Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Brics
Torkel Brekke

Derfor bør Brics motarbeides 

Denne uken er det toppmøte i Sør-Afrika. Norge og Vesten bør nå fokusere på tre ting.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjonerPolitikk og samfunn
is arktis
Kevin Leander Morand

Kinesiske og russiske interesser i Arktis: Hva betyr de for Norge og NATO?

En ting er sikkert: jo mindre is i Arktis, desto flere økonomiske muligheter.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
polen forsvar
Mats Kirkebirkeland

Polens tilbakekomst III

Kontrasten mellom Tysklands og Polens forsvar viser at sistnevnte er på vei til å bli den viktigste militære makten i Sentral-Europa.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
Eirik Løkke

Er det mulig å skille idrett fra politikk?

Bør det stilles krav om å følge menneskerettighetene for å få lov til å arrangere OL eller VM? Og bør Norge boikotte Vinter-OL i Beijing? Hvordan skal idretten forholde seg til autoritære regimer?
DemokratiMenneskerettigheter

Hvordan skal Norge forholde seg til verden?

Hvordan skal Norge forberede seg på å møte fremtidens globale utfordringer som pandemier, konflikter og økonomiske nedturer? Bør vi se utenriks og innenrikspolitikk mer i sammenheng for å ruste oss best mulig på fremtidens globale sjokk? Se video fra frokostmøtet med Ine Eriksen Søreide, Henrik Syse og Ulf Sverdrup.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Mats Kirkebirkeland

Anglofile Norge trenger en Frankrike-strategi

I takt med at Norges tradisjonelle angloamerikanske bånd fremstår som mer usikre, bør Norge utvide bredden i sikkerhetspolitikken. Mange peker på Tyskland, men få ser mot Frankrike.
UtenrikspolitikkForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
16 jun
onsdag 16 juni 2021 kl. 00:00

Hvordan skal Norge forholde seg til verden?

Hvordan skal Norge forberede seg på å møte fremtidens globale utfordringer som pandemier, konflikter og økonomiske nedturer? Bør vi se utenriks og innenrikspolitikk mer i sammenheng for å ruste oss best mulig på fremtidens globale sjokk?
Utenrikspolitikk

Norsk utenrikspolitikk i en ustabil verden

Verden er blitt mer ustabil de siste årene. Hvordan påvirker det norsk utenrikspolitikk? Bør vi dyrke et nærmere samarbeid med USA? Hvordan skal vi forholde oss til Europa? Og hva med Russland og Kina? Hør ny episode av Liberal halvtime med Anniken Huitfeldt i samtale med Eirik Løkke.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Kina, hender, menneskerettigheter
Bård Larsen

Kina – harmoni til en pris

I dette notatet drøfter historiker Bård Larsen forholdet mellom idealisme og realisme i utenrikspolitikk med forholdet til Kina som utgangspunkt. 
Totalitære og autoritære regimerInternasjonaltMenneskerettigheter

CIVITASAMTALEN: Hvordan vil coronaviruset påvirke maktforholdene i verden?

Anders Romarheim, leder ved senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier, i samtale med Eirik Løkke om globale maktforhold i lys av coronakrisen.
UtenrikspolitikkInternasjonaltInternasjonale institusjoner
Bård Ludvig Thorheim

Oslos boikott-vedtak: En farlig vei å gå

I dagens mer urolige verden er det behov for en balansert og klok utenrikspolitikk i disse spørsmålene. Den forvaltes best av Regjeringen støttet av Utenriksdepartementet, og Stortinget. Det er ikke en sak for landets kommunestyrer.
Utenrikspolitikk
jenter med vann, bistand, utviklingspolitikk
Bård Ludvig Thorheim

Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Norsk utviklingspolitikk vil bli irrelevant dersom skillet mellom altruisme og giveres interesser står i veien for å løse felles utfordringer. Dette notatet ser på hvordan norsk bistandspolitikk kan bygge ned skiller og gi effektiv bistand.
Bistand og utviklingUtenrikspolitikkInternasjonalt
Lars Peder Nordbakken

Norges nye utenrikspolitiske retning kan gjøre en forskjell i verden

«Regjeringen har valgt å følge en stødig liberal kurs gjennom et urolig internasjonalt farvann. Nå gjenstår jobben med å gjennomføre.» Lars Peder Nordbakken i Minerva.
UtenrikspolitikkPolitikk og samfunnInternasjonalt

Geopolitikk

Geopolitikk er læren om hvordan internasjonal politikk påvirkes av geografiske forhold.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn

Fire visjoner for Europa: Utenriksministeren presenterer regjeringens EU-strategi for 2018-2021

Hva ønsker regjeringen å oppnå i samarbeidet med EU? Og hvordan skal Norge få størst mulig gjennomslag i Europa? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) presenterer regjeringens EU-strategi for perioden 2018 – 2021.
UtenrikspolitikkEU og EØS
globalisering utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk er alle de sider ved en stats politikk som angår dens forhold til andre stater. Utenrikspolitikken kan deles inn i en rekke saksområder, for eksempel sikkerhetspolitikk, handelspolitikk og bistandspolitikk.
UtenrikspolitikkInternasjonaltPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Upresist om høyrepopulisme

"Det er forståelig og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk, men jeg er grunnleggende skeptisk til den type styringsiver på mikronivå over landegrensene," skriver Eirik Løkke.
UtenrikspolitikkSosialisme og sosialdemokrati
Nikolai Hegertun

Kinesisk kattepine

"Kanskje er Norges veivalg overfor Kina et uttrykk for at norske diplomater og politikere tror de har flere strenger å spille på enn de normative," skriver Nikolai Hegertun.
UtenrikspolitikkInternasjonalt
Jan Erik Grindheim

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Emmanuel Macron har vore meir oppteken av hard enn mjuk makt i utanrikspolitikken. Korleis vil det påverke tryggleikssamarbeidet i EU? Jan Erik Grindheim i Nationen.
InternasjonaltForsvar og sikkerhetEU og EØS

Utenrikspolitikk i en global krisetid

Civita inviterte til frokostmøte med utenriksminister Børge Brende på NTNU fredag 11. september. Frokostmøtet ble arrangert i samarbeid med Effektiv Altruisme NTNU.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Brendes fem utenrikspolitiske hovedlinjer er lansert

Mathilde Fasting refererer fra dagens frokostmøte: "Utenriksminister Børge Brende brukte dagens Civitafrokost til å annonsere sine fem hovedlinjer for utenrikspolitikken fremover: Skjerpet bevissthet om grunnleggende verdier, fremtidssikre Norge, fremme norske økonomiske interesser, resultatorientere utviklingspolitikken og satning på klima, miljø og energi."
Utenrikspolitikk

Norsk utenrikspolitikk: Hvor står vi – og hvor går vi?

Utenriksminister Børge Brende gjør opp status etter ett år i regjering. Hvor står vi – og hvor går vi? Se video fra frokostmøtet her.
UtenrikspolitikkInternasjonalt

Krigerprinsessen

Ideer
Kristin Clemet

Dalai Lama og den norske (senti)mentaliteten

"Alt oppsummert er det nok derfor feil når Ole Paus etterlater inntrykk av at vi nylig var et "verdig folk" - mens vi nå er blitt et mer uverdig folk på grunn av behandlingen av Dalai Lama. Men det som har skjedd, gjør nok at flere er blitt klar over de harde realiteter i utenrikspolitikken, og at interessene - og ikke bare verdiene - veier tungt også for Norge," skriver Kristin Clemet.
UtenrikspolitikkTotalitære og autoritære regimer