Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Europa EU
Per Christiansen

Mulige reformer i EU – en kort oversikt

EU står foran utvidelser med nye medlemsstater. Samtidig har EU behov for å fordype samarbeidet på flere områder. Dersom EU skal kunne føre den europeiske samling videre, må både utvidelse og fordypning skje. Dette krever også traktatendringer. Flere forslag foreligger og flere vil nok komme. Her nevnes noen forslag som kan være mulige. 
ReformerEU og EØS
skipmap, verdenskart
Lars Peder Nordbakken

Den neste globaliseringen – Et veikart for revitalisering av multilateral frihandel

Er revitalisert frihandel og reform av WTO mulig? Ja, hevder Lars Peder Nordbakken i dette notatet, som foreslår et veikart for reform.
HandelGlobalisering
Eldreomsorg, sykehus, sykeseng, pleie, omsorg, velferd, velferdsstat, eldrereform, sykehjemsplass
Aslak Versto Storsletten

Eldrereform

Bør ikke flere få lov til å bo på sykehjem, hvis de ønsker det? Kan vi få på plass en eldrereform, der eldreomsorgen bygges ut etter mønster fra det 20 år gamle barneforliket?
Økonomi og velferdVelferdstjenester
lyse ideer

Oversikt over reform- og policyforslag fra Civitas ansatte

Her finner du en enkel oversikt over reformer og tiltak foreslått av Civitas ansatte siden 2016.
IdeerReformerØkonomi og velferd
paris frankrike
Skjalg Stokke Hougen

Konspiratorisk om Macron

Reformen er viktig, men den kunne vært gjennomført bedre. Påstandene til Hwang er kritikk på autopilot.
ReformerInternasjonaltTrygder og pensjoner
demonstrasjon, politikk, parti
Skjalg Stokke Hougen

Pensjonsreform i Frankrike: Kampen om det uforanderlige landet

Arven etter revolusjoner og statskupp har gjort Frankrike til en nasjon som er svært skeptisk til reformer, befolket av mennesker som ikke er redde for å gjøre opprør.
InternasjonaltReformerPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hvordan skal politikere håndtere store reformprosesser?

Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
Bernstein revisjonisme

Revisjonisme

Revisjonisme er et begrep som beskriver demokratisk endring av samfunnet innenfor dets eksisterende rammer og institusjoner. 
IdeerSosialisme og sosialdemokratiAndre ideologier
Politi blålys
Henrik Lerstøl Bjørøen

Regjeringen står i spagaten mellom straff og hjelp

Norge trenger en generell avkriminalisering, som fullstendig erstatter straff med hjelp, for alle brukere.
RettsstatRuspolitikk
Jan Erik Grindheim

Regjering i revers?

Norsk politikk kjennetegnes av en tverrpolitisk enighet om gjennomføringen av reformer. Vil dette endres med dagens regjering?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Eirik Løkke

Høyre, Ap og økonomisk måtehold

Ifølge Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har Ap, i motsetning til Høyre, beholdt evnen til å prioritere. Det er en sannhet med modifikasjoner.
ReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Lars Kolbeinstveit

Reformer uten bakkekontakt

Styringspartier og samfunnsøkonomiske perspektiver mister oppslutning når grasrota glemmes, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Den norske økonomiske modellen: Liberal og sosial

Dette notatet diskuterer den norske økonomiske modellen gjennom syv ulike modeller, fra 1800-tallet til i dag. Notatet ser også på sammenhengen mellom de politiske spillereglene og målte institusjonelle kvaliteter, og inneholder en oversikt over reformer siden 1980-tallet.
LiberalismeDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Aslak Versto StorslettenLars Kolbeinstveit

Rød eller blå, hva så?

En del som kritiserer reformene til Stoltenberg, glemmer hva vi reformerte fra, og hva som var alternativet. Kanskje vi bare skal kalle delprivatiseringene for god norsk politikk.
Økonomisk politikkReformer
Aslak Versto Storsletten

Jens og Gro – de to reformatorene

I dag blir flere av reformene til Brundtland og Stoltenberg kritisert. Særlig fra reaksjonære stemmer ytterst til venstre. Men de to reformpolitikerne skjønte at penger ikke vokser på trær, skriver Aslak Versto Storsletten i VG.
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
Aslak Versto StorslettenLars Kolbeinstveit

På sitt beste har Ap ført bedre høyrepolitikk enn Høyre

Lars Kolbeinstveit og Aslak Versto Storsletten i Morgenbladet: "Derfor er Stoltenbergs første regjering så populær på høyresiden."
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Dette notatet retter et kritisk blikk på noen hovedtrekk i utviklingen og politikken på innovasjonsområdet og foreslår en reformretning for den norske innovasjonspolitikken.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk

Hva er en politisk suksess?

Reformer
Kristin Clemet

Finnes det partier som tør å programfeste upopulære reformer?

