Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Chile
Aslak Versto Storsletten

Ikke tro på Reiulf Steen i «Makta»

Sosialisme fungerer ikke i praksis.
InternasjonaltSosialisme og sosialdemokrati
Venezuelan President Nicolas Maduro
Aslak Versto Storsletten

Sosialismens mesterverk

Det er lov å håpe at Nicolás Maduro vil tillate et fritt valg i Venezuela i år, men sjansen er veldig liten, skriver Aslak Versto Storsletten.
Demokrati og rettigheterSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Flere spørsmål gjenstår om SVs økonomiske sosialisme

SV må regne med at det stilles berettigede spørsmål om hva «en passelig blanding mellom statlig og privat drift» egentlig betyr».
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokrati
sosialistisk økonomi
Lars Peder Nordbakken

SVs nysosialistiske økonomi er rik på illusjoner og sosialt sprengstoff.

Gode hensikter, men det blir for lettvint, SV.
Økonomisk politikkSosialisme og sosialdemokratiØkonomi og velferdØkonomiske systemer
sovjet sosialisme kommunisme
Aslak Versto Storsletten

Hvorfor er så mange tilsynelatende intelligente mennesker sosialister?

Intelligente mennesker overvurderer ofte betydningen av intelligens, men undervurderer betydningen av kultur.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Gard Løken Frøvoll

Rødts gode intensjoner

"Rødt er for uærlig i omgangen med sin egen ideologi. For selv gode intensjoner kan brolegge veien til helvete", skriver Gard Løken Frøvoll.
DemokratiDemokrati og rettigheterAndre ideologierPopulisme
Bård Larsen

Hva er det SV egentlig vil?

I SVs partiprogram er det noe for alle på venstresiden. Det er nok fremdeles slik at om du spør en håndfull SV’ere om hva de legger i begrepet sosialisme, får du mye hummer og kanari til svar.
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Hvor ble det av nysosialismen?

Den som ivrer mest for å gi «nyliberalismen» skylden for uheldige eksempler på gjennomføring av NPM, har trolig også god grunn til å tenke over om det ikke kan være på sin plass å reservere en god del av anklagene til restene av «nysosialismen».
Andre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Photo Shelly Prevost - flickr.com
Eirik Løkke

Har vi grunn til å frykte Bernie Sanders?

De nordiske landene har få innslag av sosialisme i sin økonomiske politikk og det er en av grunnene til at vi gjør det så bra. Det er antagelig en av de viktigste lærdommene Sanders kan trekke av å se til Skandinavia, skriver Eirik Løkke i Nettavisen.
USASosialisme og sosialdemokrati
Marcel Deat Nysosialisme

Nysosialisme

Begrepet nysosialisme eller «neo-sosialisme» er mest kjent som navnet på en revisjonistisk fløy, og senere utbrytergruppe, i det franske sosialistpartiet på 1930-tallet.
IdeerAndre ideologierSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

Sosialismens grunnleggende økonomiske problem feirer 100 år

I 1920 publiserte økonomen Ludwig von Mises en artikkel som sådde tvil om sosialistenes populære løfter om en høyere levestandard for det brede lag av folket.
Politisk filosofiSosialisme og sosialdemokratiØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Klimakrise som brekkstang for sosialisme

I et internt diskusjonsnotat lanserer SV en plan som kommer «til å koste samfunnet enorme summer», skriver Mats Kirkebirkeland i Minerva.
Sosialisme og sosialdemokratiKlima og miljø
Kristin Clemet

Einar Gerhardsen og veien videre for Ap

"Jeg har til gode å se overbevisende argumenter for at løsningen er mer planøkonomi og sosialisme, slik Gerhardsen sto for på 1950-tallet." Kristin Clemet svarer i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Hva ville Gerhardsen gjort?

Så hva ville Gerhardsen gjort, hvis han levde i dag og skulle møte dagens utfordringer? Slik vi må forstå Kristjánsson, Moxnes og Marsdal, ville Gerhardsen ha innført en radikal form for sosialisme og planøkonomi – altså noe som til forveksling ligner på Rødts program. Er det noen andre som tror på det? Jeg tror ikke det, skriver Kristin Clemet i Klassekampen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer
Bård Larsen

SV: Partiet i spagaten

"SV har fremdeles ikke en klar ide om hva sosialisme er: Statsdoktrine i et sosialistisk folkestyre der kapitalismen er avskaffet, eller venstresosialdemokrati i et liberalt demokrati?"
Norsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Marius Doksheim

Det er ikke sosialismen som har skapt norsk suksess

Norge har siden 1980-tallet ført en helt annen økonomisk politikk enn den SV ønsket, og det har tjent oss godt. Det er helt feil at Norge er blitt en vellykket økonomi som følge av ”sosialistiske virkemidler”.
Sosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Lada sosialisme

Sosialisme

Vi kan grovt skille mellom tre ulike retninger innenfor sosialismen: kommunisme, reformsosialisme og sosialdemokrati.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Lars Peder Nordbakken

En flukt fra virkeligheten

Lars Peder Nordbakken kritiserer boken «Ingen mennesker er født frie».
Ideer
Eirik Løkke

Venezuela og den knuste drømmen om sosialisme

Bortsett fra teppebombing, finnes det neppe en mer effektiv måte å ødelegge et lands velstand, enn å innføre sosialisme. Eirik Løkke i Bergens Tidene.
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Noen tanker fra den mørke siden

