Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.
IntegreringInnvandring og integrering
Torstein UlserødNikolai HegertunHaakon Riekeles

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering

Integrering

Helt generelt kan vi si at integrering betyr innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet.
IntegreringInnvandring og integrering
migrasjon

Innvandring

Reguleringen av innvandring til Norge er et tillatelsesbasert system der ulike kategorier av innvandrere i ulik grad har adgang til riket, basert på hvor de kommer fra, og hvilken grunn de har for å komme.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Ærlighet om innvandring

"Det er ikke lett for noe parti å «slå» Frp på strenghet når det gjelder innvandring. Men det er ikke en umulig oppgave å være bedre på ærlighet," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

En usammenhengende innvandringspolitikk

Den nye regjeringsplattformen beskriver virkeligheten og målene for politikken på en måte som er mer tilslørende enn den er ærlig og konsistent.
Uncategorized

Multikulturalisme

En ideologisk multikulturalisme er opptatt av gruppe- og særrettigheter.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En handlingsregel for flyktninginnvandring

"Kontroll over totalen kan gi en bedre flyktningpolitikk," skriver Torstein Ulserød og Haakon Riekeles i Aftenposten.
Økonomi
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En bedre flyktningpolitikk

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet, høyt konfliktnivå og et begrenset nasjonalt handlingsrom. I dagens debatt blandes spørsmålet om hvor mange Norge kan ta imot, med spørsmål om hvilke grupper som bør få komme til eller få bli i landet. Vi foreslår i dette notatet at det skal vedtas et måltall for hvor mange flyktninger som skal tas imot for å på den måten få en mer overordnet og prinsipiell styring av flyktningpolitikken. Notatet foreslår også nye kriterier for permanent opphold.
InnvandringInnvandring og integrering

Asyl

Asyl, forstått som politisk asyl, er den beskyttelsen en stat gir en borger fra en annen stat mot forfølgelse ved å gi vedkommende rett til opphold på sitt territorium
InnvandringInnvandring og integrering

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
Uncategorized
Jan Erik Grindheim

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Eg vonar at ikkje Arbeidarpartiet no vil surfe på dei nasjonalkonservative bølgjene i Europa», skriver Jan Erik Grindheim.
Økonomi
Mathilde Fasting

Kunnskapspolitikk blir viktigere

«Hvorvidt minoriteter opplever sosial mobilitet, vil fremover være den viktigste indikasjonen på om vi lykkes med integrering. Da er utdannelse nøkkelen», skriver Mathilde Fasting.
Uncategorized
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Uncategorized
Lars Kolbeinstveit

Selv om det er Sylvi Listhaug som sier det, er stram innvandringspolitikk fortsatt viktig for integreringen

Sammenhengen mellom stram innvandringspolitikk og god integrering har hatt bred politisk oppslutning, og det bør den på mange måter fortsette å ha, uavhengig av hva man mener om Listhaug.
Uncategorized
Torstein Ulserød

Liksom-debatten om innvandringspolitikken

Nok en gang har vi fått en runde med innvandringsdebatt som ikke egentlig handler om innvandringspolitikk i det hele tatt. Man sitter mer og mer med følelsen av at innvandringsfeltet nærmest bare fungerer som en arena der mediene og politikerne sammen setter opp det samme teaterstykket i litt ulike varianter gang etter gang.
Ideer
Kristin Clemet

Høyrepopulismen i Europa

Økonomisk ulikhet er et svært viktig tema, men det kan ikke brukes til alt - slik det virker som om Marte Gerhardsen har spesialisert seg på. Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Kristin Clemet

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

I Aftenposten 18. april blir Jonas Gahr Støre intervjuet i anledning Arbeiderpartiets forestående landsmøte. Han har to lett forståelige budskap: Han ønsker å samarbeide med KrF, og han ønsker å bekjempe høyrepopulisme. Sammenkoblingen av disse to ønskene hviler imidlertid på en oppsiktsvekkende svak analyse, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer
Torstein Ulserød

Høyre er uten ideer i innvandringspolitikken

"Det er et paradoks at partiet som i 2013 gikk til valg på «nye ideer og bedre løsninger» knapt ser ut til å ha en eneste nye idé på det politikkområdet som kanskje er vår tids aller største utfordring," skriver Torstein Ulserød.
Økonomi
Mathilde Fasting

Hvilken fremtid får vi råd til?

