BOKLANSERING: Stat, samfunn og sivilt engasjement

 Hør intervju med Håkon Lorentzen

 

 

Håkon Lorentzen presenterte boken som er en tydelig kritikk av Regjeringens frivillighetsmelding: – De frivillige organisasjonene er ikke til for å tjene staten, slik man får inntrykk av når man leser Trond Giskes stortingsmelding, sa Lorentzen.

 

 

Kultur – og kirkeminister Trond Giske takket Civita for å reise debatten om det sivile samfunnets rolle. Han mente imidlertid at Lorentzen bommer når han hevder at Regjeringen har en instrumentell tilnærming til det sivile samfunnet. Frivilligheten skal eksistere for sin egen skyld, sa han og mente forskning viser at en stor velferdsstat også gir økt sivilt engasjement. – Det er en myte at det sivile samfunnet forvitrer, sa Giske.

 

 

– Det er av grunnleggende betydning å balansere statens makt. Et sterkt sivilsamfunn med høy integritet er derfor vesentlig, understreket Høyres Olemic Thommessen. Han viste til en utvikling hvor organisasjonslivet har blitt oppmuntret eller pålagt til å opprette nasjonale sentralledd for å lette forholdet til staten. Det har skjedd en profesjonalisering som bør være til ettertanke, mente Thommessen.

 

 

-Neste år er av Giske utropt til ”mangfoldsåret”. Da skal alle organisasjonene bli mangfoldige. Jeg er temmelig sikkert på at organisasjonene vil få sterke incentiver til å vise hvor mangfoldige de har blitt. Det venter sikkert en belønning fra statsråden, sa Thommessen og la til at det er nettopp dette han mener med instrumentalisme.     

 

 

 

 

 

 

Mer om boken

 

 

Se Håkon Lorentzens kronikk om temaet