Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Henrik Lerstøl Bjørøen

Stavangers eksperiment: Er gratis kollektivtransport veien å gå?

I dette notatet ser vi nærmere på norske og internasjonale erfaringer med gratis kollektivtransport, og hva det kan fortelle oss om effektiviteten av tiltaket med gratis kollektivtransport i Stavanger.
Politikk og samfunnOffentlige utgifter
veiprising

Veiprising

Veiprising innebærer at man legger en avgift på bruken av veier.
AvgifterØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Gard Løken Frøvoll

Slik bør Ruter endre billettsystemet

Som med de fleste systemer kan det alltids gjøres mer finmasket og komplekst, men at systemet er enkelt og forståelig har også en verdi. Derfor bør Ruter beholde dagens sonesystem, og erstatte dagens ulike billettkategorier med en variant av konseptet klippekort, der travle perioder er dyrere enn mindre travle perioder.
Økonomi og velferd
Gard Løken Frøvoll

Hardhendt parkeringsforslag

Byrådene i Oslo og Bergen sitt forslag om å pålegge private å ta betalt for parkering, vil nok føre til at flere lar bilen stå. Men, det vil også innebære en klar begrensning av eiendomsretten.
AvgifterEiendomsrettigheterKlima og miljø
Bård Larsen

Lovregulering nå!

"Noen vil sikkert hevde at det er illiberalt å foreslå så strenge betingelser for utleie av elsparkesykler. Det har de også rett i. Men liberale prinsipper kan vanskelig rendyrkes ute i trafikken", skriver Bård Larsen.
Politikk og samfunn
Gard Løken Frøvoll

Fergesatsing og økonomisk analfabetisme

Norske politikere har lenge sluppet å prioritere. Perspektivmeldingen viser at denne tiden snart er over og det bør vi ta på alvor, skriver Gard Løken Frøvoll i Nettavisen.
Økonomisk politikkØkonomi og velferdFinanspolitikk
Jan Erik Grindheim

Ikke helt på skinner

Våre nasjonale transportplaner, ikke minst på jernbaneområdet, er overmodne for avnasjonalisering. De bør erstattes av en felles grenseoverskridende transportpolitikk i hele EØS-området med effektivitet og bærekraft i sentrum for utviklingen, ikke særegne nasjonalstatlige reguleringer som hindrer dette.
Offentlige utgifterØkonomi og velferdEU og EØS
Steinar Juel

BA har misforstått

"Det vil helt sikkert gi høyere nytte heller å bruke penger på å ruste opp veier og annen infrastruktur i nord."
Økonomisk politikkOffentlige utgifter
Steinar Juel

Om ufisk og østlendinger

"Å argumentere for at skattepengene ikke bør brukes slik, enten det er i nord eller sør, men må forvaltes med respekt for de som har tjent dem, har jeg vanskelig for å se kan være konfliktskapende eller polariserende."
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Kampen for å få beveget seg til Oslo sentrum

"Mye av det som skjer, virker mest og best tilrettelagt for dem som bor sentralt i byen. Det virker som man har glemt at mange bor langt fra sentrum og er henvist til et kollektivtilbud som ikke blir bedre, men dårligere."
Politikk og samfunn
Torstein Ulserød

Dersom løsningen på Ernas problemer var mer penger, ville de vært løst for lenge siden

Protestene mot bompenger er et signal om at det ikke finnes tilstrekkelig betalingsvilje for den samferdselsutbyggingen som nå pågår. Den naturlige løsningen blir da å redusere ambisjonene tilsvarende.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Eirik Løkke

Liberal halvtime: Er bompenger en fornuftig måte å finansiere veier på?

Denne våren har vi opplevd et bompengeopprør, som kan manifestere seg i stor oppslutning om protestpartier på valgdagen 9. september. Har aksjonistene et poeng? Kan ikke staten betale alle utgifter over statsbudsjettet? Er bompenger et godt system for innkreving av avgifter fra bilistene? Eller finnes det bedre alternativer? Gjest: Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt.
AvgifterSkatt og avgifter
Mats Kirkebirkeland

Stortinget lider av gigantomani

Lider Stortinget av gigantomani? Kommentar fra Mats A. Kirkebirkeland i nettavisen Minerva til den kommende NTP-meldingen og til verdens første skipstunnel.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Transportplan som sirkus og show

Nasjonal transport plan ser igjen ut til å ha blitt mer av en ønskeliste enn et reelt planleggingsverktøy. Det er synd. Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.
Offentlige utgifterØkonomi og velferd
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Miljøpartiet de omvendte

Det er en velkjent frase politikere ofte trøster seg med: Du skal aldri bli irritert på andre fordi de blir enige med deg. Men MDGs ensporede E18-motstand i valgkampen var for stor til at snuoperasjonen bør forbigås i stillhet. Anne Siri Koksrud Bekkelund på Minervanett.no.
Norsk politikkPolitikk og samfunn

Fortere frem med ny regjering?

