Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
16 jan
tirsdag 16 januar 2024 kl. 18:30

Hva bør konservative mene om innvandring?

På hvilken måte påvirker ulike typer innvandring samfunnet? Er dagens innvandring til Europa og Norge økonomisk og kulturelt bærekraftig? Velkommen til Civitakveld på Bakgården tirsdag 16. januar.
Innvandring og integrering
Eirik Løkke

Unge Høyre-leder Ola Svenneby om innvandring

Hvor mange innvandrere bør Norge ta imot? Og spiller det noen rolle hvem som kommer? Hvordan vil innvandringen påvirke det norske samfunnet?
Innvandring og integrering
Eirik Løkke

Har Oslo et problem med vold og innvandring?

De siste 40 årene har Oslo utviklet seg til å bli en multietnisk hovedstad. Har byen også blitt utrygg? Hør ny episode av Liberal halvtime med forfatter og journalist Inga Ragnhild Holst.
IdeerInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Tips til norsklærere

Historielærer og norsklektor Sjur Aaserud savner innvandrerlitteratur om innvandrere som lykkes. Jeg gjorde det samme, og for noen år siden skrev jeg boken «Vilje til å lykkes».
Innvandring og integrering

Hvordan påvirker innvandringen Norge?

Hvordan skal vi forstå fenomenet innvandring? Har vi høy eller lav innvandring til Norge nå? Og hvordan vil innvandrere forandre det norske samfunnet? Hør ny episode av Liberal halvtime med Grete Brochmann i samtale med Eirik Løkke.
InnvandringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Tallet for anstendighet

Fem år etter flyktningkrisen i 2015 fungerer det europeiske asylsystemet fortsatt dårlig. Den norske asyldebatten fungerer imidlertid fortsatt godt som markeringsarena, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Venstre tyr til lettvint asylpopulisme i møte med forslagene fra Høyres innvandringsutvalg

"Det er ødeleggende for debatten om flyktninger at selv moderate forslag nærmest på autopilot blir møtt enten med skremsler om at nå blir det åpne grenser eller med beskyldninger om at man vil rasere flyktningretten."
InnvandringInnvandring og integrering
Foto: Liv Aarberg
Mathilde Fasting

Å viske ut forskjeller

Klassereisen landets nye kulturminister har foretatt viser den store sosiale mobiliteten barn av innvandrere har. Vi har et ansvar for å sørge for at flere i denne gruppen lykkes, skriver Mathilde Fasting i Minerva.
Innvandring og integrering

Er vi på vei mot nasjonalt sammenbrudd?

Er det grunn til å være urolig over innvandringstakten til Norge? Og hva er konsekvensene av innvandringen for det norske samfunnet? Ukens gjest er sosiolog og forfatter Halvor Fosli.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Den skadelige asylpopulismen

Venstre og KrF er med på å vanskeliggjøre helhetlige prioriteringer i asylpolitikken. Torstein Ulserød i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integrering
migrasjon

Migrasjon

Migrasjon betegner det at mennesker beveger seg både innenfor og over landegrenser. Ofte brukes begrepene migrasjon og innvandring litt om hverandre
InnvandringMigrasjonInnvandring og integreringGlobalisering
Kristin Clemet

Siv Jensens bragd

"Det er vanskelig å forestille seg noe land i Europa nå uten innvandringskritiske og grønne partier. Men hva slags partier dette er, varierer veldig. Noen av dem er mer seriøse, moderate og liberale enn andre." Kristin Clemet blogger.
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering

Liberal halvtime: Bidrar innvandring til å svekke tilliten i samfunnet?

Episode 47 av Civitas podcast «Liberal halvtime» er nå ute. Ukens gjester er Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo (AP) og Lars Kolbeinstveit, filosof og rådgiver i Civita.
InnvandringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering vil svekke tilliten

Kompleksiteten i det norske samfunnet må vi ta høyde for når vi diskuterer innvandring, integrering og tillit. Lars Kolbeinstveit i Dagbladet.
IntegreringInnvandring og integrering
Lars Kolbeinstveit

Mislykket integrering svekker tilliten

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.
IntegreringInnvandring og integrering
migrasjon
Haakon RiekelesNikolai HegertunTorstein Ulserød

