Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
exit-skatt, dør, mann som går, skatt, rødt,
Mathilde Fasting

Exit-skatten

Vil de nye reglene for exit-skatt stoppe utflyttingen fra Norge? Vil forslaget fremme verdiskaping og sikre likebehandling? Eller bidrar det kun til uforutsigbarhet i det norske skattesystemet og politisk risiko for fremtidige investeringer i Norge?
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Høringsinnspill til skatteutvalget

Dette notatet er et høringsinnspill til skatteutvalgets rapport. Skattene totalt sett må ned, og formuesskatt på næringskapital må fjernes. Høy eierbeskatning ødelegger for fremtidig norsk eierskap, næringsutvikling og verdiskaping.
FormuesskattSkatt og avgifter
skatt
Steinar Juel

Kampen for et helhetlig skattesystem

Hvert unntak, hver særregel og hver fradragspost i skattesystemet forsvares av sterke interessegrupper som ikke ser helheten. Desto verre at regjeringspartiene straks avviser enkeltelementer.
Økonomisk politikkReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
20 des
tirsdag 20 desember 2022 kl. 08:00

Får vi en ny skattereform?

Mandag 19. desember legger Skatteutvalget frem sin utredning. Dagen etter fremleggelsen, tirsdag 20. desember, inviterer vi til frokostmøte om utredningen.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Skatten skal også stimulere til verdiskaping

Om Alstadsæter skulle få gjennomslag for sitt forslag om å utrede en ny skattereform, må også hensynet til verdiskaping være helt sentralt. Dette er spesielt viktig nå som Norge skal omstille seg bort fra en oljedrevet økonomi. Kristin Clemet svarer i Dagens Næringsliv.
NæringslivSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Rødgrønt hukommelsestap i skattedebatten

En liten skattehistorietime kan kanskje hjelpe på hukommelsen, skriver Mathilde Fasting i Dagens Næringsliv.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eiergrupper – private norske, utenlandske og offentlige.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen har latt en gyllen sjanse gå fra seg til å gjøre skattesystemet mer rettferdig

Regjeringen og støttepartiene kunne gitt skattesystemet en bedre fordelingsprofil og bedre miljøprofil, og dessuten lavere skattesats til alle. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen bør redusere skattefordelene for boligeierne

"Det er på høy tid at regjeringen gjør noe med skattefordelene for landets boligeiere. Det vil være god fordelingspolitikk, og dempe prisveksten", skriver politisk økonom i Civita, Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Boligbygging er svaret – ikke skatt

Mathilde Fasting blogger om boligbygging og sekundærboliger.
BoligpolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Gi og ta

All verdens fine ord om nedtrapping av skatt på arbeidende kapital hjelper fint lite hvis nedtrappingen egentlig betyr en opptrapping, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Reform til det verre

Skattereformen er nå vedtatt i Stortinget. Reformen er ikke et forlik, for samarbeidspartiene har stort sett godtatt Arbeiderpartiets modell. Hva de fire partiene egentlig har vunnet ved å inngå et forlik, er det vanskelig å forstå. Mathilde Fasting i Finansavisen.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skatteforliket på Stortinget er egentlig ikke et forlik

Vil samarbeidspartiene holde det de lover, eller blir det Aps skattereform? Mathilde Fasting og Sindre Støer i Aftenposten.
ReformerSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

«Ulikhetskrisa» kan løses med utdanningspolitikk

Hvis man er opptatt av å redusere ulikheten i samfunnet, er det mye viktigere å fokusere på skolen enn å insistere på en vekstdempende formueskatt. Mathilde Fasting på Minervanett.no.
SkolepolitikkUlikhetUtdanning og forskning
Villeman Vinje

Prioriter arbeid, ikke bolig

«Landet trenger vekst og omstilling. Den kommende skattereformen bør derfor, innenfor handlingsregelen, innrettes klart mer vekststimulerende og med større skatteletter enn regjeringens skattemelding legger opp til.» Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
ReformerSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skattereform for verdiskaping og omstilling

"Skattesystemet er en av de mest sentrale rammebetingelsene for norsk næringsliv. Det er positivt at skattedebatten nå ser ut til å legge mer vekt på verdiskaping og hva som skal til for å øke den." Mathilde Fasting blogger:
ReformerSkatt og avgifter