I årets Oslo-markering deltok NKP og deres ungdomsorganisasjon, samt en rekke små kommunistpartier fra utlandet. Samrøret på Youngstorget er interessant (og litt alvorlig) av flere årsaker, skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Autoritær sosialisme i LO-systemet

Autoritære svermerier vil alltid eksistere i politikkens ytterkanter, men det er oppsiktsvekkende at autoritært svermeri er organisert fra innsiden av LO. Bård Larsen i VG.
MenneskerettigheterTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Nr. 8 2016: “Et sosialistisk prosjekt” – om LO og forholdet til Cuba og Venezuela

Cuba og Venezuela: Det er et kommunikasjonsproblem for LO at betydelige deler av organisasjonen lefler med autoritær sosialisme.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokratiDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Fyrtårnet sluknet, igjen

"SVs støtte til Hugo Chavez og andre revolusjonære ledere peker mot deres hjemlige ideologi. Ifølge deres eget program ønsker partiet å avskaffe kapitalismen og innføre sosialisme. Men hva slags sosialisme?" Bård Larsen i VG:
InternasjonaltTotalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Lars Kolbeinstveit

Sosialistisk sanghefte

"Med all denne mangelen på drøfting og nyanser plasserer Lysbakken SV på mange måter der det skal være: ute – på venstrefløyen," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit om Audun Lysbakkens bok "Frihet sammen: En ny sosialisme for en ny tid".
IdeerNorsk politikkSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Er SV ferdig i norsk politikk?

"Det pågår kniving om veien videre: Skal de være et bredt, radikalt (og i realiteten) sosialdemokratisk parti, eller et grønnere, mer liberalt parti? Med bunnoteringer på meningsmålinger og troverdighetsmålinger, består SV i dag av en retro-sosialistisk grasrot på den ene siden og pragmatiske urbanister på leit etter ideologisk fornyelse på den andre," skriver Bård Larsen i VG.
IdeerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen

Orwell kan ikke nullstilles

"Orwell gjorde som brorparten av den europeiske venstresiden: Konverterte til demokratisk sosialisme etter å ha sett hvordan den idealistiske kommunismen ble vekslet inn i politisk praksis. I den grad jeg tar Orwell til inntekt for eget syn, er det fordi Orwell var klarsynt nok til å velge demokratiet fremfor det autoritære," skriver Bård Larsen i Klassekampen.
Totalitære og autoritære regimerDemokrati og rettigheterSosialisme og sosialdemokrati
Kristian Tonning Riise

Forstyrrende fakta fra høyre

"Jeg mistenker at Brekkes irritasjon henger sammen med at LAG-miljøet fortsatt sliter med å innse at Venezuela aldri ble det sosialistiske paradiset mange hadde håpet, men står igjen som et ganske tragisk eksempel på tapte muligheter etter 14 år med ikonet Chávez," skriver Kristian Tonning Riise hos NRK Ytring.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen
Bård Larsen

SVs svikefulle forhold til demokratiet

"Det er lett å trå feil, når det er andre forhold enn det liberale demokratiet som tiltrekker den politisk søkende. Det er ingen som hevder av SF/SV var et kommunistisk parti. Partiets store problem var at man valgte feil fot å stå på. Det er på høy tid at SV som parti tar en omfattende intern debatt om bevegelsens fortid," skriver Bård Larsen på Nye Meninger.
Totalitære og autoritære regimerSosialisme og sosialdemokrati
Bård Larsen
Bård Larsen

Politisk privatliv

"Etter selv å ha kommet i søkelyset er Rødt-leder Bjørnar Moxnes opptatt av at debatten om Rødst ”rikingsafari” ikke må bli personlig", skriver Bård Larsen på Minerva.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Hayek og de intellektuelle

Hvorfor tiltrekkes så mange intellektuelle av sosialismen? Roger Kimball i New Criterion forsøker å svare med Hayek: "the reason, Hayek suggests, lies in the peculiar rationalism to which a certain species of intellectual is addicted. The “fatal conceit” lay in believing that, by exercising his reason, mankind could recast society in a way that was at once equitable and prosperous, orderly and conducive to political liberty."
Økonomi og velferd

Sosialliberalt Venstreparti

"Dersom SV ønsker å bli oppfattet som et parti for individets frihet, må det reflekteres i deres politiske valg. Alt for ofte aksepterer SV å begrense borgernes frihet for å forbedre statistikk og strukturer," skriver Eirik Vatnøy i Minerva om Bård Vegar Solhjells bok "Solidaritet på ny".
Ideer

Atavistisk sosialisme

Ideer

Lysbakkens sosialistiske folkeparti

"Begrepet sosialisme er like innholdsløst nå som for to dager siden. Før betydde sosialisme planøkonomi, nasjonalisering av industrien, avskaffelse av privat eiendomsrett og revolusjon. Nå betyr det "rettferdighet" og "samarbeid og mer demokrati". Men også SVs påstand om at partiet står for mer rettferdighet og større likhet må gås nærmere etter i sømmene før den kan tas for god fisk. Kanskje er det tvert om," skriver Kristin Clemet om Audun Lysbakkens sosialisme.
Ideer