Vi trenger modige politikere som ikke løser problemer ved å bruke flere oljepenger. Mathilde Fasting i Bergens Tidene.
Uncategorized

Justin Trudeaus moralske lederskap

"Trudeaus åpenhet er ikke skinnhellig, og den er ikke hyklersk. Den er et uttrykk for moralsk lederskap i en tid hvor det virkelig trengs," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Økonomi
Kristin Clemet

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring. Kristin Clemet i nettavisen Minerva.
Demokrati og rettigheter

Hvilke konsekvenser har høy innvandring for de nordiske landene?

1. februar la Brochmann 2-utvalget frem sin utredning om innvandringens konsekvenser. I den anledning inviterte Civita til et frokostmøte med nordiske perspektiver på innvandringen. Se video fra møtet her!
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Nr. 23 2016: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.
InnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Ulikhet løses ved arbeid

"Arbeid, selv med noe lavere lønn, vil være bedre enn arbeidsløshet." Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Dagbladet:
Uncategorized
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Offensiv integrering for arbeid

"Vi trenger en mer offensiv integreringspolitikk som anerkjenner flyktningers potensial og som bygger på prinsippet om arbeidslinjen. Kvalifiseringstiltakene bør starte tidligst mulig og være mer arbeidsrettede," skriver Mathilde Fasting og Haakon Riekeles i Aftenposten.
Økonomi
Torstein Ulserød

Behov for en mer rasjonell flyktningpolitikk

Demokrati og rettigheter
Sylo TarakuTorstein Ulserød

En ny og helhetlig flyktningpolitikk

Det må skilles mellom store befolkningsgrupper som er tilfeldige ofre for krig, konflikt og menneskerettighetsbrudd, og flyktninger som forfølges på individuelt grunnlag.
Demokrati og rettigheter
Marius Doksheim

Innvandring og flyktninger – og det liberale

"Enkelte har i Minerva etterlyst Civitas meninger om flyktningkrisen. Her er et liberalt svar." Marius Doksheim på Minervanett.no:
Demokrati og rettigheter
Bård Larsen

Behov for realitetsorientering

"Migrasjonskrisen vil trolig, om den fortsetter i samme omfang, bidra til å forandre den norske velferdsstaten slik vi kjenner den. Dette bør det norske folk forberedes bedre på." Bård Larsen på VG-Nett:
Demokrati og rettigheter
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Pensum for liberale

"Fosli lyfter fram røyster som er heilt naudsynte å få fram om me skal forstå korleis det fleirkulturelle samfunnet verkar, og kva som konkret skaper integreringsproblem, og kva som kan gjerast for å løysa problema," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dag og tid.
Økonomi
Mats Kirkebirkeland

Å åpne våre hjerter (og vår lommebok)

"50 milliarder kroner kan virke som et stort tall, men er likevel ikke verre enn en årlig omprioritering av rundt 10 milliarder kroner på et statsbudsjett som i år er på 1162,4 milliarder kroner," skriver Mats Kirkebirkeland hos Minerva.
Økonomi
Torstein Ulserød

Aps innvandringspolitikk

"Det er uvisst om Gerhardsen også mener en mer liberal arbeidsinnvandringspolitikk ville være i tråd med «norsk kultur og ånd». Her kunne imidlertid Agenda bidratt til noen virkelig interessante diskusjoner på norsk venstreside om noen av «de store spørsmålene i vår tid»," skriver Torstein Ulserød i VG.
Økonomi