Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Eirik Løkke

Neppe noen hensikt med lobbyregister

DN anbefaler på lederplass 29. desember Stortinget å innføre et lobbyregister for møter med folkevalgte. Ideen er fin i teorien, men vanskeligere å gjennomføre i praksis. Det er usikkert om et slikt register vil begrense uheldig samrøre mellom eksterne aktører og stortingsrepresentanter.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Michael Tetzschner om Stortingets utfordringer

Stortingets oppgaver er uttrykt i grunnloven og omfatter lovgivning, bevilgning og kontroll av regjeringen. Evner Stortinget å gjøre dette på en god måte?
Politikk og samfunn
Eirik Løkke

Marianne Marthinsen om livet på Stortinget

Hvordan står det til med demokratiet i Norge? Er politikere stort sett opptatt av å verne om egne privilegier? Og har den politiske debatten blitt bedre eller verre? I dagens episode deler tidligere stortingsrepresentant, Marianne Marthinsen (Ap), noen erfaringer fra Stortinget.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Martine Aamås SmørdalEirik Løkke

STORTINGET 2021–2025: Hvem skal styre landet?

Spiller det noen rolle hvilken bakgrunn stortingsrepresentantene har og kan det påvirke holdningene deres? I dette notatet har vi sett på de kandidatene som, ifølge gjennomsnittet på meningsmålingene i juni 2021, kommer til å utgjøre det nye Stortinget etter valget i september.
Norsk politikkDemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Selv partiene må underlegge seg normale demokratiske prosesser og innse at de ikke står over landets nasjonalforsamling

Valgdagen er en slags dommens dag, der stortingsrepresentantene skal stilles til ansvar. Det blir umulig, dersom de i virkeligheten er underlagt noen helt andre som ikke er valgt, og som ikke kan stilles til ansvar.
Institusjoner og forvaltningDemokratiDemokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen om demokratiet, arbeidet på Stortinget og nordisk samarbeid

Gjest i denne episoden av vår podcast Liberal halvtime er stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, som mener at det norske demokratiet står støtt og at vi vil ha god nytte av nordisk samarbeid i fremtiden.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Linn-Aurora Wengen

Bør en stortingsrepresentant kunne få sparken eller trekke seg fra vervet?

Dette notatet diskuterer ombudspliktens innhold og konsekvenser for vervet som folkevalgt.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Et spekulativt innlegg

Man skulle tro at Stavrum vet bedre. Og gjør han det, er det ekstra god grunn til å kritisere det han skriver - fordi han da bevisst bidrar til å svekke tilliten til en av våre viktigste institusjoner, nemlig Stortinget.
Institusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Jan Erik Grindheim

«Den solbergske parlamentarisme»: Ny og særegen i norsk politikk?

Forholdet mellom Storting og regjering er ikke gitt. Parlamentarismen kan praktiseres på forskjellige måter. I dette notatet ser vi på hvordan alle disse faktorene har påvirket norsk parlamentarisk praksis i de siste tiårene, og spesielt på den «den solbergske parlamentarismen» regjeringen i dag fører.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Haakon Riekeles

Stortingsgruppene får for mye penger

Det er ekstra pinlig at partier på høyresiden utmerker seg i negativ forstand når det gjelder penger på fest og moro. Haakon Riekeles i internrevisjonen i Aftenposten.
Institusjoner og forvaltningDemokrati

Parlamentarisme

Parlamentarisme betyr at enhver regjering må ha støtte i parlamentet. Dersom regjeringen ikke har slik støtte, kan parlamentet når som helst tvinge regjeringen til å gå av.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling, og består av 169 folkevalgte representanter. Stortingets viktigste oppgaver er å vedta lover, vedta statsbudsjettet og kontrollere hvordan regjeringen utøver sin makt.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Stortingsaktivismen gir hverken bedre beslutninger eller bedre debatt

Kristin Clemet i Aftenposten: "Skal vi få viktige, gjennomtenkte saker på dagsordenen igjen, krever det at vi vender tilbake til vårt eget maktfordelingsprinsipp og lar Regjeringen og embetsverket få muligheten til å prioritere, utrede og fremme vel gjennomtenkte forslag som opposisjonen så kan slutte seg til – eller ta til motmæle mot på en måte som skaper ordentlig politisk debatt."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk

Proposisjon

En proposisjon er et forslag fra regjeringen til Stortinget. En proposisjon kan både være et forslag om en lovendring eller et forslag om at det må treffes et vedtak i andre saker, eksempelvis budsjettsaker.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Haakon Riekeles

Hvordan betale for Stortingsskandalen

"Her er noen konkrete forslag til kutt som Stortinget kan vedta, for å finansiere deler av byggeskandalen." Haakon Riekeles i Dagbladet.
Offentlige utgifterØkonomi og velferd
Torstein Ulserød

Olemic Thommessen tar ansvar

"Dersom du bare er tilstrekkelig høyt plassert i vårt politiske system, spiller det ingen rolle om du har gjort en jobb som er under enhver kritikk," skriver Torstein Ulserød.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Stortingssalen
Eirik Løkke

Gjenspeiler Stortinget befolkningen på en representativ måte?

