Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
bibelen kristen
Lars Kolbeinstveit

Kristendemokratiske idéer er hetere enn på lenge

Samfunnsutviklingen har lagt press på menneskeverdet. Det gjør kristendemokratiske verdier mer relevante enn på lenge.
IdeerKristendemokrati
EU, flagg, Europa, Europaparlamentet, Brussel

Subsidiaritetsprinsippet

Subsidiaritetsprinsippet, også kalt nærhetsprinsippet, sier at en avgjørelse skal tas på laveste hensiktsmessige nivå.
IdeerKristendemokrati
velferd, helse, private aktører i velferden, omsorg, velferdsområder, hender, gammel, ung, helsetjenester
Eilev Hegstad

Kristendemokrater ser mer enn bare statens makt

Et sentralt utgangspunkt for kristendemokratisk tenkning er maktfordeling, fordi makt korrumperer. Dette var en sentral lærdom fra de totalitære regimene under andre verdenskrig.
VelferdsstatenKristendemokrati
Mathilde Fasting

Hva er kristendemokrati?

Hva skiller kristendemokratisk tenkning fra konservatisme? Hvor hører KrF hjemme? Hør ny episode med Henrik Syse og Eilev Hegstad.
IdeerKristendemokrati
Lars Peder Nordbakken

En ildsjel for det tyske kristendemokratiet

Ingen enkeltperson legemliggjorde broforbindelsen mellom kristendemokrati og liberalisme sterkere enn den modige og skarpsindige samfunnskritikeren og økonomen Wilhelm Röpke.
IdeerLiberalismeKristendemokrati
Eilev Hegstad

Kristendemokrati

Boken Kristendemokrati består av en rekke tekster av sentrale tenkere innenfor den kristendemokratiske tradisjonen.
IdeerKristendemokrati
1 nov
onsdag 1 november 2023 kl. 08:00

Svekker den norske velferdsstaten fellesskapene våre?

Bidrar velferdsstaten til at vi er mer overlatt til oss selv i dag? Hva gjør det med muligheten til å leve gode liv? Velkommen til boklansering 1. november.
VelferdsstatenKristendemokrati
bibel kristen
Skjalg Stokke Hougen

Utfordringen for KrF er å få frem at det faktisk kan være et folkeparti

Kristendemokratiske partier har historisk appellert til en bredere velgermasse enn kun troende kristne.
Norsk politikkKristendemokrati
Europeisk flagg og kirke, krisendemokrati og konservatisme
Skjalg Stokke Hougen

Konservative og kristendemokratiske partier i Europa

Konservative og kristendemokratiske partier har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av det Europa vi kjenner i dag. Men hva slags partier er dette? Og hvilke fellestrekk deler de?
KonservatismeKristendemokratiEU og EØS
3 mai
tirsdag 3 mai 2022 kl. 11:30

Er et sekulært kristendemokrati mulig?

Meld deg på digital Civitalunsj tirsdag 3. mai kl. 11.30 med Henrik Syse, Ida Lindtveit Røse og Tore Storehaug.
IdeerKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Myten om det snevre KrF

Hva kjennetegner dagens KrF? Klarer KrF å sette grenser for politikk og offentlige utgifter? Hvordan kan KrF klare å reise kristendemokratiet i Norge? Bør partiet slå hardere tilbake mot kritikk, eller snarere være en moderat kraft i norsk politikk? Hør ny episode av Liberal halvtime med Kjell Ingolf Ropstad.
Norsk politikkKristendemokratiDemokrati og rettigheter
Lars Peder Nordbakken

Hareide hopper over friheten

Knut Arild Hareide tar en spasertur med Wilhelm Röpke, men går glipp av at Röpke var liberal, mer enn kristendemokrat.
IdeerLiberalismePolitisk filosofiKristendemokrati
Kristin Clemet

Storkoalisjon noe annet

"Det finnes selvsagt sentrum-venstre-regjeringer, men det tilhører sjeldenhetene at «sentrum» da er et kristendemokratisk parti," skriver Kristin Clemet.
Norsk politikkKristendemokratiPolitikk og samfunnSosialisme og sosialdemokrati
Kristin Clemet

Sosialdemokrater og kristendemokrater: Ikke naturlige samarbeidspartnere

"Det taktiske rådet Gerhardsen gir til Mette Frederiksen og andre sosialdemokrater i Europa,er altså egentlig bare et råd til det norske Arbeiderpartiet, som ledd i bestrebelsene med å få KrF til å skifte side," skriver Kristin Clemet.
KristendemokratiSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Kristendom og politikk

"De mest pessimistiske av oss med sympati for kristendemokrati vil kanskje mene at det er for sent," skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Lærernorm er ikke kristendemokratisk

