Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Hvordan ble den norske modellen til?

Historiker Jan Eivind Myhre mener at 1800-tallet var avgjørende for hvordan den norske samfunnsmodellen ble til. I samtalen knuser vi myter om at Norge var fattig, lite avansert og hang etter andre europeiske land.
Bistand og utviklingØkonomisk politikkDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Vi bygget landet

Kristin Clemet svarer Torbjørn Kindingstad.
Politikk og samfunnDen nordiske modellen
fly sas pilot
Jan Erik Grindheim

En samfunnsmodell for sikkerhet og fleksibilitet

Pilotene i SAS streiker fordi de mener ledelsen i selskapet går på akkord med prinsippene i den skandinaviske modellen. Stemmer det?
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
norden danmark
Lars Peder Nordbakken

Nordens gull: Den nordiske modellens inkluderende, dynamiske og polysentriske styrke 

Det er svært lite som tyder på at den nordiske modellens attraktivitet står i fare for å synke i overskuelig fremtid.  
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Kristin ClemetSteinar Juel

Aktiv og passiv klimapolitikk

"Det er ganske forbausende at en representant for en tankesmie et godt stykke til venstre i det norske politiske landskapet er så positiv til amerikansk økonomisk politikk og tilsynelatende mener at den er mer i tråd med den nordiske modellen enn politikken i Norge er."
Økonomi og velferdKlima og miljøNæringspolitikk

The Future of the Nordic Model

The aim of the webinar is to cast light upon and explore the relevant trends, opportunities, challenges and critical success factors for the future competitiveness and sustainability of the Nordic model.
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Mathilde Fasting

Mysteriet Norge – hvorfor Norge ble verdens rikeste og lykkeligste land

Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter Harald Eia og statsviter Tore Wig, om hva som bidrar til at vi i dag er et velfungerende og velstående demokrati.
Politikk og samfunnDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Kunsten å spore av en interessant debatt

Det passer ikke inn i forestillingen til noen sosiologer at norsk arbeiderklasse kan være fornøyd, skriver Lars Kolbeinstveit.
ArbeidslivØkonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
Lars Peder Nordbakken

Den norske økonomiske modellen: Liberal og sosial

Dette notatet diskuterer den norske økonomiske modellen gjennom syv ulike modeller, fra 1800-tallet til i dag. Notatet ser også på sammenhengen mellom de politiske spillereglene og målte institusjonelle kvaliteter, og inneholder en oversikt over reformer siden 1980-tallet.
LiberalismeDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Torstein Ulserød

Når høyrefolk slutter å tulle

For at norsk arbeidsliv skal greie å omstille seg, slik at det kan møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi en borgerlig regjering som ikke bare nøyer seg med å sverge troskap til den norske modellen og kreve eierskap til sosialdemokratiets løsninger. Torstein Eidsmo Ulserød i VG.
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Aslak Versto StorslettenLars Kolbeinstveit

Alt er ikke klassekamp

"Norske fagforeninger har blant annet brukt makten til å kjempe for frontfagsmodellen og solidaritetsalternativet. Linjen har vært moderat og markedsrettet. Det gir grunnlag for eksport, likhet, tryggere arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv, som igjen gir fellesskapet skatteinntekter til å finansiere velferdsordninger."
ArbeidslivØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
NRK
Lars Kolbeinstveit

Harald Eia er for markedsvennlig for venstresiden

Problemet med Aalborgs fortelling er at hun utelater vesentlige deler av årsaken til den norske modellens suksess. Lars Kolbeinstveit svarer i Vårt Land.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellen
Aslak Versto Storsletten

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Dette notatet viser den sentrale rollen private aktører, både ideelle og kommersielle, har spilt i utviklingen av vår felles velferdsstat.
VelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Jan Erik Grindheim

O jul med din glede…

Utad fremstår vi nordmenn lykkelige, med en høy leve- og livsstandard. Hvorfor er det da så mange innad som ser et land og et folk i dyp krise?
Økonomi og velferdDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Velferd: Problematisk og løsningsorientert

"Pragmatismen har preget alle de nordiske land, og den har kommet til uttrykk på ulike måter", skriver Kristin Clemet.
VelferdsstatenPrivate i velferdenDen nordiske modellen
Lars Peder Nordbakken

Folkeopplysning fra innsiden av den norske modellen

Boken "Nasjonaløkonomi - en guide til økonomisk politikk" av Stein Reegård formidler på en komprimert, enkel og oversiktlig måte viktige sammenhenger i norsk økonomi.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenØkonomi og velferd

Tillit

Man stoler på eller våger å ta en større risiko i samhandling med andre mennesker når man har tillit til dem.
IdeerPolitikk og samfunn
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Steinar Juel

Hvorfor synker oppslutningen om fagforeningene?