"Dersom denne utviklingen fortsetter kan vi risikere å få et enda mer elitepreget parlament enn tidligere. Det vil neppe være heldig for det norske demokratiet," skriver Eirik Løkke.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Færre fra privat sektor på Stortinget

"Andelen som rekrutteres til Stortinget fra privat sektor faller betydelig. Blir det et problem?" Eirik Løkke i Dagens Næringsliv.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikkNæringsliv
Eirik Løkke

Hvem skal styre landet de neste fire årene?

Hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med befolkningen for øvrig?
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk
Mats Kirkebirkeland

Stortinget lider av gigantomani

Lider Stortinget av gigantomani? Kommentar fra Mats A. Kirkebirkeland i nettavisen Minerva til den kommende NTP-meldingen og til verdens første skipstunnel.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Haakon RiekelesJan Erik GrindheimTorstein Ulserød

Stortingets populistiske ulvefest

Stortinget gir lover, men skal ikke tolke dem. Retorikken til flere stortingsrepresentanter gir grunn til bekymring, skriver Torstein Eidsmo Ulserød, Jan Erik Grindheim og Haakon Riekeles i nettavisen Minerva.
Institusjoner og forvaltningRettsstat
Jan Erik GrindheimTorstein Ulserød

Debatten om kontrollkomiteens rolleforståelse

Diskusjonen om Riksrevisjonens mandat og rolleforståelse og vår kommentar til Kontrollkomiteens rolle i Vimpelcom-saken, er to forskjellige diskusjoner. Torstein Ulserød og Jan Erik Grindheim i DN.
Institusjoner og forvaltning
Mathilde Fasting

Reform til det verre

Skattereformen er nå vedtatt i Stortinget. Reformen er ikke et forlik, for samarbeidspartiene har stort sett godtatt Arbeiderpartiets modell. Hva de fire partiene egentlig har vunnet ved å inngå et forlik, er det vanskelig å forstå. Mathilde Fasting i Finansavisen.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Haakon Riekeles

Å kaste penger i et kullsvart hull

Haakon Riekeles på Minervanett.no: "For andre gang på under et halvt år, foreslås det å gi flere hundre millioner til kulldrift på Svalbard. Det må finnes bedre måter å opprettholde bosetning på Svalbard på, enn å kaste enda mer penger i et kullsvart hull.
Offentlige utgifterKlima og miljø

Civita-notat: Velgerinnflytelse, nominasjonsprosesser og valg

I Norge er det få som deltar aktivt i partienes nominasjon og valgprosesser. Dette notatet ser på hvordan den politiske deltakelsen i de politiske partiene kan stimuleres.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Eirik Løkke

Stortinget burde sagt nei

"Tirsdag vedtok Stortinget å grunnlovsfeste flere økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det var et steg i feil retning", skriver Eirik Løkke på Aftenposten.no.
MenneskerettigheterRettsstat
Eirik Løkke

Hvem skal styre landet?

I dette Civita-notatet ser vi på bakgrunnen til kandidatene som mest sannsynlig vil bli valgt inn på Stortinget fra oktober 2013, basert på Poll of polls sin 4.juli-beregning.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Eirik Løkke

Nr. 16 2013: Hvem skal styre landet?

Hvordan blir det nye Stortinget? Hvordan er aldersfordelingen blant representantene? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene? I dette Civita-notatet ser man på de kandidatene som mest sannsynlig vil bli valgt inn på Stortinget fra 1. oktober 2013, basert på mandatberegning fra poll of polls sin 4.juli-beregning. Last ned og les notatet her.
DemokratiNorsk politikkPolitikk og samfunn
Kristin Clemet

Stortings-presidentens prinsipper – er det prinsipper?

Kristin Clemet blogger etter gårsdagens Dagsnytt 18: "Stortingspresidenten er stortingsrepresentantenes talsperson og "tillitsmann" og bør, etter min mening, behandle alle stortingsrepresentanter likt - og ikke bidra til å svekke tilliten til eller så tvil om integriteten til noen representanter som er lovlig valgt."
DemokratiDemokrati og rettigheter

Lobbyisme på fremmarsj

Presset mot storting og regjering fra lobbyister og interessegrupper blir stadig større. Er Stortinget i ferd med å bli en påvirkningskanal? Er lobbyister og PR-byråer et tilskudd eller en trussel mot demokratiet? Se Civita-TV fra frokostmøte med Hans Geelmuyden, Kristin Clemet, Bård Vegar Solhjell, og Thomas Spence her.
Demokrati og rettigheter

Skadelig kvotering

Demokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Tilliten til Stortinget som institusjon

"Det er viktig at mediene driver undersøkende journalistikk. Men vi kunne også trenge en mer prinsipiell debatt om parlamentets og stortingsrepresentantenes viktige rolle i demokratiet vårt."
DemokratiInstitusjoner og forvaltningDemokrati og rettigheter
Stortinget, den lovgivende makt
Kristin Clemet

Stortinget må ta Stortinget alvorlig

Hvem kan ha respekt for Stortinget og Stortingets arbeid når ikke stortingsrepresentantene selv har det? Kristin Clemet blogger:
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkDemokrati og rettigheter
Kristin Clemet

Solberg-regjeringens andre periode blir en annerledes periode. Men på hvilken måte?

«Graden av frihet for de fire tidligere samarbeidspartiene må være balansert. KrF kan ikke forvente regjeringens eller regjeringspartienes lojalitet og solidaritet, dersom KrF opererer helt fritt», skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkPolitikk og samfunn