"At det i enkelte klasser kan være hensiktsmessig med flere lærere er opplagt, men dette bør avgjøres på den enkelte skole. Sentralstyring har lite med kristendemokrati å gjøre," skriver Lars Kolbeinstveit.
Ideer

Kristendemokrati

Kristendemokratisk tenkning er i sin kjerne en anti-autoritær ideologi. Dette skyldes blant annet den kristen-politiske tostatstanken og et menneskesyn som springer ut av ideen om arvesynd.
IdeerKristendemokrati
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Skal KrF oppleve en mer varig vekst må partiet gjenskape seg selv som et mer alminnelig, kristendemokratisk parti, og avklare sitt syn på skillet mellom religion og politikk og mellom stat og samfunn, skriver Kristin Clemet i boken "Røtter og vinger - et matpakkeseminar i Jon Lilletuns ånd".
Norsk politikkKristendemokrati
Lars Kolbeinstveit

Kristendemokratiets styrke er realisme

Er det gode nok grunner til å la seg imponere av Angela Merkels vilje til å vise solidaritet? Hennes holdninger er utvilsomt prisverdige, men hvor realistisk er hennes ideer, og henger de sammen med tradisjonell kristendemokratisk nøkternhet? Lars Gauden-Kolbeinstveit på Kristendemokratisk Forum.
IdeerKristendemokrati
Lars Peder Nordbakken

Markedsøkonomi og menneskeverd

Lars Peder Nordbakken skriver om markedsøkonomi og menneskeverd i Kristendemokratisk Forum.
IdeerKristendemokratiØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Borgerlig: Bondevik misforstår

"Kjell Magne Bondevik og jeg har hatt en liten debatt i Vårt Lands spalter etter at jeg skrev om KrF og kristen­demokratiet 23. mars. I sitt siste innlegg tar Bondevik opp et par spørsmål som jeg gjerne vil besvare til slutt," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
IdeerKristendemokrati
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

Kristin Clemet svarer Kjell Magne Bondevik i Vårt Land: "Det er interessant at Bondevik her fremhever den økonomiske aksen som den relevante. Man skulle kanskje tro at det var spenningen omkring verdispørsmålene i Høyre som var mest interessant for KrF."
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Kristin Clemet

KrF og kristendemokratiet

"Jeg er ikke i posisjon til å gi KrF råd om veivalg, men det hadde vært interessant å vite om en klarere ideologisk profil som et liberalt kristendemokratisk parti ville appellert til flere", skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkKristendemokrati
Mathilde Fasting

Er kristendemokratiet borgerlig?

"Kommentator i Vårt Land, Berit Aalborg, skrev før samtalemøtet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF i Nydalen en kommentar om jakten på det borgerlige. Hun skriver om KrF som ikke vil kalle seg borgerlig, men et sentrumsparti. Men hvis vi et øyeblikk legger partipolitikken til side: Er kristendemokratisk ideologi, og dermed også kristendemokrater, likevel borgerlige?", skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
IdeerNorsk politikkPolitisk filosofiKristendemokrati

De kristne – styrt av ideologi eller enkeltsaker?

"Dersom man bevisst søker å appellere til kristenfolket, bør man legge vekt på mer ideologisk bevisst og sammenhengende politikk. I tillegg tyder mye på at mange vil være tiltalt av en helhetlig borgerlig politikk, ikke kun fokus på enkelte kristne hjertesaker," skriver stipendiat Eilev Hegstad i Dagen.
Ideer

Kristendemokrati med politisk relevans

"Konrad Adenauers kristendemokrati var mer vitalt og moderne enn det norske kristendemokratiet. Norske kristendemokrater på jakt etter ideologisk retning og forankring bør derfor se til Tyskland og Adenauer," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.
Ideer

Demokratiets etiske fundament

"Kristendemokrater og konservative forenes i troen på at samfunnet bygges nedenfra. Det er når vi legger det ansvarsbevisste individ til grunn for samfunnet, at vi i best mulig grad utvikler og ivaretar det moralske individ som selv ser sin neste. Den barmhjertige samaritan var ingen offentlig finansiert institusjon," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Vårt Land.
Ideer
David HansenPål VeidenJanne Haaland Matlary

Tre essays om Kristendemokrati

Denne essaysamlingen viser hvordan kristendemokratiet hører hjemme i en bredere borgerlig idétradisjon. Vi har valgt ut det fundamentale: Menneskesynet, samfunnssynet og folkepartitanken. Det handler om verdiledet tenkning, som alternativ til systemtro og interessekamp. Kristendemokratiet har vært en kraft for utvikling av flernivåstyring, fra det lokale og nasjonale til det internasjonale.
IdeerPolitisk filosofiKristendemokrati