Regjeringen ønsker mer helhetlig planlegging innen samferdselssektoren. Men greier Regjeringen å prioritere de riktige investeringene? Hvordan skal Norge lykkes med å ruste opp landets samferdselsnett, slik at det blir moderne? Se video fra frokostmøtet her!
Politikk og samfunnOffentlige utgifter
Villeman Vinje

Norske bilavgifter bør endres

"Det er bred politisk enighet om at bilavgiftene skal bli mer miljøvennlige. Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 er en gylden mulighet til å få satt handling bak ordene," skriver Villeman Vinje hos E24.
Økonomi og velferd

Køprising er en god løsning

"Køprising er markedsmekanismer på sitt beste; ved å prise knappe ressurser vil markedet sørge for at veiplass i rushtiden utnyttes best mulig. Det er ikke bare er et funksjonelt virkemiddel mot kø - det er sannsynligvis det eneste tiltaket som effektivt vil bidra til å løse køproblemene rundt landets store byer," skriver Eirik Løkke i Dagens Næringsliv.
Økonomi og velferd
Eirik Løkke

Køprising blir innført

"De aller fleste skatter og avgifter påvirker økonomien negativt. Køprising er et unntak, ettersom tiltaket i seg selv bidrar til økt samfunnsøkonomisk effektivitet. Prismekanismen er i så måte ikke bare et effektivt tiltak, det er antageligvis det eneste tiltaket som vil redusere køene. Nettopp derfor bør det innføres så raskt som mulig," skriver Eirik Løkke i Dag og tid.
Økonomi og velferd
Eirik Løkke

Nytt Civita-notat: Et forsvar for køprising

I dette notatet argumenteres det for å innføre køprising (rushtidsavgift) i og rundt de store byene. De positive erfaringene fra London og Stockholm tyder på at køprising ikke bare er et effektiv virkemiddel, det er sannsynligvis det eneste tiltaket som vil kunne løse kø-utfordringene rundt de store byene. Last ned og les notatet her.
Økonomi og velferd
Eirik Løkke

Køprising er nødvendig

"Dersom man skal løse trafikkutfordringene kommer man neppe utenom køprising. Spørsmålet er om politikerne ønsker det skal bli før - heller enn senere," skriver Eirik Løkke i Bergens Tidende: "Det hersker liten tvil i fagmiljøet om at dette er et svært effektivt tiltak for å løse utfordringer knyttet til køer. Når utfordringene i Bergen samtidig er godt dokumentert, er det vanskelig å forstå hvorfor det borgerlige byrådet nøler med å ta virkemidlet i bruk. "
Økonomi og velferd
Eirik Løkke

Nr. 26 2013: Et forsvar for køprising

I dette notatet argumenteres det for å innføre køprising (rushtidsavgift) i og rundt de store byene. De positive erfaringene fra London og Stockholm tyder på at køprising ikke bare er et effektiv virkemiddel, det er sannsynligvis det eneste tiltaket som vil kunne løse kø-utfordringene rundt de store byene.
AvgifterØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Eirik Løkke

Køprising er en del av løsningen

"NAF konkluderer med at kø koster det norske samfunnet 2,5 millioner kroner i minuttet. Selv om økte bevilgninger antageligvis er helt nødvendig, er det neppe tilstrekkelig. Vi trenger sterkere incentiv for redusert bilkjøring i form av køprising (rushtidsavgift)," skriver Eirik Løkke i Aftenposten.
Økonomi og velferd
Jo M. BakkenStåle Hagen

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Denne rapporten tar for seg ulike effektiviseringsmuligheter innenfor samferdselssektoren og vurderer alternative organiserings- og finansieringsmodeller, og tiltak for å effektivisere planleggingsprosessen. Rapporten viser at vi kan få mer bane og vei realisert på kortere tid og på en mer kostnadseffektiv måte, dersom modellene tas i bruk.
ReformerOffentlige utgifter

Veien mot målet – mer samferdsel for pengene

Alle partier snakker om betydningen av å investere i samferdsel. Hva skal til for at vi skal kunne investere mer, planlegge bedre og gjennomføre samferdselsprosjektene mer effektivt? Hvem har de beste løsningene, og hva mener næringslivet? I panelet var samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), leder i FrP Siv Jensen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Se film fra frokostmøtet her.
Økonomi og velferd
Ståle HagenJo M. Bakken

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Denne rapporten tar for seg ulike effektiviseringsmuligheter innenfor samferdselssektoren og vurderer alternative organiserings- og finansieringsmodeller, og tiltak for å effektivisere planleggingsprosessen. Rapporten viser at vi kan få mer bane og vei realisert på kortere tid og på en mer kostnadseffektiv måte, dersom modellene tas i bruk.
ReformerOffentlige utgifter

Frokostmøte 8.5: Bygg vei der vi trenger det

"Civita arrangerer frokostmøte onsdag 8. mai, der vi utfordrer samferdselsminister Marit Arnstad, Siv Jensen (FrP) og Kristin Skogen Lund (NHO) til å svare på hva som skal til for at vi skal kunne investere mer, planlegge bedre og gjennomføre samferdselsprosjektene mer effektivt," skriver Mathilde Fasting på sin blogg.
Økonomi og velferd
veiprising

Nullvisjonen er uheldig

"Det finnes ingen objektiv målestokk for hva som er et akseptabelt risikonivå – det er et pragmatisk spørsmål. Problemet er at det ikke fins noen øvre grense for hvor mye sikkerhet man kan kreve. Men vil alltid kunne ta enda flere sikkerhetsforanstaltninger, men disse vil igjen ofte redusere vår frihet og handlingsrom, med konsekvenser for livskvaliteten," skriver filosof Lars Fr. H. Svendsen i Statens Vegvesens blad Vegen og vi.
Ideer