Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Knirk og mistenksomhet

Under all støyen finner vi reelle problemer: Hat, diskriminering, historisk sjåvinisme og hverdagsrasisme. Alt dette finnes og burde være innlysende, på tross av ytre høyres forsøk på å tåkelegge med begrepsbruk.
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
rasisme, ytringsfrihet
Eirik Løkke

Når antirasismen misbrukes

Å bekjempe rasisme har stor oppslutning i Norge. Det er en god ting, men det kan misbrukes.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

Den aggressive antirasismen

Antirasismen oppfattes som aggressiv fordi den ER aggressiv.
MenneskerettigheterLikestilling og feminismeDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Eirik Løkke

En personlig historie om rasisme og ytringsfrihet

Ny episode av Liberal halvtime med Lisa Esohel Knudsen, forfatter og rådgiver i Minotenk.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Eirik Løkke

Civita gjør flere ting for å motvirke rasisme

"I alle tilfeller mener jeg at det absolutt viktigste for å motvirke rasisme er å utvikle et mer liberalt samfunn, hvor mantraet til Martin Luther King om ikke å dømme folk på bakgrunn av rase, men å bedømme folk på bakgrunn av deres karakter, kultiveres i kulturen og blant borgerne."
IdeerIdentitetspolitikkPolitikk og samfunn
Eirik Løkke

Man trenger ikke være «woke» for å bekjempe rasisme

"Å bekjempe rasisme gjør vi gjennom å legge vekt på toleranse og mangfold, ikke ved å erstatte liberalisme med en autoritær woke-ideologi", skriver Eirik Løkke.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Torkel Brekke

Strukturell rasisme er et dårlig begrep

Det bidrar i hovedsak til forvirring og lite fruktbar krangling i den offentlige debatten, skriver Torkel Brekke.
MenneskerettigheterPolitikk og samfunnLikestilling og feminisme

Rasisme

I den mest grunnleggende betydningen viser ordet «rasisme» til oppfatninger om at mennesker på en meningsfull måte kan deles inn i grupper med naturgitte forskjeller koblet med holdninger om at disse rasene har forskjellig verdi.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn, om antisemittisme

Gjest i denne episoden av vår podcast Liberal halvtime er forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og nestleder i Antirasistisk senter, Ervin Kohn, om antisemittisme og hva som skal til for å bekjempe rasistiske holdninger.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter

Woke

Woke, årvåkenhet, betyr å være våken og på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypiserende.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Torkel Brekke

Kritisk raseteori og godhetsposering

Det som kunne vært en viktig debatt om diskriminering, blir i stedet en kamp om å signalisere egen godhet, skriver Torkel Brekke i Morgenbladet.
IdentitetspolitikkForskningUtdanning og forskning
Torkel Brekke

Kritisk raseteori er et kolonialistisk prosjekt

Tradisjonen er uløselig knyttet til en amerikansk virkelighet, men virkelighetsforståelsen skal brukes globalt, nærmest uavhengig av kultur, skriver Torkel Brekke.
IdentitetspolitikkForskningDemokrati og rettigheter
Torkel Brekke

Deler av den antirasistiske bevegelsen minner om en religiøs vekkelse

"Aktivismen for sosial rettferdighet som har vokst frem på USAs universiteter, er i konflikt med de liberale idealene til universiteter i hele den vestlige verden, i likhet med alle fundamentalistiske vekkelsesbevegelser", skriver Torkel Brekke.
IdentitetspolitikkForskningYtringsfrihetUtdanning og forskning
Mathilde Fasting

Aggresjon er forståelig i møte med urettferdighet og rasisme, men det løser ingenting

Så lenge vi lever i liberale demokratier og har ytringsfrihet og valgmuligheter, kan vi alltid forsøke å ta riktige valg. Å fjerne historien, eller å bidra til polarisering og diskriminering, er ukloke valg, skriver Mathilde Fasting i Aftenposten.
IdentitetspolitikkDemokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård LarsenMathilde Fasting

Krenkelse, rasisme og identitetspolitikk

Historiker Bård Larsen snakker om sin nye pamflett Identitetspolitikk, og om å bli krenket, om rasisme og hva som vil skje med identitetspolitikken etter corona.
IdentitetspolitikkYtringsfrihet
Bård Larsen

Identitetspolitikk

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer. 
IdentitetspolitikkPolitikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Et rystende eksempel på strukturell rasisme i amerikansk rettsvesen

"Serien «When they see us» bør få oss alle til å ta inn over oss hvor mange uskyldige svarte mennesker som sitter i fengsel i USA." Eirik Løkke i Minerva.
USARettsstat
Lars Kolbeinstveit

Toleranse er å kritisere

Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Anne Siri Koksrud BekkelundEirik Løkke

Har Norge et rasismeproblem?

Hva er rasisme? Og hvor stort er problemet i Norge? Hva kan gjøres for å bekjempe rasisme? Ukens gjest er Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheter
6 okt
lørdag 6 oktober 2018 kl. 00:00

Forstå USA: Rasisme

Litteraturhuset i Bergen og Civita inviterer til debattmøte lørdag 6. oktober kl. 16.00-17.00. Vegard Tenold Aase er aktuell med boken Everything You Love Will Burn, som gir et innblikk i hvit-makt bevegelsen i USA.
DemokratiMenneskerettigheterUSALikestilling og feminisme
Eirik Løkke

Kan man være rasist – dersom rasismen rettes mot hvite?

