Økonomi og velferd

Forskjeller mellom land

Forskjellene mellom land er langt viktigere enn forskjellene innad i land. Skal man redusere forskjellene er frihandel og migrasjon viktigere enn intern omfordeling, skriver politisk økonom og rådgiver i Civita, Marius Doksheim på Minervanett.no.

Publisert: 7. juli 2011

Forskjellene mellom land er langt viktigere enn forskjellene innad i land. Skal man redusere forskjellene er frihandel og migrasjon viktigere enn intern omfordeling.

«Boken The Spirit Level er fortsatt, to år etter at den ble lansert, blant de ti bøkene lesende på venstresiden kjøper oftest, skal man tro Klassekampen. Snart kommer den også på norsk. Boken, som kan oppsummeres i setningen ”I rike land betyr reduserte forskjeller mellom rike og fattige en lykkeligere, friskere og mer suksessfull befolkning,” er blitt en slags bibel for egalitært orienterte politikere og meningsbærere. Det er ikke så overraskende, da boken både er lettlest, original og tankevekkende, og da funnene i den belyser noe også høyresiden bør tro på, nemlig at relativt små økonomiske forskjeller mellom mennesker er et verdifullt gode.

Men den pågående debatten bør også ta opp i seg Verdensbankøkonomen Branko Milanovics The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality. Gjennom denne skjønner man at The Spirit Level fokuserer på den tross alt mindre viktige ulikheten blant mennesker i rike land, mens ulikheten mellom land er langt mer bestemmende for menneskers livssjanser.»

Det skriver rådgiver og politisk økonom i Civita, Marius Doksheim.

Les hele innlegget på Minervanett her.

Les mer om debatten rundt The Spirit Level her.