Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
rasisme, ytringsfrihet
Eirik Løkke

Når antirasismen misbrukes

Å bekjempe rasisme har stor oppslutning i Norge. Det er en god ting, men det kan misbrukes.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Den aggressive antirasismen

Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterLikestilling og feminismeYtringsfrihet
Eirik Løkke

En personlig historie om rasisme og ytringsfrihet

Ny episode av Liberal halvtime med Lisa Esohel Knudsen, forfatter og rådgiver i Minotenk.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Eirik Løkke

Civita gjør flere ting for å motvirke rasisme

"I alle tilfeller mener jeg at det absolutt viktigste for å motvirke rasisme er å utvikle et mer liberalt samfunn, hvor mantraet til Martin Luther King om ikke å dømme folk på bakgrunn av rase, men å bedømme folk på bakgrunn av deres karakter, kultiveres i kulturen og blant borgerne."
IdeerIdentitetspolitikkPolitikk og samfunn

Rasisme

I den mest grunnleggende betydningen viser ordet «rasisme» til oppfatninger om at mennesker på en meningsfull måte kan deles inn i grupper med naturgitte forskjeller koblet med holdninger om at disse rasene har forskjellig verdi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Woke

Woke, årvåkenhet, betyr å være våken og på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypiserende.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Bård Larsen

Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer. 
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter

Kan man være rasist – dersom rasismen rettes mot hvite?

"Debatten illustrerer hovedproblemet med identitetspolitikken. Den dyrker forskjellene mellom folk og grupper, fremfor hva som forener."
Ideer

En kulturkriger i Det hvite hus

«Donald Trumps NFL-debatt og fokuset på hvite arbeidere demonstrerer en ekstrem form for identitetspolitikk: hvit identitetspolitikk», skriver Eirik Løkke.
Ideer

Diskriminering

Diskriminering er, på et urimelig grunnlag, å behandle noen mennesker annerledes eller ugunstig i forhold til andre.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Hvilken debatt ønsker Arbeiderpartiet egentlig?

"Det etterlyses at noen tar et oppgjør med rasismen og høyreekstremismen, men man lar det henge i luften hvem disse noen er, eller hva rasismen dreier seg om. Stadige utspill som bare handler om at det er viktig å ta debatten, bringer oss ikke videre. Hvis Lippestad og Johansen mener denne debatten er viktig, bør de begynne med å forklare hva de vil snakke om," skriver Torstein Ulserød på Aftenposten.no.
Ideer
Torstein Ulserød

Ærekrenkelser: Gi alle samme vern!

"Det er prinsipielt betenkelig at vi får et krenkelsesvern som er basert på en minoritetsgruppetankegang. Den mest utsatte minoriteten i samfunnet er ingen gruppe, men individer som ikke tilhører noen gruppe, og ikke har noen interesseorganisasjon til å skrive kronikker for seg. Vi bør definitivt ha et vern mot ærekrenkelser, men det bør være likt for alle," skriver Torstein Ulserød hos Minerva.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

En sovende trussel

"Twitter-meldingene til «Negerjeger» og de antisemittiske bloggene, som var utgangspunktet for denne, etter hvert brede, debatten om ytringsfrihet er, tross sitt hatefulle innhold, nettopp meninger. Og meninger burde møtes, løftes opp eller forkastes på ideenes markedsplass, ikke i rettssalen. Hvis ikke kan vi risikere å våkne opp en dag og oppdage at markedsplassen er ganske tom," skriver Kristian Tonning Riise i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

Ytringsfrihet à la carte

"Frihet fra krenkelser og liberalt demokrati er gjensidig utelukkende systemer. Om det skulle bli en rettighet ikke å bli krenket har vi ikke lenger ytringsfrihet," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten. "Ytringsfrihet får først avgjørende verdi når den forsvarer de ytringene vi liker aller minst."
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

Kompromissløs ytringsfrihet og vilkårlige begrensninger

"Loven bør, etter mitt syn, kunne ta stilling til hvorvidt en ytring truer personlighetsvernet, eller representerer en farlig oppfordring til vold. Det jeg derimot ikke mener at loven bør ta stilling til, er graden av krenkelse eller hat," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

Ytringsfrihet: Grensen ingen kan definere

Kristian Tonning Riise svarer Anne Holt om ytringsfrihet: "«Ett eller annet sted» må det gå en grense for hvor krenkende en ytring har lov til å være før den er straffbar, mener Anne Holt. Men hvor skal denne grensen gå, og hvem skal bestemme?" Innlegget er på trykk i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

«Negerjeger» burde ikke straffes

"Rådgiver i Antirasistisk senter, Shoaib Sultan, oppfordrer til anmeldelser. Vi burde heller gjøre det stikk motsatte, og gi slike ytringer et sterkere juridisk vern. For selv om de er eksempler på kvalmende rasisme, har ønsket om å forby slike ytringer en del problematiske sider," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Den vanskelige grensedragningen

"Tanken om at ”jøder er ok, det er sionistene vi hater ”, er svært farlig. Å bruke begrepet sionisme for å skille mellom jøder og israelsk politikk er feil", skriver Bård Larsen på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheter

Jødehat

Bård Larsen, historiker i Civita, skriver for Minerva: "Hvis norsk-jødiske skolebarn føler seg utrygge – hvem og hva er det som får dem til å føle seg utrygge? Hvorfor vegrer lærerne seg for å ta tak i det? Hvorfor oppfattes ikke jøder – av alle – i en europeisk kontekst – som en svak, utsatt gruppe på linje med muslimer? Jeg tror ikke alle svarene er like behagelige."
Demokrati og rettigheter

Ytringsfrihet og toleranse

"Toleransen krever slett ikke at vi skal bifalle alt, bare at vi avstår fra å tvinge andre til å leve, tenke og uttrykke seg som oss. Toleranse er fullt forenlig med en kraftig kritikk av det man tolererer. Imidlertid har denne toleransetanken degenerert i nyere tid, og den er blitt tolket dit hen at den skulle kreve et bifall eller en ”anerkjennelse” av det man tolererer," skriver Lars Fr. Svendsen i Adresseavisen.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet

Det utålelige ubehaget

"Det er ikke fellesskapet som har behov for det vernet som sivile og politiske rettigheter er tenkt å gi. Man forbyr ikke tanker og man fjerner ikke meninger; man fortrenger dem," skriver jurist og filosof i Civita, Morten Kinander, i Aftenposten. Innlegget er skrevet i anledning Civitas seminarserie om høyreekstremisme.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet