Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Vil protestene i Tblisi føre til endringer i Georgia?

Georgierne tar til gatene fordi parlamentet innfører «russerloven» som vil strupe frie medier og sivilsamfunnet. Vil protestene føre frem?
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheter
5 des
mandag 5 desember 2022 kl. 18:00

3 timer med Bernt Hagtvet om sivilsamfunnets betydning for demokratiet

I forbindelse med årets fredspris inviterer rådgiver i Civita, Eirik Løkke, på nytt til en 3 timers samtale med Bernt Hagtvet om sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati.
Demokrati og rettigheterSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Kunnskapsløst av Skrede

Når Anders Skrede angriper min problematisering av ideelle aktørers kapasitet og interesse i velferden, kommer hans manglende kunnskap om både tidligere og nåværende tider til syne.
VelferdsstatenPolitikk og samfunnPrivate i velferden
Aslak Versto Storsletten

Frivillighetens år 2022

Skal vi ha et uavhengig og selvstendig sivilsamfunn, trenger vi økt oppmerksomhet om stiftelsenes rolle.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Regjeringen vil snu velferdsstaten på hodet

Regjeringen og SV trenger en realitetsorientering i velferdspolitikken.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Aslak Versto Storsletten

Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten

Sivilsamfunnet kan bli avgjørende i møte med eldrebølgen og pressede statsfinanser. Dette notatet ser på de ideelle organisasjonenes rolle på velferdsfeltet gjennom historien, og hvordan sivilsamfunnet i større grad kan ta del i å løse dagens utfordringer.
VelferdsstatenSivilsamfunnetVelferdstjenester
Kristin Clemet

At mediene sluker dette så rått, er tankevekkende

I denne valgkampen har det tydeligvis blitt en sport blant såkalte frivillige organisasjoner å rangere partiene etter hvor gode de er på vedkommende organisasjons område.
Norsk politikkDemokratiSivilsamfunnetMedia

Sivilsamfunnet

Mens staten er formell, regelstyrt, har voldsmonopol osv., er den sivile delen av samfunnet preget av frivillighet, engasjement nedenfra, kulturliv, menigheter, partier og organisasjoner, som igjen er karakterisert ved tilfeldigheter, spontanitet og lokale variasjoner.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Stiftelse

Stiftelse er en type organisering av kapital. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet og eier seg selv.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Nikolai Hegertun

Klarer vi å løfte debatten?

"En mulig reform av norsk utviklingssamarbeid er redusert til en debatt om kanaler og sektorer i bistanden." Nikolai Hegertun på Minervanett.no:
Bistand og utviklingSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Sivilsamfunnet: Da KrF tapte

"Viktige institusjoner og organisasjoner i sivilsamfunnet er i dag helt avhengige av offentlig støtte og tilpasser seg signaler og ønsker fra en stat som ofte har et instrumentelt syn på sivilsamfunnets rolle. Det kunne kanskje vært annerledes - dersom KrF ikke hadde tapt," skriver Kristin Clemet i Vårt Land.
Sivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Hvem har ansvaret for de eldre når Den kulturelle spaserstokken avvikles?

"Likevel handler ikke dette bare om økonomi. Det handler også om hvordan vi behandler våre eldre. Hvem tar ansvar? Det offentlige eller pårørende og sivilsamfunnet? Hvis ikke familien og sivilsamfunnet tar sin del av ansvaret, får vi et fattig og kaldt samfunn," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
VelferdsstatenSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

Ansvar: Misjonerer ikke for nattvekterstaten

"Når borgerlige sier at samfunnet bygges nedenfra, er ikke det en neglisjering av statens rolle i samfunnet. Det er uttrykk for en bevissthet om hvilken rolle og hvilket ansvar staten har, og hvilket ansvar sivile samfunn har. Blandes disse rollene kan sivilt og individuelt ansvar svekkes. Dette kan igjen svekke staten," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Vårt Land.
IdeerLiberalisme
Lars Kolbeinstveit

Liberalisering av sivilsamfunnet

"Det er mer prekært med en liberalisering overfor meningsbærende institusjoner som kirken og mediene, enn helse- og utdanningsvesenet", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Vårt Land.
SivilsamfunnetMedia
Lars Kolbeinstveit