Det er tid for å lobbe. Og for å holde igjen. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
skatt, økonomi, reform

Reform

En reform har til hensikt å omdanne og forbedre en virksomhet.
ReformerØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Hvordan gjennomføre liberale reformer

"Pluralismen og åpenheten i Karlsons teoretiske tolkning demonstrerer en umistelig kvalitet ved åpne samfunn tuftet på liberale institusjoner: Åpne samfunn er korrigerbare og åpne for forbedringer," skriver Lars Peder Nordbakken.
LiberalismeØkonomisk politikkReformer

Reaksjonær

Begrepet reaksjonær henspeiler på at man er bakstreversk og vil oppheve nye eller moderne ordninger og tilbakeføre dem til en opprinnelig/tidligere form.
IdeerKonservatismeAndre ideologier
Anne Siri Koksrud Bekkelund

KrFs reformpause er som å stå på stedet hvil

"Både som politisk prinsipp og som politisk retorikk er «reformpause» en dårlig idé," skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.
Norsk politikkReformerPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Den norske gullalderen er på hell. Det er igjen på tide med reform

Uten reformer stopper Norge. Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Nr. 1 2017: Liberale reformer i åtte land

Mange europeiske land har de senere årene gjennomført suksessfulle liberale reformer. Selv om våre europeiske naboland er ulike, kan gode reformer være eksempler til etterfølgelse. Dette notatet gir en smakebit på reformer som alle kan være aktuelle og relevante for Norge.
LiberalismeReformerArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Hva er den neste pensjonsreformen?

Hva er de neste reformene som kan gi en tilsvarende effekt som pensjonsreformen? Haakon Riekeles i Aftenposten.
Trygder og pensjonerØkonomi og velferd
Eirik Løkke

Vanskeligere å gjennomføre reformer

"Siden 1970 har offentlig sektor vokst med 200 prosent. Det gjør det vanskeligere å reformere." Eirik Løkke i Dagens Næringsliv:
Økonomisk politikkReformerOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Lars Peder Nordbakken

Nr.19 2014: Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet

Piketty overser at den viktigste årsaken til at det i utgangspunktet skapes urimelige forskjeller, herunder mekanismer som både skaper store inntektsforskjeller, som forsterker insider-outsider-problemene i samfunnet og som dessuten undergraver økonomiens vekstkraft, er av strukturell art – og kun kan løses ved hjelp av liberal strukturpolitikk..
InternasjonaltØkonomi og velferdUlikhet
Marius Doksheim

Reformer som vinner valg

"En av de klare trendene i Europa etter finanskrisen, er at også røde regjeringer fører en blå politikk. Det blir ofte forklart med at krisen og budsjettrammene tvinger dem til det. I følge Fölster og Sanandaji kan en supplerende forklaring være at de ser at det fungerer og at det lønner seg i neste valg," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Økonomisk politikkReformer
Marius DoksheimMathilde Fasting

Velferdsstatens problemer og løsninger

Marius Doksheim og Mathilde Fasting skriver i Dagbladet om Jon Hustads nye bok: "Dette er kjente problemer, men Hustads pessimisme og evne til å spissformulere bør kunne gi debatten om hva vi skal gjøre, en ny omdreining. Selv om de fleste etter hvert er klar over utfordringene, er den politiske lysten til å gjennomføre reformer lunken. Gevinsten ved en bærekraftig velferdsstat overskygges av det mer kortsiktige ubehaget ved å reformere."
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Mathilde FastingTorstein Ulserød

Tid for reformer fra ny regjering

"Velgerne vil ikke bare ha nye ansikter. Valgresultatet gir også de borgerlige partiene et klart mandat til å gjennomføre ny politikk. Derfor bør erklæringen fra en ny regjering varsle reformer. Vi har størst forventninger til reformer innen kommunestruktur, arbeidsliv og gjennomføringskraft i forvaltningen. Overordnet handler dette også om velferdsstatens bærekraft," skriver Mathilde Fasting og Torstein Ulserød i Aftenposten.
Økonomisk politikkReformerVelferdsstatens bærekraft
Nils Holme

Forsvarspolitikken ved et veiskille

Fordi forsvarsplanleggingen har skjedd på sviktende økonomiske premisser, har Forsvaret stadig måttet reduseres mer enn planlagt. Det har medført svekket ressursutnyttelse. Forsvarets evne til innsats har blitt lavere enn styrken og bevilgningene skulle tilsi.
ReformerForsvarspolitikkForsvar og sikkerhet
Kristin Clemet

Drømmen om status quo

"Reformer og jevnlig overhaling har resultert i suksessfulle samfunnsmodeller i de nordiske landene. Mens svenskene og danskene fortsetter, er det status quo som gjelder for den rødgrønne regjeringen i Norge", skriver Kristin Clemet i DN.
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Den nordiske modellen

"Reformene på 80-tallet bidro til å styrke og tilpasse den nordiske modellen til en ny tid. Nå er det, ca. 25 år etter, igjen behov for reformer. En viktig årsak til det er eldrebølgen," skriver Kristin Clemet i Stavanger Aftenblad.
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen