Økonomi og velferd

Skatter og verdighet

Publisert: 22. april 2005

At et høyt skattenivå har negative virkninger for vekstevnen i økonomien er kjent. Men, er det en sammenheng mellom skattenivå og verdighet? Foreleser på CIVITAS Oscarsborgseminar 2004, Dr. Nils Karlson, tar opp temaet i dette paperet som har vakt internasjonal oppsikt.

Les paperet Dignity and the Burden of The Welfare State på hjemmesiden til utredningsinstitutet RATIO

For mer informasjon om Oscarsborgseminaret, kontakt Dag Ekelberg ([email protected])