Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mats Kirkebirkeland

Moria-effekten

"Millioner av flyktninger fra Afrika blir neglisjert når nesten alt av mediefokus er på de rundt 20 000 flyktningene i Moria-leiren i Hellas – som ikke engang er den største flyktningkrisen i Europa", skriver Mats Kirkebirkeland.
MigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
migrasjon

Migrasjon

Migrasjon betegner det at mennesker beveger seg både innenfor og over landegrenser. Ofte brukes begrepene migrasjon og innvandring litt om hverandre
InnvandringMigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
Johan Kristian Meyer

Kan man forfølges av et klima? – En diskusjon om klimaflyktninger

I dette notatet kritiseres begrepet «klimaflyktninger», som er helt uegnet i norsk lovgivning. Det kan komme til å undergrave et flyktningregime som allerede er under sterkt press. Notatet forklarer hvordan klimarelatert flukt har kommet på dagsorden, og hva FN og toneangivende land i dag mener om dette spørsmålet.
InnvandringMigrasjonKlima og miljø
migrasjon
Haakon RiekelesNikolai HegertunTorstein Ulserød

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Øyvind Eggen

Migrasjon for utvikling

"Hvorfor får migrasjon da så lite oppmerksomhet i utviklingspolitikken? En grunn er kanskje at utviklingspolitikk ofte legger vekt på forbedring av stater framfor for enkeltmennesker – selv om sistnevnte er det endelige målet," skriver Øyvind Eggen
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering

Asyl

Asyl, forstått som politisk asyl, er den beskyttelsen en stat gir en borger fra en annen stat mot forfølgelse ved å gi vedkommende rett til opphold på sitt territorium
InnvandringInnvandring og integrering

Innvandring for utvikling?

Hvordan kan Norge bidra til å styrke fordelene og redusere ulempene ved migrasjon fra fattige land?
InnvandringMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Den enkleste veien ut av fattigdom er ofte å flytte

«Migrasjon som utviklingsstrategi et ikke-tema i utviklingspolitikken», skriver Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun.
Bistand og utviklingMigrasjonGlobalisering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

Å flytte fra fattigdom

Migrasjon er ofte veien til et bedre liv og bidrar til utvikling i de fattiges hjemland. Men Norge bruker bistand i forsøk på å stanse migrasjon.
Bistand og utviklingMigrasjon
Jan Erik Grindheim

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Eg vonar at ikkje Arbeidarpartiet no vil surfe på dei nasjonalkonservative bølgjene i Europa», skriver Jan Erik Grindheim.
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering
Nikolai HegertunØyvind Eggen

INTERNASJONAL MIGRASJON – En reise mot utvikling?

Denne Civita-rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling, og diskuterer hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive sidene og redusere ulempene ved migrasjon.
Bistand og utviklingInternasjonaltInnvandringMigrasjon

En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

"I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon."
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Nr. 33 2015: En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon. Last ned og les notatet her:
InnvandringInnvandring og integrering

Flyktningene i Europa

Se live streaming fra møtet med Vidar Helgesen, Sylo Taraku, Jan-Paul Brekke og Frøy Gudbrandsen her!
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Kva no Europa?

"Menneskje på flukt frå krig og konflikt, fattigdom og fundamentalisme. No bankar dei på døra til Europa. Korleis tek vi imot dei?" Jan Erik Grindheim i Nationen.
MenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Myter og fakta om europeisk arbeidsmigrasjon

"Er det sant at arbeidsinnvandrere reiser til land med gode velferdsordninger? Eurobarometeret, en meningsmåling blant innbyggere i alle de 27 EU-landene, korrigerer myten. Velferdsordninger kommer langt ned på listen når EU-borgerne skal svare på hva som er årsaken til at de reiser ut," skriver Mathilde Fasting.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integreringEU og EØS
Kristin Clemet

Hvem tjener på migrasjon?

"En god kilde til kunnskap om migrasjonens betydning for utvikling, er Human Development Report 2009", skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
MigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering

Lettjente penger

De mulige økonomiske gevinstene fra økt vandring er enorme, skriver Michael A. Clemens ved Center for Global Development og New York University i Journal of Economic Perspectives. Det samme argumenteres det for i Civita-pamfletten Migrasjon og frihet, som kan lastes ned her.
Økonomi og velferd

Debatt om innvandring

Noen mener innvandring er Europas største problem; andre at det snarere er løsningen på en del problemer. Gjør vandringen, utenfra og innad i Europa, oss rikere eller mer utsatt? Forfatteren av boken "Immigrants: Your Country Needs Them", Philippe Legrain, og Prospect Magazines David Goodhart diskuterer hos The Economist.
Økonomi og velferd

Avgrenset ulikhet

"De fattigste prosentene i USA har større kjøpekraft enn selv de rikeste prosentene i for eksempel India. Ikke dermed sagt at ulikheter innad er uviktig, men det viser at hvor en er født er langt viktigere enn hvilken klasse man er født inn i." skriver Marius Doksheim i Dagens Næringsliv
Økonomi og velferd

Migrasjon har fordeler

På kort sikt har migrasjon enkelte lokale kostnader. Men dersom de adresseres, kan både mottaker- og avreisesamfunnene nyte mye større langsiktige fordeler. Ian Goldin og Geoffrey Cameron, forfattere av boken Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future, skriver om inn- og utvandring i en artikkel på Project Syndicate.
Demokrati og rettigheter

Forskjeller mellom land

"Forskjellene mellom land er langt viktigere enn forskjellene innad i land. Skal man redusere forskjellene er frihandel og migrasjon viktigere enn intern omfordeling," skriver politisk økonom og rådgiver i Civita, Marius Doksheim på Minervanett.no.
Økonomi og velferd
Erlend SandTorstein UlserødTorkel BrekkeMarius Doksheim

Migrasjon og frihet

Migrasjon er en positiv kraft for Norge og mange andre land i verden. Likevel diskuterer man som regel utfordringer og negative sider ved innvandring. Vi ønsker en bedre debatt om disse spørsmålene fordi vi tror at migrasjon vil fortsette å være høyt på den politiske dagsorden.
IntegreringInnvandringInnvandring og integreringGlobalisering