«Det synes ikke lenger å være attraktivt nok å være med i en kollektiv bevegelse bare for å støtte en bedring av arbeidsforholdene generelt», skriver Steinar Juel
ArbeidslivPolitikk og samfunnArbeid og sysselsetting

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen er det økonomiske, politiske og institusjonelle systemet som kommer aller tydeligst til uttrykk i Norge, Sverige og Danmark. Måten man kombinerer markedsøkonomien med trepartssamarbeid i arbeidsmarkedet og universell velferdsstat på, trekkes frem som særegent for modellen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Temauke i Stavanger 23. – 25. november

Ideer

Den nordiske modellen

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania torsdag 19. mai kl. 8.00-9.30. Hva skjer med den nordiske modellen? Vil den kunne sørge for vekst og utjevning også i fremtiden? Hva er i så fall betingelsene for at det skal kunne skje?
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Kristin Clemet

Der er et yndigt land

"Forvirret, fordi tilbakemeldingene Danmark får, er variable og spenner fra de svært negative til de veldig positive." Kristin Clemet i Aftenposten:
InternasjonaltDen nordiske modellen
Eirik Løkke

Norge trenger liberale reformer

"Norges økonomiske gullalder er snart over. Den positive nyheten er at vi har gode forutsetninger for å lykkes med nødvendige reformer," skriver Eirik Løkke hos E24: "Mye av årsaken finner vi i den nordiske (eller norske) modellen, som i stor grad preges av liberale prinsipper."
Økonomisk politikkReformerDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Den norske modellen skaper også ulikhet

"Ofte hevdes det at velferdsordningene og likheten er en forutsetning for at folk skal godta de raske omstillingene i markedsøkonomien. Disse påstandene er det åpenbart noe i, men vel så viktig er det at folk godtar markedskonkurransen hvis vi på sikt skal beholde arbeid, velferd og likhet," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Bergens Tidende.
UlikhetDen nordiske modellenØkonomiske systemer
Kristin Clemet

Nordens utfordringer

"NordMod er opptatt av at fagforeningsgraden og velferdsstaten er viktige for å få med arbeidslivet på de omstillingene som vil komme. Det kan det være mye i. Men det er også viktig å anerkjenne betydningen av en åpen økonomi med konkurranse og mangfold, hvis vi skal få til omstilling," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
ArbeidslivØkonomisk politikkDen nordiske modellenArbeid og sysselsetting

En blåere norsk modell

"Den norske modellen har aldri har vært en statisk modell - antageligvis er det dynamiske elementet, og det faktum at vi tverrpolitisk har evnet å bli enige om varige reformer, en viktig forklaring på suksessen. Man burde således ikke frykte at reformer truer modellen. Den største trusselen mot den norske modellen er status quo - i frykt for ikke å bli gjenvalgt," skriver Eirik Løkke i BT.
Økonomi og velferd

Sosial dumping og den norske modellen

"Norge må legge til rette for arbeidsinnvandring, og sørge for at tiltakene mot sosial dumping ikke hindrer ”sosial jumping”", skriver Marius Doksheim i Minerva.
Ideer
Lars Kolbeinstveit

Markedsøkonomien er en forutsetning for ”den norske modellen.”

"Etter Frp-landsmøtet har det igjen oppstått en debatt om «den norske modellen». Hva kjennetegner den? Hva gjør at vi, sammenlignet med andre land, lykkes så godt?", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Stavanger Aftenblad.
Den nordiske modellenØkonomiske systemer

Den nordiske modellen

Erik Solheim, nå leder av OECDs utviklingskomité, og Kristin Clemet, leder i Civita, diskuterer og forklarer den nordiske modellen i NRK Søndagsavisa. Hør klippet her. Se også Civita-notat nr. 7 2011 om den nordiske modellen.
Økonomi og velferd

Funfacts om den norske modellen

"Kombinasjonen av rikdom og likhet, av kapitalisme og en sjenerøs velferdsstat, av kollektive ordninger og stor individuell frihet karakteriserer de nordiske landene. I valgkampen kommer vi til å høre mye om den norske eller nordiske modellen. Venstresiden vil forsøke å etterlate inntrykk av at det er de som har skapt modellen, og at andre vil ødelegge den. Så her er noen fakta om modellen," skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
Økonomisk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen

Den nordiske modellen

Mathilde Fasting deltok i dag i Politisk kvarter på NRK P2. Der ble en ny rapport fra Fafo om den nordiske modellen diskutert. Hør innslaget her.
Økonomisk politikkDen nordiske modellen
Lars Kolbeinstveit

Das nordische Wohlfahrtsstaatswunder

"Relativt høyt skattenivå og velferdsstat lar seg visstnok kombinere med konkurransekraft likevel", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit på Minervanett.no.
VelferdsstatenDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Den nordiske modellen: Liberal, konservativ, sosialdemokratisk

"Om modellen skulle ha et alternativt politisk-ideologisk ladet navn måtte det bli ’liberal-konservativ-sosialdemokratisk modell’ eller ’sosialdemokratisk-liberal-konservativ modell’", skriver Stein Kuhnle.
IdeerKonservatismeLiberalismeSosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer

En nordisk superstat?

Den danske tankesmien Cepos viser i dette notatet at en nordisk "superstat", der best practice fra hvert land ble den nordiske politikken, ville vært det fjerde mest markedsliberale landet i verden (etter Hong Kong, Singapore og New Zealand). Hadde Norge hatt dansk arbeidsmarkedsregulering, svensk handelspolitikk og en størrelse på offentlig sektor som i Finland, ville vi vært langt mer markedsliberale enn for eksempel USA og Storbritannia.
Økonomi og velferd