Festtaler om fellesskap

"At politikere i festtaler gjør oss oppmerksom på den viktige forskjellen på ”stat” og ”samfunn”, får først reell betydning hvis det får politiske konsekvenser", skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Aftenposten.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Lars Kolbeinstveit

NYTT CIVITA-NOTAT: Ideer om det sivile samfunn

Civita har som formål bl.a. å arbeide for at det sivile samfunn får en viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Målet om et sterkt sivilsamfunn er noe som deles på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. Likevel er det ulikheter i måten man ser for seg et sterkt sivilsamfunn på. Last ned og les notatet her.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Julie HaugliLars Kolbeinstveit

Nr.14 2013: Ideer om det sivile samfunn

Det sivile samfunn har fått økt oppmerksomhet i norsk offentlighet de siste årene. Civita har som formål bl.a. å arbeide for at det sivile samfunn får en viktigere rolle i samfunnsutviklingen. Målet om et sterkt sivilsamfunn er noe som deles på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. Likevel er det ulikheter i måten man ser for seg et sterkt sivilsamfunn på. Last ned og les notatet her.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Kristin Clemet

Sivilsamfunnets rolle

"Mange mener at den høye tilliten mellom mennesker i Norden skyldes velferdsstaten og den nordiske modellen. Forskningen viser at det kan være tvert om: Det var tilliten som kom først og skapte forutsetninger for velferdsstaten", skriver Kristin Clemet i Dagbladet.
VelferdsstatenDen nordiske modellen

Sivilsamfunnet

"If the idea of civil society has fallen into disuse, it is not because the twin excesses, of individualism and dirigisme, have abated but because civil society itself has turned out to be a more complicated and ambiguous entity than might be supposed. Indeed, it is sometimes complicit in the problems it purports to solve. Nor can the state be entirely absolved of the need to help solve them," skriver Gertrude Himmelfarb.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

"Big Society" må bygges nedenfra

Mannen bak David Camerons politiske program, Phillip Blond, innledet tirsdag om hvordan reformer i offentlig sektor kan løse flere av samfunnets problemer. Se Civita-TV fra frokostmøtet med en av de viktigste premissleverandørene for tenkningen om "Big Society".
Ideer

Redd kirken fra politikken

"De moderate kreftene, som sannsynligvis tilhører det store flertallet av kirkens medlemmer, bør muligens engasjere seg mer, men verken regjering eller storting bør eller kan skape dette engasjementet. Skal vi styrke det sivile samfunn, må vi sette tydeligere grenser for statlig politikk. Bare slik kan vi skape et varmere samfunn," skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit om statskirken og kirkevalget i Vårt Land.
Demokrati og rettigheter
Mathilde Fasting

SIVILSAMFUNNET: Frivilligheten i tofrontskrig

Politikk og samfunnSivilsamfunnet
Egil Bakke

Nr. 11 2010: Staten, markedet og det sivile samfunn

Statens rolle har betydning for et liberalt markedsøkonomisk samfunn. Men staten bør begrenses på områder der det sivile samfunn/markedet løser oppgavene på en mer kostnadsriktig måte.
SivilsamfunnetOffentlige utgifterØkonomiske systemer

BOKLANSERING: Stat, samfunn og sivilt engasjement

VelferdsstatenPolitikk og samfunnSivilsamfunnet
Håkon Lorentzen

MORALDANNENDE KRETSLØP – Stat, samfunn og sivilt engasjement

"Moraldannende kretsløp. Stat, samfunn og sivilt engasjement" tar opp hva som skjer med de norske sivile tradisjonene i møtet med modernitet og et sosialdemokratisk velferdsregime. Boken ble lansert på Civitas frokostmøte onsdag 21. november der forfatter Håkon Lorentzen møtte kultur- og kirkeminister Trond Giske og stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) til debatt.
VelferdsstatenPolitikk og samfunnSivilsamfunnet

Totalitære takter?

Ideer

Sammenhengskraft og samholdskraft

"Jeg mener det er direkte feil å si at staten er "snakket ned" de siste 30 år. Mange land har liberalisert tidligere regulerte markeder og tatt markedsmekanismer i bruk i offentlig sektor, men staten er i dag større enn for 30 år siden, og den har et større ansvar for borgernes velferd," skriver Kristin Clemet i et svar til utenriksminister Jonas Gahr Støre.
Ideer