Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Therese ThomassenEirik Løkke

Oslo Freedom Forum 13. – 15. juni 2023

Årets konferanse er en feiring av solidaritet, der samholdet, mentorskapet og det globale fellesskapet som Oslo Freedom Forum har skapt gjennom 15 år hedres. Det bringer sammen dissidenter og journalister, filantroper og teknologer – som sammen jobber for å overvinne tyranni.
Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Hva tør regjeringen å utrede?

Det er oppsiktsvekkende at ikke de tre partiene Ap, Sp og SV er mer nysgjerrige på hvordan vi kan få mest mulig ut av de offentlige ressursene vi i fellesskap har til rådighet.
Private i velferdenVelferdstjenester
fellesskap, gruppe
Eirik Løkke

Klassekampen og fellesskap

Motsetningene i denne debatten går ikke på hvorvidt det offentlige skal betale eller ikke, men hvorvidt borgerne kan velge offentlig finansierte private eller offentlige alternativer.
VelferdsstatenVelferdstjenester
Fellesskap, mennesker, silhuetter, gruppe
Eirik Løkke

Fellesskap er mer enn staten

Den språklige forskjellen knyttet til begrepet fellesskap(et) er mer enn semantikk. Den avslører forskjellige måter å se samfunnet og staten på.
VelferdsstatenPrivate i velferden
Eilev Hegstad

Staten kan også korrumperes

"Når staten gis flere og flere oppgaver og mer makt betyr det nødvendigvis at noen av disse andre fellesskapene vi tilhører mister innflytelse. Men det er også kanskje poenget når venstresiden så ofte er bekymret for at disse andre fellesskapene velger «feil»? Den holdningen illustrerer jo nettopp problemet med økt maktkonsentrasjon hos staten."
IdeerRettsstatDemokrati og rettigheter
Lars Kolbeinstveit

Hva skjer med tillit, fellesskap og samhold etter koronakrisen?

Vi vet at akutte kriser kan gi en kortvarig knekk i tilliten til myndighetene, for eksempel til politiet, slik det skjedde etter at 22. juli-kommisjonen la frem sin rapport. Biter arbeidsledigheten seg fast på et høyt nivå, og vi får en langvarig økonomisk stagnasjon, er det mer sannsynlig at tilliten også blir mer varig svekket.     
Velferdsstaten
Borgere og fellesskap
Lars Kolbeinstveit

Når staten står i veien for fellesskapet

Alle partier er for velferdsstaten. Men i dagens debattklima blir minimale forslag om å vektlegge individuelt eller sivilt ansvar noe mer, avfeid som hjerterått og kaldt. Lars Kolbeinstveit i Minerva:
Velferdsstaten
fellesskap, gruppe

Fellesskap

I politisk sammenheng kan man se at det er et typisk borgerlig standpunkt å understreke at fellesskap ikke er synonymt med offentlig sektor eller staten. Man må skille mellom de sivile fellesskapene og staten som fellesskap.
IdeerPolitikk og samfunn
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private velferdsaktører kan gi større valgfrihet og bedre tjenester

VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester
integrering
Lars Kolbeinstveit

Frihet styrker fellesskapet

Grunnlaget for fellesskap er frihet og ansvar. Lars Gauden-Kolbeinstveit i Carthe Blanche.
IdeerØkonomiske systemer
Mathilde FastingPaul Joakim Sandøy

Det ekskluderende «fellesskapet»

"Når Arbeiderpartiet anklager regjeringen for å være «unorsk» og «selge landet», skjer ikke det i et historisk vakuum. Partiet har forsøkt å sette likhetstegn mellom Norge og sosialdemokratisk politikk siden andre verdenskrig," skriver Mathilde Fasting og Paul Joakim Sandøy i Aftenposten.
Offentlig eierskapNorsk politikk
Mathilde Fasting

Ny bok: Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen.
IdeerPolitisk filosofi
Mathilde Fasting

Borgeren og fellesskapet

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens samfunnsliv og politikk? Det primære målet med essayet er å bidra til å gi borgeren og borgerlige den plassen de fortjener i den norske samfunnsutviklingen. Dette er også et kritisk essay, fordi det er et forsøk på å beskrive hvordan fellesskapet som metafor for staten og for det offentlige i perioder har bidratt til at det kollektive har tatt overhånd på bekostning av liberale, borgerlige verdier.
IdeerPolitisk filosofiPolitikk og samfunn
Villeman Vinje

Formuesskatt og ulikhet

"Formuesskatten har en svært begrenset omfordelende virkning", skriver Villeman Vinje i Dagens Næringsliv.
FormuesskattUlikhetSkatt og avgifter

Retorikk og politikk

Ideer