Gode migrasjonsforslag fra Ap

"Selv om Aps utvalg i noen grad faller for fristelsen til å skjule reelle avveininger bak uklare formuleringer, har det likevel kommet med et godt og prinsipielt grunnlag for noe som kan bli en mer konstruktiv politisk diskusjon om norsk asyl- og flyktningpolitikk."
Norsk politikkMenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering

Integrering

Helt generelt kan vi si at integrering betyr innlemmelse av innvandrere i majoritetssamfunnet.
IntegreringInnvandring og integrering
migrasjon

Innvandring

Reguleringen av innvandring til Norge er et tillatelsesbasert system der ulike kategorier av innvandrere i ulik grad har adgang til riket, basert på hvor de kommer fra, og hvilken grunn de har for å komme.
InnvandringInnvandring og integrering

Hvorfor stemmer innvandrere som de gjør?

Hvorfor stemmer ikke flere innvandrere på borgerlige partier?
Demokrati og rettigheterInnvandring og integrering

Liberal halvtime: Hvor mange flyktninger kan vi ta imot?

Torstein Ulserød forklarer hvordan asylsystemet fungerer, hvilke svakheter det har, og hvilke endringer som kan gjøres for å få det til å fungere bedre.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Ærlighet om innvandring

"Det er ikke lett for noe parti å «slå» Frp på strenghet når det gjelder innvandring. Men det er ikke en umulig oppgave å være bedre på ærlighet," skriver Torstein Ulserød.
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

En usammenhengende innvandringspolitikk

Den nye regjeringsplattformen beskriver virkeligheten og målene for politikken på en måte som er mer tilslørende enn den er ærlig og konsistent.
InnvandringInnvandring og integrering

Multikulturalisme

En ideologisk multikulturalisme er opptatt av gruppe- og særrettigheter.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

Et utømmelig behov for beskyttelse krever kontroll

"Et måltall kan samtidig bidra til mer forutsigbarhet, et lavere konfliktnivå og mer helhetlige løsninger i flyktningpolitikken," skriver Torstein Ulserød og Haakon Riekeles.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En handlingsregel for flyktninginnvandring

"Kontroll over totalen kan gi en bedre flyktningpolitikk," skriver Torstein Ulserød og Haakon Riekeles i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En bedre flyktningpolitikk

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet, høyt konfliktnivå og et begrenset nasjonalt handlingsrom. I dagens debatt blandes spørsmålet om hvor mange Norge kan ta imot, med spørsmål om hvilke grupper som bør få komme til eller få bli i landet. Vi foreslår i dette notatet at det skal vedtas et måltall for hvor mange flyktninger som skal tas imot for å på den måten få en mer overordnet og prinsipiell styring av flyktningpolitikken. Notatet foreslår også nye kriterier for permanent opphold.
InnvandringInnvandring og integrering

Asyl

Asyl, forstått som politisk asyl, er den beskyttelsen en stat gir en borger fra en annen stat mot forfølgelse ved å gi vedkommende rett til opphold på sitt territorium
InnvandringInnvandring og integrering

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring er migrasjon inn i et land med det hovedformål å ta seg arbeid i det nye landet. Denne typen innvandring kan ha en rekke fordeler.
InnvandringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Øyvind Eggen

Terje Tvedts blindsone

Tvedt forteller oss at Norge gjennomfører et eksperiment, men ikke at hele den vestlige verden – som har opplevd enorm suksess – har gjort omtrent det samme.
IdeerInnvandring
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
IntegreringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Jan Erik Grindheim

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Eg vonar at ikkje Arbeidarpartiet no vil surfe på dei nasjonalkonservative bølgjene i Europa», skriver Jan Erik Grindheim.
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering
Kristin Clemet

Hvorfor er innvandring så vanskelig å diskutere?

«Arbeiderpartiet ønsket kanskje aller minst å diskutere innvandring i årets valgkamp», skriver Kristin Clemet
Norsk politikkInnvandringInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Kunnskapspolitikk blir viktigere

«Hvorvidt minoriteter opplever sosial mobilitet, vil fremover være den viktigste indikasjonen på om vi lykkes med integrering. Da er utdannelse nøkkelen», skriver Mathilde Fasting.
IntegreringSkolepolitikkInnvandring og integrering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Venstre, KrF og Frp må snakke sammen om innvandring og integrering

«Venstre, KrF og Fremskrittspartiet bør gå fra retorikk til politikk i innvandrings- og integreringsspørsmålet», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
IntegreringInnvandringInnvandring og integrering