Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Særinteresser

I en moderne, demokratisk stat er det kanskje riktig å si at kampen pågår mellom et utall forskjellige grupper og særinteresser.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
skatt

Hestehandel

Hestehandel betyr at en politiker stemmer for en annens sak, i bytte mot at den andre politikeren stemmer for hans sak. 
DemokratiPolitikk og samfunn
stortinssalen

Konsensus

Enstemmighet og konsensus, det vil si at alle (partiene) er enige om hva som bør gjøres, er nokså vanlig i norsk politikk, og mye vekt legges på samarbeid over partigrensene og det å komme frem til kompromisser.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Transaksjonskostnader

Enhver handel medfører transaksjonskostnader: Kjøper og selger må finne hverandre, enes om hva de skal bytte og skaffe garantier for at den andre parten overholder avtalen.
Økonomi og velferd

Kollektive goder

Dette er goder som, når de først eksisterer, ikke kan begrenses slik at bare de som betaler for dem, får gleden av dem, samt at godet ikke blir ”brukt opp” uansett hvor mange som får nyte det.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Eksternaliteter

De aller fleste varer og handlinger har eksternaliteter, som kanskje enklest kan forklares som effekter på andre som du ikke tar hensyn til når du tar dine valg.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
penger kontant

Markedssvikt

Alle avvik fra idealmodellen betyr at det er store eller små markedssvikt.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdØkonomiske systemer

Rent seeking

I stedet for å tjene penger ved å produsere eller skape noe som andre ønsker å betale for, slik man gjør i markedet, forsøker man å tjene penger ved å kare til seg fordeler gjennom politiske vedtak.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Marius DoksheimKristian Kjøllesdal

PUBLIC CHOICE: Styring som svikter

Hva skjer hvis velgerne, politikerne og byråkratene overtar homo economicus' viktigste trekk, nemlig egeninteressen og den økonomiske rasjonaliteten? Hvordan handler menneskene hvis de tenker slik i politikken som økonomene antar de gjør i butikken? Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal skriver om public choice i Dagens Næringsliv.
IdeerØkonomisk politikkØkonomi og velferd
Kristian KjøllesdalMarius Doksheim

SVIKT! En introduksjon til public choice

I denne pamfletten utfordres forestillingen om at myndighetene kan løse problemene markedene ikke kan løse. Ved hjelp av fagretningen public choice viser forfatterne hvordan og hvorfor myndighetene ofte ikke makter å hindre eller rette på markedssvikten – og hvorfor offentlig inngripen kan gjøre problemene større.
IdeerØkonomi og velferd

Anmeldelse: Historien om økonomene

Ideer