"Debatten illustrerer hovedproblemet med identitetspolitikken. Den dyrker forskjellene mellom folk og grupper, fremfor hva som forener."
IdentitetspolitikkUSA
Eirik Løkke

En kulturkriger i Det hvite hus

«Donald Trumps NFL-debatt og fokuset på hvite arbeidere demonstrerer en ekstrem form for identitetspolitikk: hvit identitetspolitikk», skriver Eirik Løkke.
IdentitetspolitikkUSA

Diskriminering

Diskriminering er, på et urimelig grunnlag, å behandle noen mennesker annerledes eller ugunstig i forhold til andre.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
Bård Larsen

Moralistisk om rasismens farer

Nymotens autokratier oppstår ikke på ruinene av hovedsteder der folk deporteres til GULag-leire. Det er lenge siden autoritære i vår del av verden marsjerte i gatene. I dag ser vi illiberale stater som gjennom manipulering av konstitusjon og lovverk sikrer politisk hegemoni helt uten å ty til vold eller innføre diktatur. Bård Larsen anmelder bok hos Minerva.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterPopulismeKultur
Torstein Ulserød

Hvilken debatt ønsker Arbeiderpartiet egentlig?

"Det etterlyses at noen tar et oppgjør med rasismen og høyreekstremismen, men man lar det henge i luften hvem disse noen er, eller hva rasismen dreier seg om. Stadige utspill som bare handler om at det er viktig å ta debatten, bringer oss ikke videre. Hvis Lippestad og Johansen mener denne debatten er viktig, bør de begynne med å forklare hva de vil snakke om," skriver Torstein Ulserød på Aftenposten.no.
TerrorismeDemokrati og rettigheterPopulismeForsvar og sikkerhet
Torstein Ulserød

Ærekrenkelser: Gi alle samme vern!

"Det er prinsipielt betenkelig at vi får et krenkelsesvern som er basert på en minoritetsgruppetankegang. Den mest utsatte minoriteten i samfunnet er ingen gruppe, men individer som ikke tilhører noen gruppe, og ikke har noen interesseorganisasjon til å skrive kronikker for seg. Vi bør definitivt ha et vern mot ærekrenkelser, men det bør være likt for alle," skriver Torstein Ulserød hos Minerva.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

En sovende trussel

"Twitter-meldingene til «Negerjeger» og de antisemittiske bloggene, som var utgangspunktet for denne, etter hvert brede, debatten om ytringsfrihet er, tross sitt hatefulle innhold, nettopp meninger. Og meninger burde møtes, løftes opp eller forkastes på ideenes markedsplass, ikke i rettssalen. Hvis ikke kan vi risikere å våkne opp en dag og oppdage at markedsplassen er ganske tom," skriver Kristian Tonning Riise i Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

Ytringsfrihet à la carte

"Frihet fra krenkelser og liberalt demokrati er gjensidig utelukkende systemer. Om det skulle bli en rettighet ikke å bli krenket har vi ikke lenger ytringsfrihet," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten. "Ytringsfrihet får først avgjørende verdi når den forsvarer de ytringene vi liker aller minst."
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

Kompromissløs ytringsfrihet og vilkårlige begrensninger

"Loven bør, etter mitt syn, kunne ta stilling til hvorvidt en ytring truer personlighetsvernet, eller representerer en farlig oppfordring til vold. Det jeg derimot ikke mener at loven bør ta stilling til, er graden av krenkelse eller hat," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

Ytringsfrihet: Grensen ingen kan definere

Kristian Tonning Riise svarer Anne Holt om ytringsfrihet: "«Ett eller annet sted» må det gå en grense for hvor krenkende en ytring har lov til å være før den er straffbar, mener Anne Holt. Men hvor skal denne grensen gå, og hvem skal bestemme?" Innlegget er på trykk i Dagsavisen.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Kristian Tonning Riise

«Negerjeger» burde ikke straffes

"Rådgiver i Antirasistisk senter, Shoaib Sultan, oppfordrer til anmeldelser. Vi burde heller gjøre det stikk motsatte, og gi slike ytringer et sterkere juridisk vern. For selv om de er eksempler på kvalmende rasisme, har ønsket om å forby slike ytringer en del problematiske sider," skriver Kristian Tonning Riise hos Aftenposten.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet
Bård Larsen

Den vanskelige grensedragningen

"Tanken om at ”jøder er ok, det er sionistene vi hater ”, er svært farlig. Å bruke begrepet sionisme for å skille mellom jøder og israelsk politikk er feil", skriver Bård Larsen på Minervanett.no.
Demokrati og rettigheter

Jødehat

Bård Larsen, historiker i Civita, skriver for Minerva: "Hvis norsk-jødiske skolebarn føler seg utrygge – hvem og hva er det som får dem til å føle seg utrygge? Hvorfor vegrer lærerne seg for å ta tak i det? Hvorfor oppfattes ikke jøder – av alle – i en europeisk kontekst – som en svak, utsatt gruppe på linje med muslimer? Jeg tror ikke alle svarene er like behagelige."
Demokrati og rettigheter

Ytringsfrihet og toleranse

"Toleransen krever slett ikke at vi skal bifalle alt, bare at vi avstår fra å tvinge andre til å leve, tenke og uttrykke seg som oss. Toleranse er fullt forenlig med en kraftig kritikk av det man tolererer. Imidlertid har denne toleransetanken degenerert i nyere tid, og den er blitt tolket dit hen at den skulle kreve et bifall eller en ”anerkjennelse” av det man tolererer," skriver Lars Fr. Svendsen i Adresseavisen.
Demokrati og rettigheterYtringsfrihet