Snake» tidligere, men ikke til en forsamling av Amerikas «finest conservatives». Sånn sett kan Trumps opptreden hos CPAC fremstå som en mulig anekdote for fremtidige historikere; i bøkene om den amerikanske konservatismens moralske og politiske kapitulasjon," skriver Bård Larsen.
KonservatismeNazisme og fascisme
Bård Larsen

Er Donald Trump fascist?

Er Donald Trump virkelig en fascist? Det mest urovekkende er uansett Trumps autoritære personlighet – som på mange vis inngår i fascismens karakter, skriver Bård Larsen i VG.
DemokratiPopulismeNazisme og fascisme
Lars Peder Nordbakken

Tysklands lange reise

"Etter 2. verdenskrig har Tyskland gjennomgått en lang moralsk, politisk og økonomisk og sosial revolusjon som har gjort landet til ledende på vestlig side." Lars Peder Nordbakken på Minervanett.no:
Økonomi og velferdNazisme og fascisme
Bård Larsen

Er IS fascister?

"Er terroristene i IS virkelig fascister? I henhold til vanlig statsvitenskaplig analyse er det usikkert. Men følger vi andre fascisme-definisjoner innfrir den såkalte staten kravene." Bård Larsen i VG:
TerrorismeInternasjonaltNazisme og fascisme
Bård Larsen

Hvordan kunne morfar?

"Å fremstille politiske fanatikere, til og med overgripere, som endimensjonale monstre, stemmer for det første ikke med forskningen, og for det andre er det en måte å ufarliggjøre ideenes makt på. Vi skal ikke falle for fristelsen å tro at den som gjør galt alltid er skrudd sammen på et annet vis enn oss selv," skriver Bård Larsen hos Minerva.
IdeerTotalitære og autoritære regimerNazisme og fascisme
Bård Larsen

Den vanskelige ideologien

"Partiene på Stortinget har liberaldemokratiet både som mål og middel. Uansett hva Frp får gjennomslag for på innvandringsfeltet, vil det i lengden opprøre kontrajihadister og andre høyreekstreme som faktisk støtter terroristen. I bunn og grunn er avstanden like stor mellom Frp og Breivik som den er mellom Ap og venstreekstremisme," skriver Bård Larsen i Dagsavisen.
IdeerInnvandringNazisme og fascisme
Bård Larsen

Den skitne virkeligheten

"Listen over intellektuelle som har valgt absolutisme når de har hevet blikket fra skrivepulten til den virkelige verden, er lang som et vondt år. Og det slutter ikke å forundre. Årsaken til at vi lar oss forundre er nok først og fremst at vi er flasket opp med et positivistisk kunnskapssyn: Vi forestiller vi oss at jo mer vi leser og går på skole, desto klokere blir vi," skriver Bård Larsen på verdidebatt.no.
IdeerNazisme og fascismeKommunisme
Bård Larsen

Fascisme og fordommer

"Det er selvfølgelig bra at man sammenlikner ulike bevegelser på tvers av tid og rom. Vi kan lære noe av historien. Faren er at man konstruerer fellestrekk i tilfeller der forskjellene i realiteten er veldig mye større enn likhetene. Hvis de man i dag kaller fascister er så ideologisk annerledes fra de historiske bevegelsene begrepet refererer til, stiller jeg meg spørsmål om hvorfor man fremdeles beskriver dem som fascister," skriver Bård Larsen i Aftenposten.
PopulismeNazisme og fascisme
Bård Larsen

Upresise og underlige fascismediagnoser

"Den svenske journalisten Henrik Arnstad hevder i en kronikk i Aftenposten at fascismen aldri har stått sterkere i Europa enn den gjør i dag, fremfor alt i de nordiske land. Det høres smått utrolig ut," skriver Bård Larsen på Aftenposten.no: "For å få dette til å gå opp hevder Arnstad at Fremskrittspartiet er et fascistisk parti."
DemokratiPopulismeNazisme og fascisme