Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Eierbeskatning

Eierbeskatning er den skatten en eier av en næringsformue må betale for å eie formuen.
FormuesskattPersonskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Altfor høy eierskatt fremdeles

Støre-regjeringen foreslår ingen vesentlige endringer i eierbeskatningen i statsbudsjettet for neste år. Det betyr at eierbeskatningen fortsatt vil være altfor høy.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Eierbeskatningen i 2023

Eierbeskatningen i Norge har aldri vært høyere enn den er i 2023. Dette notatet gir en kort oversikt over provenyene for eierbeskatningen i 2023.
FormuesskattSkatt og avgifter
bedrift
Mathilde FastingKristin Clemet

Skattene for norske, private eiere har økt

Når bedriftseiere må ta penger ut av bedriften for å betale formuesskatt, må de også betale utbytteskatt. Skatter må selvsagt ses i sammenheng.
FormuesskattSkatt og avgifter
næring
Kristin ClemetMathilde Fasting

Venstresiden tar feil – skatten er økt kraftig

De som flytter til Sveits, kan regne, og det kan også bedriftseiere landet rundt. Påstanden «formuesskatten ikke høyere enn i 2013» er feil – eierbeskatningen er langt på vei doblet bare fra 2021 til 2023.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Slagsvold Vedum, Senterpartiet/flickr.com
Mathilde Fasting

Pomperipossa i Monismanien er tilbake

En eier av en mellomstor bedrift med tre prosent realavkastning, slik Oljefondet nå forventer, vil bli beskattet med 148 prosent av realavkastningen, altså tape penger.
FormuesskattSkatt og avgifter
jenga spill, avkastning, skatt, norsk næringsliv, klosser, byggeklosser, hånd
Mathilde Fasting

All avkastning går til skatt – Realavkastning og skatt for norsk eierskap i statsbudsjettet for 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil føre til at all realavkastning vil gå til å betale skatt. Det vil ikke gi rom for verken levekostnader eller investeringer i norskeide bedrifter.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskatt
Mathilde Fasting

Skattetrykket på norske eiere er doblet på ett år

Økt eierbeskatning fører til økte utbytteuttak og dermed mindre investeringskapasitet i bedriftene.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Steinar Juel

Hva med utbytteskatt også på utbytter som betales til selskaper?

Kritikken har vært sterk, men forslagene til alternativer få. Det enkleste hadde vært å øke skatten på bedriftenes overskudd, mot tilsvarende reduksjon i utbytteskatten.
FormuesskattSelskapsskattSkatt og avgifter
Jan Erik Grindheim

Generasjonen som stjal fra den neste?

"I politikken er det vel knapt noen generasjon som har gjort mer for å sikre sine etterfølgere en trygg fremtid enn nettopp den de to professorene tilhører."
Økonomi og velferdFinanspolitikk
Steinar Juel

Ny, stor studie av norske bedrifter viser at utbyttet øker med formuesskatten

Norske bedriftseiere i formuesskatteposisjon tar ut mer av bedriftenes overskudd enn andre eiere. Det kommer frem i en ny studie, skriver Steinar Juel.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Steinar Juel

Agenda som stedfortreder for Arbeiderpartiet

Diskusjonen om fritaksmetoden startet ved at jeg i et innlegg kommenterte Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajiks artikkel. Jeg har ikke hørt noe fra Ap. Agendas Hannah Gitmark kom inn som stedfortreder, skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferdSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Når man lytter til dem som har skoa på, er det viktigst å høre hva som blir sagt

Næringslivet støttet innføringen av utbytteskatt, men forventet samtidig at formuesskatten ville bli trappet ned og på sikt faset ut. Men det skjedde ikke. Utbytteskatten kom og er senere økt i flere omganger – mens formuesskatten ikke ble borte. Resultatet er at den totale eierbeskatningen er om lag tidoblet siden 2005.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Steinar Juel

Utbytteskatt og tilbakeholdte overskudd – hva er det egentlig Ap ønsker?

Det er høyst uklart hva Arbeiderpartiet mener bør gjøres nå. Skatteopplegget partiet foreslår for 2021, er ikke i nærheten av «å løse» det Tajik angir som et problem, at det akkumuleres «for mye» kapital i bedriftene.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Hadia Tajik glemmer formuesskatten

"Betaling av formuesskatt er vanskelig å kombinere med forbud mot utbytte", skriver Mathilde Fasting i et svar til Hadia Tajik.
FormuesskattØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Et utbytteforbud må følges av et forbud mot formuesskatt

Ingen andre land i EU/EØS opererer med formuesskatt i samme omfang som Norge, og over tid er det utbyttene fra bedriftene som finansierer formuesskatten, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Nei, de rikeste har ikke fått mindre skatt

"Norske eiere har opplevd en nominell tidobling av den personlige eierbeskatningen etter 2005. Det stimulerer ikke til å øke investeringer og aktivitet i næringslivet", skriver Mathilde Fasting i BT.
FormuesskattSkatt og avgifter