Norsk skattereform

Forslag til ny skattereform vil bli behandlet av Stortinget før påske. Utformingen vil ha stor betydning for norsk næringsliv. Vi spør hvordan et verdiskapende og godt skattesystem bør utformes. Se video fra frokostmøtet her:
ReformerSkatt og avgifter
skatt, økonomi, reform
Villeman Vinje

Norsk skattereform

Kapitalbeskatningen i Norge bør fornyes, og de neste par årene skal det gjennomføres en skattereform. Samlet skisserer denne rapporten alternativer som vil gi norske bedrifter bedre konkurransekraft, omstillingsevne, innovasjonsevne, investeringsevne og sysselsettingsevne enn med Solberg-regjeringens forslag til skattereform.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Skattlegging av norske eiere og kapital

"Nå starter forhandlingene om skattereformen. Resultatet ­avgjør rammebetingelsene for norsk næringsliv fremover." Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv:
Økonomisk politikkReformerSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Skattereform i virkeligheten

"Det er å håpe at skattereformen tar utgangspunkt i den norske virkeligheten, ikke i internasjonal forskning uten særlig relevans for norske bedrifter." Mathilde Fasting i Bergens Tidene:
ReformerSkatt og avgifter

Finansministeren diskuterer nytt skattesystem

Civita inviterte til frokostmøte i Bergen mandag 2. november. I panelet var finansminister Siv Jensen (FrP), stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) og professor ved NHH, Thore Johnsen.
ReformerSkatt og avgifter
Daniel Ras-VidalMathilde FastingVilleman Vinje

Myter om jobbskaping

"Aftenposten gjentar myter om at unge bedrifter ikke skaper arbeidsplasser. I realiteten gjør de det, og vekstevnen deres må forsterkes av skatte- og innovasjonspolitikken." Fasting, Vinje og Ras-Vidal i Aftenposten:
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikkSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Norsk eierbeskatning og skattereform

"En skattereform som bygger på Scheel-utvalget, er nært forestående. Det vil være et stort feilgrep, med klare negative virkninger for norsk økonomi, om en slik skattereform legger Scheel-utvalgets forutsetning om perfekte kapitalmarkeder til grunn." Villeman Vinje i Finansavisen:
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Lars Kolbeinstveit

Eiendomsskatt og offentlig forbruk

"De som i dag argumenterer med at økonomer er for økt eiendomsskatt, lytter bare til halvparten av det økonomene sier," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit hos Minerva.
Offentlige utgifterPersonskattSkatt og avgifter
Mathilde FastingVilleman Vinje

Verdien av norsk eierskap

"Den kommende skattereformen bør redusere selskapsskatten, uten å skjerpe den samlede eierbeskatningen. Samtidig bør også redusert formuesskatt prioriteres. Et slikt dobbeltgrep vil bedre rammevilkårene for omstilling og nyskaping for alle bedrifter." Mathilde Fasting og Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
ReformerNæringslivSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Au revoir Piketty

"På mange måter er Norge allerede i den situasjonen Piketty ønsker for resten av verden. Piketty er altså ikke spesielt relevant for Norge, men det er likevel ett av rådene hans vi fortsatt bør følge: Satsing på utdanning og kunnskap", skriver Mathilde Fasting på Minervanett.no.
UlikhetSkatt og avgifterUtdanning og forskning
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er til diskusjon. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. I denne rapporten, lansert i 2011, foreslås en reform av måten dagens skattesystem beskatter (men også i betydelig grad subsidierer) eiendom og formue på. Beskatning på arbeid og kapital bør reduseres, og økes på eiendom.
ReformerFormuesskattSelskapsskattPersonskattSkatt og avgifter

Temaside: Civita om formuesskatt

Her har vi samlet noen av Civitas publikasjoner og bidrag til debatten om formuesskatt.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
BoligpolitikkFormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
skatt
Tom Stephan Jensen

Nr. 6 2009: Flat skatt og økonomisk vekst

Flat skatt kan, gjennom bedre insentiver og reduserte kostnader, redusere dybden og varigheten på den nåværende globale økonomiske krisen.
SelskapsskattPersonskattNæringspolitikkSkatt og avgifter

Skatter og verdighet

Økonomi og velferd
Kristin Clemet

Jensen vs Støre: Interessant og selsom duell om de store pengene

"De siste 10 årene har 8 milliarder gått til å redusere skatt, 104 milliarder til å øke offentlige utgifter." Kristin Clemet blogger:
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdSkatt og avgifter