Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Statsminister Jonas Gahr Støre på NHOs årskonferanse 2024
Kristin Clemet

Problematisk om lederskap og makt

Det er problematisk at våre politiske ledere nærmest ber oss om ikke å diskutere et tema som kan bli livsviktig for Norge.
EU og EØS
Politi og motorsykkel
Henrik Lerstøl Bjørøen

Politi og demokrati: Om rolleblanding og maktmisbruk i en av Norges mest betrodde institusjoner

Dette notatet ser nærmere på hvordan politiets maktutøvelse kan komme i konflikt med demokratiet og rettsstaten, med utgangspunkt i Rolleforståelsesutvalgets rapport.
Demokrati og rettigheter
Knut Jørgen KirkebergJulie Lovise Green Holten

MDG har alltid jaget etter SVs velgere. Nå blir det enda tydeligere

Skal MDG virkelig aspirere mot en maktrolle, må de vite – i hvert fall evne å kommunisere – hva de står for i praksis.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
makt

Makt

Makt må organiseres og begrenses på en slik måte at den i størst mulig utstrekning gjør det mulig for den enkelte å leve livet sitt.
Institusjoner og forvaltningIdeerPolitisk filosofi
Civita-foredraget
Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. Svendsen om makt

Makt er hverken godt eller ondt i seg selv – det avhenger helt og fullt av hvordan den utfolder seg – men makt er farlig. Ny episode av Civita-foredraget.
IdeerPolitikk og samfunn
Gard Løken Frøvoll

For høye offentlige utgifter gjør folket avmektig i forholdet til staten

Skatt er for mange en usynlig utgift som materialiserer seg i synlige offentlige goder. Dette kan gi staten for stor makt over individene, skriver Gard Løken Frøvoll
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Torstein Ulserød

Pride har blitt en maktdemonstrasjon

Den manglende viljen til å behandle homobevegelsen som den maktfaktoren den er, er et umodent trekk ved norsk offentlighet. Torstein Ulserød i Minerva.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Stortinget, den lovgivende makt

Maktfordeling

Maktfordelingsprinsippet fordeler makten på tre sfærer, en lovgivende, en utøvende og en dømmende.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Den svakes makt

"En maktkritikk som ikke tar høyde for at hvem som er «svak» og hvem som er «sterk» som oftest er sammensatt, bommer lett med sin maktkritikk", skriver Lars Kolbeinstveit.
DemokratiDemokrati og rettigheter

Maktspredning

Maktspredning henger sammen med idéene bak maktfordelingsprinsippet. Likevel brukes begrepet i litt andre sammenhenger og er mer et normativt uttrykk som vedrører idealer om spredning av makt for å fremme demokrati, konkurranse i markedet og mangfold i sivilsamfunnet i bred forstand.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Mats Kirkebirkeland

Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen

"Norske velgere ønsker et mest mulig likt offentlig tjenestetilbud i hele landet, som av natur medfører en sentralstyrt forvaltning, og som gir lite rom for lokalt selvstyre og autonomi," skriver Mats Kirkebirkeland i Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Morten Kinander

Rett, politikk og Høyesterett

"Man skal være på vakt mot ambisiøse maktinstitusjoner. Kanskje mer enn det Rune Slagstad synes å ville være", skriver Morten Kinander i VG.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Marius Doksheim

Ulikhet og makt

"Et av problemene med for stor økonomisk ulikhet er utvilsomt at for store forskjeller i inntekter og formuer kan gi for store forskjeller i makt. Stig Arild Pettersen kritiserer oss for å overse dette i våre bidrag til debatten om Thomas Piketty og ulikhet. Jeg vil driste meg til å påstå at noe av kritikken kommer av selektiv lesning eller forglemmelse," skriver Marius Doksheim hos Minerva.
Ulikhet

Syse-seminaret 2011

Kristin Clemet deltar i paneldebatt arrangert av Høyres Hovedorganisasjon, Unge Høyres Landsforbund og Minerva 24. november. Tema er maktfordeling: ”Hvor bør makten ligge?” I panelet sitter Eivind Smith, Erling Lae (fylkesmann Vestfold), Petter Steen jr (ordfører Haugesund), Anders B. Werp (stortingsrepresentatnt for Høyre, justis) og altså Kristin Clemet (Civita). Debatten ledes av Torbjørn Røe Isaksen.
Demokrati og rettigheter