Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Gard Løken Frøvoll

Slik bør Ruter endre billettsystemet

Som med de fleste systemer kan det alltids gjøres mer finmasket og komplekst, men at systemet er enkelt og forståelig har også en verdi. Derfor bør Ruter beholde dagens sonesystem, og erstatte dagens ulike billettkategorier med en variant av konseptet klippekort, der travle perioder er dyrere enn mindre travle perioder.
Økonomi
Gard Løken Frøvoll

Hardhendt parkeringsforslag

Byrådene i Oslo og Bergen sitt forslag om å pålegge private å ta betalt for parkering, vil nok føre til at flere lar bilen stå. Men, det vil også innebære en klar begrensning av eiendomsretten.
AvgifterEiendomsrettigheterKlima og miljø

Fortere frem med ny regjering?

Regjeringen ønsker mer helhetlig planlegging innen samferdselssektoren. Men greier Regjeringen å prioritere de riktige investeringene? Hvordan skal Norge lykkes med å ruste opp landets samferdselsnett, slik at det blir moderne? Se video fra frokostmøtet her!
Økonomi
Villeman Vinje

Norske bilavgifter bør endres

"Det er bred politisk enighet om at bilavgiftene skal bli mer miljøvennlige. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 er en gylden mulighet til å få satt handling bak ordene," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi

Køprising er en god løsning

"Køprising er markedsmekanismer på sitt beste; ved å prise knappe ressurser vil markedet sørge for at veiplass i rushtiden utnyttes best mulig. Det er ikke bare er et funksjonelt virkemiddel mot kø - det er sannsynligvis det eneste tiltaket som effektivt vil bidra til å løse køproblemene rundt landets store byer," skriver Eirik Løkke i Dagens Næringsliv.
Økonomi
Eirik Løkke

Køprising blir innført

"De aller fleste skatter og avgifter påvirker økonomien negativt. Køprising er et unntak, ettersom tiltaket i seg selv bidrar til økt samfunnsøkonomisk effektivitet. Prismekanismen er i så måte ikke bare et effektivt tiltak, det er antageligvis det eneste tiltaket som vil redusere køene. Nettopp derfor bør det innføres så raskt som mulig," skriver Eirik Løkke i Dag og tid.
Økonomi
Eirik Løkke

Nytt Civita-notat: Et forsvar for køprising

I dette notatet argumenteres det for å innføre køprising (rushtidsavgift) i og rundt de store byene. De positive erfaringene fra London og Stockholm tyder på at køprising ikke bare er et effektiv virkemiddel, det er sannsynligvis det eneste tiltaket som vil kunne løse kø-utfordringene rundt de store byene. Last ned og les notatet her.
Økonomi
Eirik Løkke

Køprising er nødvendig

"Dersom man skal løse trafikkutfordringene kommer man neppe utenom køprising. Spørsmålet er om politikerne ønsker det skal bli før - heller enn senere," skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende: "Det hersker liten tvil i fagmiljøet om at dette er et svært effektivt tiltak for å løse utfordringer knyttet til køer. Når utfordringene i Bergen samtidig er godt dokumentert, er det vanskelig å forstå hvorfor det borgerlige byrådet nøler med å ta virkemidlet i bruk. "
Økonomi
Eirik Løkke

Nr. 26 2013: Et forsvar for køprising

I dette notatet argumenteres det for å innføre køprising (rushtidsavgift) i og rundt de store byene. De positive erfaringene fra London og Stockholm tyder på at køprising ikke bare er et effektiv virkemiddel, det er sannsynligvis det eneste tiltaket som vil kunne løse kø-utfordringene rundt de store byene.
AvgifterØkonomiSkatt og avgifter
Eirik Løkke

Køprising er en del av løsningen

"NAF konkluderer med at kø koster det norske samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet. Selv om økte bevilgninger antageligvis er helt nødvendig, er det neppe tilstrekkelig. Vi trenger sterkere incentiv for redusert bilkjøring i form av køprising (rushtidsavgift)," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
Økonomi
Ståle HagenJo M. Bakken

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Denne rapporten tar for seg ulike effektiviseringsmuligheter innenfor samferdselssektoren og vurderer alternative organiserings- og finansieringsmodeller, og tiltak for å effektivisere planleggingsprosessen. Rapporten viser at vi kan få mer bane og vei realisert på kortere tid og på en mer kostnadseffektiv måte, dersom modellene tas i bruk.
ReformerOffentlige utgifter

Veien mot målet – mer samferdsel for pengene

Alle partier snakker om betydningen av å investere i samferdsel. Hva skal til for at vi skal kunne investere mer, planlegge bedre og gjennomføre samferdselsprosjektene mer effektivt? Hvem har de beste løsningene, og hva mener næringslivet? I panelet var samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), leder i FrP Siv Jensen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Se film fra frokostmøtet her.
Økonomi
Ståle HagenJo M. Bakken

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Denne rapporten tar for seg ulike effektiviseringsmuligheter innenfor samferdselssektoren og vurderer alternative organiserings- og finansieringsmodeller, og tiltak for å effektivisere planleggingsprosessen. Rapporten viser at vi kan få mer bane og vei realisert på kortere tid og på en mer kostnadseffektiv måte, dersom modellene tas i bruk.
ReformerOffentlige utgifter

Frokostmøte 8.5: Bygg vei der vi trenger det

"Civita arrangerer frokostmøte onsdag 8. mai, der vi utfordrer samferdselsminister Marit Arnstad, Siv Jensen (FrP) og Kristin Skogen Lund (NHO) til å svare på hva som skal til for at vi skal kunne investere mer, planlegge bedre og gjennomføre samferdselsprosjektene mer effektivt," skriver Mathilde Fasting på sin blogg.
Økonomi

Nullvisjonen er uheldig

"Det finnes ingen objektiv målestokk for hva som er et akseptabelt risikonivå – det er et pragmatisk spørsmål. Problemet er at det ikke fins noen øvre grense for hvor mye sikkerhet man kan kreve. Men vil alltid kunne ta enda flere sikkerhetsforanstaltninger, men disse vil igjen ofte redusere vår frihet og handlingsrom, med konsekvenser for livskvaliteten," skriver filosof Lars Fr. H. Svendsen i Statens Vegvesens blad Vegen og vi.
Ideer